Giáo án Sinh Học lớp 10: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
267
lượt xem
47
download

Giáo án Sinh Học lớp 10: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut. 3. Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut, giait thích được các hiện tượng trong đời sống. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm hình thái, cấu tạo chung của virut. V. Tổ chức các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 10: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  1. CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm hình thái và cấu tạo chung của virut. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được cấu trúc và hình thái của các loại virut. 3. Giáo dục: cho học sinh được tác hại của một số virut, giait thích được các hiện tượng trong đời sống. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp giảng dạy: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Đặc điểm hình thái, cấu tạo chung của virut. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ:
  2. (?) Những chất hoá học nào là chất dinh dưỡng và chất ức chế ? (?) Các yếu tố vật lí ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của VSV ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài 29. CẤU TRÚC CÁC LOẠI Hoạt động 1 VIRUT 1. Khái niệm: (?) Virut là gì ? - Virut là thực thể chưa có cấu tạo té HS: Hình thức sống của virut như bào, có kích thước siêu nhỏ. thế nào ? - Virut nhân lên nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào và sống kí sinh bắt buộc. HS : kí sinh… 2. Cấu tạo: Gồm 2 thành phần: GV: Hãy quan sát hình vẽ - Lõi Axit nuclêic(Chỉ chứa AND sách giáo khoa và cho biết hoặc ARN). AND hoặc ARN là chuỗi virut có cấu tạo như thế nào ? đơn hoặc chuỗi kép.
  3. - Vỏ bọc prôtein (Capsit) HS Bao bọc axit nuclêic để bảo vệ, cấu (?) Virut có vỏ ngoài khác tạo từ các đơn vị prôtein gọi là với virut trần ở điểm nào ? capsôme. GV: Vỏ ngoài thực chất là *Lưu ý: Một số virut có thêm vỏ màng sinh chất của chất chủ ngoài. nhưng bị virut cải tạo và - Cấu tạo vỏ ngoài là lớp lipit. mang kháng nguyên đặc - Mặt vỏ ngoài có cấc gia glicôprôtein trưng cho virut. làm nhiệm vụ kháng nguyên và giúp Hoạt động 2 virut bám lên bề mặt tế bào. (?) Hãy quan sát hình vẽ sách - Virut không có vỏ ngoài gọi là virut giáo khoa và cho biết hình trần. thái của virut như thế nào ? HS: 3. Hình thái: (?) Hãy so sánh đặc điểm cấu - Cấu trúc xoắn: capsôme sắp xếp trúc của virut ? theo chiều xoắn của axit nuclêic. - Có hình que, hình sợi, hình cầu…
  4. VD: Virut khảm thuốc lá, virut bệnh dại, virut cúm, sởi… - Cấu trúc khối: capsôme sắp xếp theo hình khối đa diệngồm 20 mặt tam giác đều VD: Virut bại liệt - Cấu trúc hổn hợp: Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi có cấu trúc xoắn. VD: Phagơ 4. Củng cố: Câu 1: Virut là gì ? A. Cơ thể sống chỉ có một tế bào không nhân, bên ngoài là vỏ prôtein, bên trong là lõi axit nuclêic. B. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào. C. Thực thể sống có cấu tạo tế bào đã có nhân. D. Thực thể chưa có cấu tạo tế bào.
  5. Câu 2: Virut sống bắt buộc trong tế bào chủ (VSV, ĐV, TV) gọi là ? cộng sinh. A. C. Kí sinh. Hợp tác. D. Hội sinh. B. Câu 3: Virut có cấu trúc xoắn như thế nào ? A. Capsôme sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. B. Capsôme sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. C. Gồm vỏ nhưng thiếu lõi. D. Phần đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với phần đuôi có cấu trúc xoắn. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. VI. Rút kinh nghiệm:
Đồng bộ tài khoản