intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

108
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: HS: -Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài. -Mô tả được cấu trúc hiển vi NST ở kỳ giữa nguyên phân . -Niểu chức năng NST đối với di truyền và tính trạng. 2 . Kỷ năng: -Rèn kỷ năng hợp tác trong nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ

  1. CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ Tiết 8 Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ . Mục tiêu:. 1. Kiến thức: HS: -Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài. . -Mô tả được cấu trúc hiển vi NST ở kỳ giữa nguyên phân . -Niểu chức năng NST đối với di truyền và tính trạng. 2 . Kỷ năng: -Rèn kỷ năng hợp tác trong nhóm. II. Đồ dùng dạy học: -Rèn kỷ nămg quan sát kênh hình. -Kỷ năng hoạt động nhóm. III. Tiến trình tổ chức tiết dạy: 2. Bai mới: a. Hạt dộng 1: Tính đặc trưng của NST. Mục đích: Hiểu được mục đích và ý nghĩa di truyền học TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 3p -Gv giới thiệu cho học -Hs quan sát hình, rút ra -Trong tế bào sinh
  2. sinh quan sát hình 8.1 -> nhận xét về tính trạng trưỡng NST tồn tại từng Thế nào là cặp NST và kích thước. cặp tương đồng, giống tương đồng ? -Một vài h/s phát biểu, nhau về hình thái kích 4p -Gv cho h/s xem bảng 8 lớp bổ sung. thước. (SGK) -Bộ NST lưỡng bội (2n) +Phân biệt NST và chứa cặp NST tương NST lưỡng bội? đồng -G/v nhấn mạnh: Trong -Hs so sánh bộ NST của -Bộ NST đơn bội (n) cặp NST tương đồng : người với các loài khác- chứa 1 NST của cặp có 1 nguồn gốc từ bố , > số lượng NST phản tương đồng. có 1 nguồn gốc từ mẹ. ánh trình độ tiến hóa 3p -G/v cho h/s đọc bảng của loài. -> Nêu được : 8.8 . Số lượng trong bộ có 8 NST gồm: NST lưỡng bội có phản +1 đôi hình hạt ánh trình độ tiến hóa của +2 đôi hình chử v loài không? Con cái có 1 đôi hình Gv cho học sinh quan que sát hình 8.2 Con đực 1 chiếc hình 4p + Rồi giấm có mấy bộ que 1 chiếc hình móc. -Ở loài đơn tính có sự NST? khác nhau giữa cá thể
  3. đực và cái ở cặp NST giới tính . 4p -Gv có thể giải thích thêmcặp NST giới tính Ở mỗi loài bộ NST có thể tương đồng (XX), giống nhau về: không tương đồng (XY) +Số lượng NST. -Mỗi loài điều có bộ hoặc chỉ có 1 +Hình dạng các cặp NST đặc trung về hình chiếc(XO). NST. dạng và số lượng 4p -Nêu đặc điểm đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài sinh vật? b.Hoạt động 2: Cấu rúc của NST: Mục tiêu: Mô tả được cáu trúc hiển vi của NSTở kỳ giữa TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 2p -Gv thông báo cho hs:ở -Hs quan sát hình 8.3 -Ở kỳ gữa:Cấu trúc NST kỳ giữa NST có hình ,8.4 ,8.5(sgk) và nêu nhìn rõ nhất: dạng đặc trưng và cấu được : +Hình dạng: Hình hạt,
  4. trúc hiển vi của NST +Hình dạng :Đường hình que, hình chử V. được mô tả ở kỳ này. kính chiều dài NST. Cấu trúc: Gồm +Nhận biết được 2 crô 2crômatít gắn với nhau ở matít, vị trí tâm động . tâm động. +Điền chú thích vào +Mỗi crômtít :Gồm hình 8.5: phân tử ADN và prôtêin 1 : 2 cromatít loại histôn . 2 : tâm động . -Gv yêu cầu học sinh: -Một số hs phát biểu lớp 4p +Mô tả hình dạng cấu bổ sung . trúc NST ? +Hoàn thành bài tập mục (tr 25) -Gv chốt lại kiến thức. 2p c. Hoạt động 3: Chức năng của NST: TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung 4p -Gv cho hs phân tích -Hs ghi nhớ thông tin. -NST là cấu trúc mang thông tin ở sgk . gen có bản chất là ADN +NST là cấu trúc mang -NST có đặc tính tự nhân
  5. gen -> nhân tố di truyền đôi-> các tính trang di (gen) được xác định ở truyền được sao chép NST qua các thế hệ tế bào và 3p +NST có khả năng tự cơ thể. nhân đôi liên quan đến AND (học ở chươngIII). Kết luận chung: Hs đọc kết luận chung IV. Củng cố: 6p -Thế nào là bộ NST tương đồng ? phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội ? -Vai trò của NST đối với di truyền các tính trạng . V. Dặn dò: 2p -Học bài và trả lời các câu hỏi sgk. -Đọc trước bài 9. -Kẻ bảng 9.1,9.2 vàovở bài tập.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2