Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết

Chia sẻ: Abcdef_24 Abcdef_24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
178
lượt xem
15
download

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS tự đánh giá lại những kiến thức đã học. - Rèn luyện cho HS kỉ năng diển đạt, trình bày - Giáo dục cho HS tính trung thực trong thi cử. B, Phương pháp: Trắc nghiệm, tự lận C, Chuẩn bị: GV: Đề, đáp án, thang điểm HS: Học thuộc bài D, Tiến trình lên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết

  1. Kiểm tra viết 1 tiết A, Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS tự đánh giá lại những kiến thức đã học. - Rèn luyện cho HS kỉ năng diển đạt, trình bày - Giáo dục cho HS tính trung thực trong thi cử. B, Phương pháp: Trắc nghiệm, tự lận C, Chuẩn bị: GV: Đề, đáp án, thang điểm HS: Học thuộc bài D, Tiến trình lên lớp: I, ổn định: (1 phút) II, Đề: (thời gian làm bài 43’) A, Trắc nghiệm: I- Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
  2. 1, Miền hút của rễ là miền quan trọng nhất vì: a, Gồm 2 phần vỏ và trụ giữa b, Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất. c, Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng. d, Có ruột chứa chất dự trữ 2, Theo thứ tự các miền hút của rễ từ dưới lên: a, Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, trưởng thành, lông hút b, Miền chóp rễ, miền trưởng thành, sinh trưởng, lông hút. c, Miền trưởng thành, lông hút, sinh trưởng, chóp rễ. d, Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, lông hút, trưởng thành. 3, Thân cây to ra do đâu: a, Do sự lớn lên và phân chia TB. b, Do sự phân chia TB tầng sinh vỏ. c, Do sự phân chia TB mô phân sinh ngọn. d, Do sự phân chia các TB ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. II- Chọn các từ: Gỗ, rây, vạn chuyển chất hữu cơ, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống(…) trong các câu sau:
  3. 1, Mạch………….gồm những tế bào hoá gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng……………………………. 2, Mạch ………..gồm những tế bào sống, có vách mỏng, có chức năng………………………… III- Hãy chọn nội dung cột B phù hợp với cột A để viết vào cột trả lời trong bảng sau cho phù hợp: Cột A Cột B Trả lời Các bộ phận của hân Chức năng non 1, Biểu bì a, Tham gia quang hợp 1,……….. 2, Thịt vỏ b, Vận chuyển chất hữu cơ 2,……….. 3, Mạch rây c, Bảo vệ 3,……….. 4, Mạch gỗ d, Vận chuyển nước và muối 4,……….. 5, Ruột khoáng 5,……….. e, Dự trữ chất hoà dưỡng B, Tự luận: ? Mô là gì ? Hãy kể tên các loại mô ở thực vật ? III, Đáp án, thang điểm:
  4. A, Trắc nghiệm: (7,5 điểm) I- Chọn câu trả lời đúng nhất….(3 điểm) 1, c; 2, d; 3, d; HS làm đúng 1 câu được 1 điểm. II- Chọn các từ……..(2 điểm) 1, Gỗ, vận chuyển nước và muối khoáng 2, Rây, vận chuyển chất hữu cơ HS làm đúng 1 cụm từ được 0,5 điểm III- Chọn nội dung cộtB phù hợp với cột A(2,5 điểm) 1 c; 2a; 3 d; 4 b; 5e HS làm đúng 1 câu được 0,5 điểm B, Tự luận: (2,5 điểm) * Mô là nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng. * Các loại mô thường gặp ở thực vật: - Mô phân sinh ngọn - Mô mềm - Mô nâng đỡ
  5. IV, Thu bài, dặn dò: (1 phút) - Thu bài - Về nhà xem trước bài mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản