Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
193
lượt xem
26
download

Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Biết được một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi kim và mức độ hoạt động hóa học khác nhau của chúng. 2. Kĩ năng: Sử dụng nhữngkiến thức đã biết để rút ra tính chất của phi kim. 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

  1. BÀI 25 TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Biết được một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của phi kim và mức độ hoạt động hóa học khác nhau của chúng. 2. Kĩ năng: Sử dụng nhữngkiến thức đã biết để rút ra tính chất của phi kim. 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học. II CHUẨN BỊ: I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của phi kim  Hỏi :  Hai đội A và B – mỗi đội cử 1 HS lên bảng viết tên và 1) Liệt kê tên và KHHH KHHH các nguyên tố phi kim. một số nguyên tố phi kim ?  Trả lời và ghi bài. 2) Chỉ ra các nguyên tố phi kim, trong điều kiện bình thường I.Tính chất vật lí: : SGK/Tr 74  Ở thể rắn
  2.  Ở thể khí  Ở thể lỏng  Dẫn điện tốt  Có tính độc hại  Có tính dẫn nhiệt (chỉ định lần lượt HS 2 đội trả lời các câu hỏi trên – mỗi câu trả lời đúng 10 đ) 3) Nêu tính chất vật lí của phi kim ? Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của phi kim . 0 t  Hỏi: hoàn thành các phản ứng sau:  Hai đội A và B : Mội đội cử một HS lên bảng viết PTHh, mỗi phản ứng viết 1- Na + Cl2 0 t đúng đạt 10 điểm. 2- Fe + 0 S t 3- K + O2 0 t 4- H2 + O2 0 t  Trả lời
  3. 5- H2 + Cl2 0 t 6- S + O2  Hỏi: Phi kim có những tính chất hóa học nào?  Hình thành sơ đồ TCHH của phi  Thảo luận nhóm và ghi bài kim: Nhóm 1,2,3 : câu 1, 2, 5. Kim loại muối Nhóm 4,5,6 : câu 3, 4, 5. Hiđrô I/ Tính chất hóa học Phi kim 1/ Tác dụng kim loại muối Oxi oxit (riêng oxi tác dụng với kim loại sẽ tạo oxit)  Hỏi : Viết PTHH thể hiện những 2K + Cl2 2KCl tính chất sau của phi kim : 2Al + 3S Al2S3 1) Kim loại+ Khí clo muối clorua 4K + O2 2K2O 2) Kim loại+ lưu huỳnh 2/ Tác dụng hiđrô Hợp chất muối sunfua khí 3) Phi kim + Oxi O2 + 2H2 2H2O oxit Cl2 + H2 2HCl 4) Oxi + Kim loại
  4. oxit N2 + 3H2 2NH3 5) Phi kim + khí hiđro 3/ Tác dụng với oxi Oxit hợp chất khí C + O2 CO2 Hoạt động 3: Tìm hiểu mức độ hoạt động hóa học của phi kim  Để so sánh khhả năng hoạt  Lắng nghe. động hóa học của 2 phi kim Cl và S người ta tiến hành TN sau : TN1 : Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S hỗn hợp cháy sáng , tạo chất rắn đen là FES.  Trả lời và ghi bài. TN 2 : Đốt nóng dây sắt rồi đưa vào lọ chứa khí clo , sắt cháy sáng tạo II/ Độ mạnh yếu của phi kim khói nâu đỏ là FeCl3 . .  Hỏi: Phi kim nào hoạt động Phụ thuộc khả năng phản mạnh hơn? ứng của phi kim với hiđrô và với kim loại.  Nêu : Để so so sánh khả năng HĐHH của 4 phi kim : Cl, F, Br, I , người ta làm TN như sau : cho lần lượt từng phi kim tác dụng với hiđrô
  5. được kết quả sau : Phản ứng Phản ứng hóa học xảy ra trong điều kiện F2 + H2 Bóng tối 2HF Ánh sáng Cl2 + H2 Đun nóng 2HCl nhẹ Br2 + H2 Đun nóng 2HBr mạnh I2 + H2 2HI Hỏi: 1) Qua kết quả của những thí nghiệm trên hãy sắp xếp các phi kim trên theo chiều hoạt động hóa học giảm dần? 2) Độ mạnh yếu của phi kim phụ thuộc những yếu tố nào? Hoạt động 4: Vận dụng BT sgk tr 76.
Đồng bộ tài khoản