Giáo án tin học 7 - BÀI THỰC HÀNH 10

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
198
lượt xem
32
download

Giáo án tin học 7 - BÀI THỰC HÀNH 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

0 Mục Tiêu : 1. Kiến Thức : - Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu. - Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ rộng dòng và cột. - Biết hàm tính tổng. - Biết in thử một trang tính. 2. Kỹ Năng : - Viết đúng công thức tính tổng. - Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập dữ liệu, định dạng, trình bày trang in.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 7 - BÀI THỰC HÀNH 10

 1. Giáo án tin học 7 BÀI THỰC HÀNH 10 Mục Tiêu : 1. Kiến Thức : - Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh Copy dữ liệu. - Biết định dạng 1 trang tính như thay đổi độ rộng dòng và cột. - Biết hàm tính tổng. - Biết in thử một trang tính. 2. Kỹ Năng : - Viết đúng công thức tính tổng. - Thực hiện được các thao tác cơ bản như : nhập dữ liệu, định dạng, trình bày trang in.
 2. 3. Thái Độ : Trình bày đúng yêu cầu của đề như : đúng hàng, đúng cột và đúng ô. I. Lưu Ý Sư Phạm : - GV : đôi khi máy không in thử được vì chưa có máy in. - HS : khó khăn trong việc chọn nhiều ô để đóng khung. II. Đồ Dùng Dạy Học : 1. Chuẩn Bị Của Giáo Viên : Máy tính, giáo án, máy chiếu hoặc tivi, phiếu học tập. 2. Chuẩn Bị Của Học Sinh : Sách giáo khoa và học bài. III. Hoạt Động Dạy Học : 1. Hoạt Động 1 : Lập bảng tính a) Mục tiêu : - HS khởi động được Excel.
 3. - Nhập đúng dữ liệu vào trang tính. - Biết đóng khung bảng tính. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy mở máy tính và khởi động HS tiến hành Excel Hãy chỉnh font cho có thể nhập HS mở Vietkey hoặc được Tiếng Việt. Unikey và bảng mã là Unicode. Hãy nhập dữ liệu câu a của bài tập 1 HS thực hiện như hình 119 trong SGK trang 92. Hãy thay đổi độ rộng của cột B sao HS đưa chuột tới cho cột đó chứa hết chữ “Sách giáo khoảng giữa cột B và khoa” C và kéo ra. Hãy đóng khung từ ô A4 đến ô D10 HS làm như hình 120 trang 92
 4. Hãy nhập dữ liệu cho cột Đơn vị, Số Hs tiến hành nhập dữ lượng như trong hình 120 trang 92. liệu Hãy canh chỉnh dữ liệu và thêm 1 HS thực hiện hàng như hình 120 trang 92 2. Hoạt Động 2 : Sao chép dữ liệu. a) Mục tiêu : Giúp HS thiết lập các bảng tính còn lại được nhanh hơn. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy sao chép các ô từ A3 đến D10 2 HS tiến hành thực hiện lần tại ô A12 và A21 Hãy xóa dữ liệu ở một số ô và nhập HS tiến hành thực hiện lại cho nó giống như hình 121 trang 93 ngoại trừ cột Số lượng của bảng tính Tổng cộng. 3. Hoạt Động 3 : Cài đặt công thức
 5. a) Mục tiêu : Giúp HS tính số lượng ở bảng Tổng cộng nhanh hơn và chính xác hơn. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS GV giới thiệu là ô D23 bằng ô D5 + Hàm Sum ô D14 và hỏi HS như vậy ta sử dụng hàm gì trong các hàm đã học ? Hãy sử dụng công thức đó tại ô D23 = Sum(D5,D14) Hãy làm tương tự cho các ô còn lại = Sum(D6,D15) trong bảng tính Tổng cộng. =Sum(D7,D16) =Sum(D8,D17) =Sum(D9,D18) =Sum(D10,D19) Hoặc sử dụng nút sao chép thông minh. 4. Hoạt Động 4 : Trình bày trang in
 6. a) Mục tiêu : Giúp HS xem lại toàn bộ trang tính. b) Cách tiến hành : Hoạt Động GV Hoạt Động HS Hãy kiểm tra lại xem đã nhập xong Nháy trái nút lệnh công thức chưa, nếu xong hãy sử Print Preview. dụng nút lênh Print Preview để xem thử trang bảng tính. Hãy phóng to trang tính lên để kiểm HS tiến hành phóng to tra xem kết quả các công thức đúng và kiểm tra kết quả. hay sai so với hình 121 SGK trang 93 Hãy đóng chế độ xem thử lại. Nháy trái Close. IV. Đ ánh Giá, Kiểm Tra, Giao Bài Tập Về Nhà :
 7. 1. Đánh giá, kiểm tra : phát phiếu học tập có câu hỏi : “Em hãy ghi lại các thao tác đã thực hiện để có kết quả của ô D24 ?” 2. Giao bài tập về nhà : xem trước bài tập 2 trang 93.
 8. I) MỤC TIÊU Biết cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. Biết chèn thêm hoặc xoá cột, hàng. Biết sao chép và di chuyển dữ liệu. Hiểu được sự thay đổi của địa chỉ ô khi sao chép công thức II) ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1) Thầy :  Bài giảng trình bày trên Powerpoint.
 9.  Máy Projector, vi tính, bảng và bút. 2) Trò :  Sách giáo khoa và vở ghi chép.  Trả lời câu hỏi của bài cũ (nếu có)  Xem trước bài “Thao tác với bảng tính” III) LƯU Ý SƯ PHẠM  Chia số HS ngồi trên một máy cho phù hợp để HS vừa sử dụng sách vừa thao tác trên máy và có thể xem trên màn chiếu.  Hạn chế nội dung giảng dạy theo sách giáo khoa. IV) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1 : Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.  Mục tiêu : HS biết và có khả năng điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
 10.  Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h 32  h 37) để tự tìm hiểu. Sau đó GV thao tác minh hoạ. HS thao tác theo. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS xem SGK, bàn  Khi nào em cần độ rộng với bạn kế của cột và độ cao của bên hàng? - HS trả lời câu hỏi.  Thực hiện bằng cách nào? Còn cách nào khác không? - HS quan sát, so  GV bổ sung câu trả lời. sánh và làm theo trên máy tính.  GV thao tác mẫu (chiếu lên màn) từ hình 32  hình 37 Hoạt động 2 : Chèn hoặc xoá cột và hàng
 11.  Mục tiêu : HS biết và có khả năng chèn hoặc xoá cột và hàng.  Cách tiến hành : HS xem SGK và xem hình (h38  h41) tự tìm hiểu . Kế đến GV thao tác minh hoạ. Sau đó HS thao tác theo. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS xem SGK, bàn  Khi nào em cần chèn thêm với bạn kế hoặc xoá cột và hàng? bên  Thực hiện bằng cách nào? - HS trả lời câu hỏi. Còn cách nào khác không? Em hãy so sánh khi sử dụng phím Delete và lệnh Edit/Delete ?  GV bổ sung câu trả lời. - HS quan sát, so  GV thao tác mẫu (chiếu lên
 12. màn) từ hình 38  hình sánh và làm theo 41 trên máy tính.  Nhóm nào không thực hiện được? (nếu có). GV thực hiện lại Hoạt động 3 : Sao chép và di chuyển dữ liệu  Mục tiêu : HS biết và có khả năng sao chép và di chuyển dữ liệu.  Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h42  h44) . Sau đó GV thao tác minh hoạ. HS thao tác trên bảng tính. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS xem SGK, bàn  Sao chép dữ liệu (di
 13. chuyển) dữ liệu nhằm mục với bạn kế đích gì? bên  Các thao tác để thực hiện ? - HS trả lời câu hỏi.  Thao tác nào khác nhau giữa sao chép và di chuyển?  GV bổ sung câu trả lời.  GV thao tác mẫu (chiếu - HS quan sát, so lên màn) từ hình 42  sánh và làm theo hình 44 trên máy tính.  Nhóm nào không theo kịp? (nếu có). GV thực hiện lại Hoạt động 4 : Sao chép công thức  Mục tiêu : HS biết và có khả năng sao chép công thức.
 14.  Cách tiến hành : HS xem SGK và hình (h45  h47). Sau đó GV thao tác minh hoạ. HS thao tác trên bảng tính. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS xem SGK, bàn  Sao chép công thức nhằm với bạn kế mục đích gì? bên  Các thao tác thực hiện ? So - HS trả lời câu hỏi. sánh chép với di chuyển công thức? (các thao tác, địa chỉ trong công thức trước và sau khi sao hoặc chép công thức). - HS quan sát, so sánh  GV bổ sung câu trả lời. và làm theo trên  GV thao tác mẫu (chiếu máy tính. lên màn) từ hình 45  h
 15. 47  Nhóm nào không thực hiện - HS trả lời câu hỏi. được? (nếu có). GV thực hiện lại  Khi thực hiện trên bảng tính, nếu thao tác nhầm, thì phải làm sao? V) ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA – GIAO BÀI TẬP VỀ NHÀ. * KIỂM TRA : 1) Nhóm 1,2 : trả lời câu hỏi 1. 2) Nhóm 3,4 : trả lời câu hỏi 2. * BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm bài tập 3. trang 44 SGK Nhóm 1 : trả lời câu a)
 16. Nhóm 2 : trả lời câu b) Nhóm 3 : trả lời câu c) Nhóm 4 : trả lời câu d)
Đồng bộ tài khoản