Giáo án Hoá 8 - MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
201
lượt xem
21
download

Giáo án Hoá 8 - MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Bài 18: 1) Kiến thức: - Biết và phát biểu đúng những k/niệm mol, k/l mol, thể tích mol của chất khí - Biết số Avogađro là con số rất lớn, có thể cân được bằng những đơn vị thông thường và chỉ dùng cho những hạt vi mô như: nguyên tử, phân tử 2) Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính số ng,tử, số ph.tủ (theo N) có trong mỗi lượng chất 3) Thái độ: Hiểu được khả năng sáng tạo của con người dùng đơn vị mol ng.tử, ph.tử trong nghiên cứu khoa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá 8 - MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

  1. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Bài 18: Mol I/ Mục tiêu bài học: 1) Kiến thức: - Biết và phát biểu đúng những k/niệm mol, k/l mol, thể tích mol của chất khí - Biết số Avogađro là con số rất lớn, có thể cân được bằng những đơn vị thông thường và chỉ dùng cho những hạt vi mô như: nguyên tử, phân tử 2) Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính số ng,tử, số ph.tủ (theo N) có trong mỗi lượng chất 3) Thái độ: Hiểu được khả năng sáng tạo của con người dùng đơn vị mol ng.tử, ph.tử trong nghiên cứu khoa học, đời sống, sản xuất. Củng cố nhận thức ng.tử, ph.tử là có thật II/ Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, phiếu học tập III/ Nội dung: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ:
  2. 3) Nội dung bài mới: Nguyên tử, phân tử có khối lượng, kích thước cực kì bé, con người cần phải biết số ng.tử, ph.tử, khối lượng, thể tích khí các chất trước và sau phản ứng?  đưa khái niệm mol vào môn hoá học Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi Hoạt động 1: Mol 1) Mol là gì? GV: treo bảng phụ có nội dung - Mol là gì? Mol là lượng chất có chứa N - 1 mol ng.tử sắt có chứa bao nhiêu (6.1023) ng.tử hoặc ph.tử chất ng.tử sắt? đó - 1 mol ph.tử H2O có chứa bnhiêu ph.tử H2O? VD: - Các chất có số mol bằng nhau thì số 1 mol ng.tử Fe có chứa N ng.tử ng.tử, số ph.tử thế nào? Fe HS: thảo luận, phát biểu 1mol ph.tử H2O có chứa N Làm BT 1a, 1c trang 65 SGK ph.tử H2O Hoạt động 2: Khối lượng mol GV: 1 ng.tử (ph.tử) ko thể cân được 2) Khối lượng mol là gì?
  3. nhưng N ng.tử (ph.tử) có thể cân được bằng gam Khối lượng mol của một chất HS: thảo luận nhóm là kl của N ng.tử hoặc ph.tử - Khối lượng mol là gì? chất đó, tính bằng gam, có số - Cho biết NTK của Fe & kl mol ng.tử trị bằng NTK hoặc PTK Fe (CO2)  nhận xét? VD: Fe = 56  MFe = - Có nhận xét gì về kl mol các chất với 56 g số ng.tử (số ph.tử)? CO2 = 44  MCO2 = GV: cho HS làm BT 2a, 2c trang 65 44 g SGK Hoạt động 3: Thể tích mol chất khí GV: 1 mol các chất khí khác nhau có 3) Thể tích mol của chất khí kl khác nhau. Vậy 1 mol các khí khác là gì? nhau có thể tích khác nhau không? HS: thảo luận nhóm Thể tích mol của chất khí là - Thể tích mol của chất khí là gì? thể tích chiếm bởi N ph.tử chất - Ở cùng to, áp suất thể tích mol của đó. Ở đktc thể tích mol các chất các khí H2, N2, CO2 thế nào? khí đều bằng 22,4 lit - Ởđktc th/tích mol các khí đó bằg bao nhiêu? VD:
  4. - Nhận xét về thể tích mol (đktc), kl Ở đktc, 1 mol ph.tử H2, 1 mol mol và số ph.tử các khí H2, N2, CO2? ph.tử CO2 đều có V = 22,4 lit GV: Cho HS làm BT 3 trang 65 SGK 4) Củng cố: Trả lời nhanh - Có 1 mol ph.tử H2 và 1 mol ph.tử O2. Hãy cho biết: + Số phân tử của mỗi chất? + MH2 = ?, MO2 = ? + Thể tích mol các khí trên ở đktc? - Đọc phần: Em có biết? trang 64 – 65 SGK 5) Dặn dò: - Học bài - Làm BT vào vở BT hoá - Tìm hiểu sự chuyển đổi giữa m, V và n
Đồng bộ tài khoản