GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 11

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
180
lượt xem
24
download

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Sau bài này GV phải làm cho HS: - Bước đầu hiểu được khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn. - Biết được vai trò của HĐH trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính. - Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ – con của thư mục. - Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI 11

  1. BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I. Mục tiêu: Sau bài này GV phải làm cho HS: - Bước đầu hiểu được khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa và khái niệm đường dẫn. - Biết được vai trò của HĐH trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính. - Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ – con của thư mục. - Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục. II. Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu bài 11 SGK, SGV - ĐDDH: Tranh vẽ SGK, máy tính minh họa. III. Kiểm tra bài cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra HS: ?1: Hệ điều hành là gì? HĐH là phần mềm hay phần cứng máy tính? ?2: Em hãy nêu nhiệm vụ chính của HĐH? - 1 – 2 HS trả lời. HS khác nhận xét - GV nhận xét, cho điểm.
  2. IV. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: Nhắc lại về HĐH là gì? Chức năng của máy tính là xử lí thông tin. Trong quá trình xử lí, máy tính cần phải truy cập tới thông tin (tìm, đọc, ghi) trên các TB lưu trữ và việc truy cập ấy sẽ nhanh chóng nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lí nhất là khi khối lượng TT lớn. Để giải quyết vấn đề này Hệ điều hành tổ chức TT theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp tin và thư mục. Vậy tệp tin và thư mục là gì và cách thức tổ chức TT như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu bài “Tổ chức thông tin trong máy tính”. * Hoạt động 2: Tìm hiểu tệp tin - GV giới thiệu: Người ta - HS chú ý, tìm hiểu thường nói đến tệp danh sách HS của một lớp, tệp chương trình, tệp trò chơi… Trên các TB lưu trữ TT của máy tính, tệp đóng vai trò như là đơn vị lưu trữ TT cơ bản được HĐH quản lí. ?H: Tệp tin là gì? - HS trả lời: - GV giải thích Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ TT
  3. trên thiết bị lưu trữ. ?H: Các tệp tin có thể là gì? - HS trả lời: Các tệp tin có thể là: + Các tệp hình ảnh: hình vẽ… + Các tệp văn bản: Tài liệu, thư… + Các tệp âm thanh: Bài hát… + Các tệp chương trình: Phần mềm Mario… - GV giải thích: Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên - HS chú ý tệp. Tên tệp gồm phần tên và phần mở rộng (phần đuôi) được đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng (không nhất thiết phải có) thường được dùng để nhận biết kiểu của tệp tin (văn bản, âm thanh …). - GV yêu cầu HS quan sát, tìm - HS quan sát, tìm hiểu các tệp tin hiểu một số tệp tin trong máy tính. trong máy tính. - GV giải thích cho HS hiểu về tệp tin. * Hoạt động 3: Tìm hiểu thư mục
  4. - GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu - HS tìm hiểu TT SGK, liên hệ thực tế và hiểu được thư mục là gì? - GV giải thích cho HS hiểu về thư mục, thư mục mẹ, thư mục con - HS chú ý - Lưu ý HS các thư mục (hoặc tệp tin) trong cùng một thư mục mẹ - HS chú ý, tìm hiểu. phải có tên khác nhau. * Hoạt động 4: Tìm hiểu đường dẫn - GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu - HS tìm hiểu TT SGK. ?H: Theo em hiểu đường dẫn - HS trả lời: là gì? Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau, đặt cách nhau bởi dấu \ bắt đầu từ một thư mục mẹ xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng. - HS chú ý - GV lấy ví dụ, giải thích cho HS hiểu.
  5. * Hoạt động 5: Các thao tác chính với tệp và thư mục - GV yêu cầu HS đọc TT SGK - HS đọc TT SGK ?H: Theo em tệp và thư mục - HS trả lời: có những thao tác gì? Các thao tác là: + Xem TT về các tệp và thư mục + Tạo mới + Xoá + Đổi tên + Sao chép + Di chuyển - GV giải thích cho HS hiểu và - HS chú ý giới thiệu: Các em sẽ làm quen với các thao tác trên trong các bài thực hành. * Hoạt động 6: Tổng kết bài học– Dặn dò - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK - GV hệ thống kiến thức đã học trong bài
  6. - Dặn dò HS về nhà làm bài tập, đọc trước bài 12.
Đồng bộ tài khoản