Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
421
lượt xem
18
download

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU - Học sinh phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt. - Rèn kĩ năng quan sát nhận biết. - Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

  1. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT I. MỤC TIÊU - Học sinh phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt. - Rèn kĩ năng quan sát nhận biết. - Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật. II. CHUẨN BỊ : - GV: Tranh phóng to hình 34.1. Mẫu: quả chò, ké, trinh nữ, bằng lăng, xà cừ, hoa sữa. - HS: Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Các bộ phận của hạt?
  2. - Điểm khác nhau giữa hạt của cây 2 lá mầm và hạt của cây một lá mầm? 3. Bài học Hoạt động 1: Tìm hiểu các cách phát tán của quả và hạt Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV cho HS làm bài tập 1 - HS đọc nội dung bài ở phiếu học tập. tập 1 để cả nhóm cùng - GV yêu cầu HS hoạt biết. động nhóm thảo luận câu - HS trong nhóm bằng hỏi: Quả và hạt thường những hiểu biết của mình phát tán ra xa cây mẹ, yếu qua quan sát thực tế trao tố nào giúp quả và hạt đổi tìm các yếu tố giúp phát tán được? quả và hạt phát tán xa - GV ghi ý kiến của cây mẹ. nhóm lên bảng, nghe bổ - Đại diện 1-2 nhóm sung và chốt lại có 3 cách trình bày, các nhóm khác
  3. phát tán: tự phát tán, nhờ nhận xét, bổ sung. gió, nhờ động vật. - GV yêu cầu HS làm bài - HS từng nhóm tự ghi tập 2 phiếu học tập. tên quả hạt  trao đổi - GV gọi 1-2 HS trình bày, trong nhóm. các HS khác nhận xét, bổ - 1-3 HS đọc bài tập 2. sung. - GV hỏi: Quả và hạt có những cách phát tán nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thích nghi với cách phát tán của quả và hạt Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu hoạt động - Hoạt động nhóm: nhóm: Làm bài tập trong + Chia các quả hạt phiếu học tập. thành 3 nhóm theo cách - GV quan sát các nhóm phát tán.
  4.  giúp đỡ tìm đặc điểm + Mỗi cá nhân trong thích nghi như: cánh của nhóm quan sát đặc điểm quả, chùm lông, mùi vị bên ngoài của quả hạt. của quả, đường nứt ở vỏ… + Suy nghĩ trao đổi trong nhóm tìm đặc điểm phù hợp với cách phát tán. - HS trao đổi trong - GV gọi đại diện nhóm nhóm tìm đặc điểm phù trình bày, các nhóm khác hợp với cách phát tán. nhận xét, bổi sung. - Đại diện nhóm trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung. - Cuối cùng GV nên - Đại diện 1-2 nhóm chốt lại những ý kiến đúng đọc lại đáp án đúng, cả cho những đặc điểm thích lớp ghi nhớ. nghi với mỗi cách phát tán - HS dựa vào các đặc  giúp HS hoàn thiện nốt.
  5. - GV cho HS tìm thêm một điểm thích nghi để kiểm số VD về quả và hạt khác tra lại quả và hạt, nếu phù hợp với các cách phát chưa đúng thì chuyển tán. sang nhóm khác. + Ngoài các cách phát tán trên còn cách phát tán - HS tự hoàn chỉnh nào? bài tập của mình theo - Nếu HS không trả lời mẫu. được, GV gợi ý: ở Việt Nam có giống hoa quả của các nước khác, vậy vì sao có được? - HS suy nghĩ và trả (GV thông báo: quả và lời dựa vào kiến thức đã hạt có thể phát tán nhờ học. nước hay nhờ người…) - 1 HS trình bày, các + Sự phát tán có lợi gì HS khác nhận xét, bổ thực vật và cho con sung.
  6. người? 4. Củng cố :- GV củng cố nội dung bài. - Yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm: 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị cho bài sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản