Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Ôn tập chương 1

Chia sẻ: Abcdef_24 Abcdef_24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
7
download

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Ôn tập chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - Giúp HS hệ thống hoá lại những kiến thức đã học. - Rèn luyện cho HS kỉ năng tổng hợp, so sánh - Giáo dục đức tính tìm tòi, nghiên cứu. B, Phương pháp: Vấn đáp tái hiện. C, Chuẩn bị: GV: Hệ thống câu hỏi HS: Xem lại những bài đẫ học D,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Ôn tập chương 1

  1. Ôn tập chương 1 A, Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - Giúp HS hệ thống hoá lại những kiến thức đã học. - Rèn luyện cho HS kỉ năng tổng hợp, so sánh - Giáo dục đức tính tìm tòi, nghiên cứu. B, Phương pháp: Vấn đáp tái hiện. C, Chuẩn bị: GV: Hệ thống câu hỏi HS: Xem lại những bài đẫ học D, Tiến trình lên lớp: I, ổn định: (1 phút) II, Bài cũ: III, Bài mới: (43 phút) 1, Đặt vấn đề:
  2. Từ đầu năm đến nay chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề về TV, hôm nay chúng ta củng cố lại những vấn đề này qua tiết ôn tập hôm nay. 2, Triển trai bài: Hoạt động thầy trò Nội dung ? Dựa vào đặc điểm nào để nhận 1, Thực vật có hoa và thực vật biết TV có hoa và TV không có không có hoa: - Thực vật có hoa: cơ quan sinh sản hoa. là hoa, quả, hạt - HS trả lời, nhận xét, bổ sung - Thực vật không có hoa: cơ quan - GV chốt lại kiến thức sinh sản không phải là hoa quả hạt. 2, Hình dạng, kích thước của ? TBTV có hình dạng, kích thước TBTV. và chức năng như thế nào. - Hình dạng kích thước TBTV rất khác nhau: hình nhiều cạnh, hình - HS trả lời, nhận xét, bổ sung sao, hình sợi… - GV chốt lại kiến thức - Cấu tạo gồm: Vách TB, màng sinh chất, chất TB, nhân và một số
  3. thành phần khác ( không bào, lục ? Mô là gì ? Kể tên các loại mô lạp) thường gặp? 3, Mô và các loại mô: - Mô: là nhóm TB có hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện - HS trả lời, nhận xét, bổ sung một chức năng riêng. - GV chốt lại kiến thức - Các loại mô thường gặp: Mô phân ? Rễ cây gồm những miền nào? sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ. Nêu chức năng của từng miền? 4, Các miền của rễ chức năng của nó: - Miền sinh trưởng  làm cho rễ - HS trả lời, nhận xét, bổ sung - GV chốt lại kiến thức dài ra - Miền tr]ởng thành  dẫn truyền - Miền lông hút  hấp thụ nước và ? Thân cây có những loại nào? cho muối khoáng. - Miền chóp rễ  che chở cho đầu ví dụ? rễ. - HS trả lời, nhận xét, bổ sung 5, Các loại thân: Gồm 3 loại.
  4. - GV chốt lại kiến thức - Thân đúng: Thân gỗ, cột và thân ? Nêu đặc điểm cáu tạo và chức cỏ năng của thân non? - Thân leo: Tua cuốn, thân quấn, tay móc, rễ móc - HS trả lời, nhận xét, bổ sung - Thân bó: Bò sát mặt đất - GV chốt lại kiến thức 6, Đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân non: * Cấu tạo: Gồm vỏ và trụ giữa ? Nêu đặc điểm cấu tạo và chức - Vỏ: Biểu bì và thịt vỏ năng của thân trưởng thành? - Trụ giữa: Bó mạch(Mạch gỗ và - HS trả lời, nhận xét, bổ sung mạch rây) và ruột - GV chốt lại kiến thức * Chức năng: SGK 7, Đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân trưởng thành: * Cấu tạo: Giống thân non(chỉ khác cách sắt xếp của bó mạch) * Chức năng: SGK IV, Kiểm tra, đánh giá:
  5. V, Dặn dò: (1 phút) Học lại toàn bộ những bài đẫ học Hôm sau kiểm tra 1 tiết.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản