intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 17; Ôn tập

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
1
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 17; Ôn tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án với các nội dung: trình bày một số khái niệm cơ bản về trang tính; một số bài tập cơ bản, tính lượng hàng hóa tồn kho, tính điểm trung bình cá nhân, tính điểm trung bình cuối kỳ của cả lớp, thực hiện một số phép toán cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 17; Ôn tập

  1. Ngày dạy: 14/10/2019 Tiết 17: ÔN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức ­ Hệ thống lại các kiến thức đã học. 2. Kỹ năng ­ Nhớ lại các thao tác cơ bản trên trang tính.  3. Thái độ ­ Rèn tính cẩn thận trong quá trình làm việc với chương trình bảng tính. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Giáo án thực hành, phòng máy máy tính có cài Excel. 2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)  ­ CH1: Khái niệm về hàm và cách nhập hàm trong ô tính? Cho ví dụ? ­ CH2: Nêu cấu trúc hàm tính tổng, tính trung bình, giải thích cú pháp và cho ví dụ? 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học  Ghi bảng sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ  (5’)  ­ 2 HS lên bảng trả lời. ­   CH1:   Khái   niệm   về   hàm   và  cách nhập hàm trong ô tính? Cho  ví dụ? ­   CH2:   Nêu   cấu   trúc   hàm   tính  tổng,  tính  trung  bình,  giải  thích  cú pháp và cho ví dụ? 2. Bài mới 1.   Một   số   khái   niệm   cơ   bản  1. Ôn tập về trang tính? ­ Câu hỏi 1: Em hãy nêu  Giáo   viên   đàm   thoại   gợi   nhớ   ­ Ghi chép nội dung câu  một   số   ví  dụ   về   bảng  cùng học sinh, đưa ra bài tập về  hỏi và vở ghi. trong   đó   có   thực   hiện  các   khái   niệm   dưới   dạng   câu   tính   toán.   Em   hãy   cho  hỏi  tự luận và yêu cầu học sinh   biết các bảng thực hiện  trả lời. ­ Tư  duy và suy nghĩ trả  tính toán bằng tay có ưu  ­ Câu hỏi 1: Em hãy nêu một số  lời các câu hỏi và bài tập. nhược điểm gì? ví dụ  về  bảng trong đó có thực  ­   CH2:   Dùng   hệ   soạn  hiện tính toán. Em hãy cho biết  thảo   cũng   tạo   được 
  2. các   bảng   thực   hiện   tính   toán  bảng. Vậy đâu là điểm  bằng tay có ưu nhược điểm gì? khác biệt giữa tạo bảng  ­ CH2: Dùng hệ  soạn thảo cũng  bằng chương trình bảng  tạo được bảng. Vậy đâu là điểm  tính   và   bảng   tạo   bằng  khác   biệt   giữa   tạo   bảng   bằng   hệ soạn thảo văn bản?  chương trình bảng tính và bảng  ­ CH3: Các thành phần  tạo bằng hệ soạn thảo văn bản?  cơ  bản trong trang tính? ­  CH3:  Các   thành  phần cơ   bản  Trong   chương   trình  trong   trang   tính?Trong   chương  bảng   tính   có   điểm  nào  trình bảng tính có điểm nào đặc  đặc trưng? trưng? ­ CH4: Việc thực  hiện  ­ CH4: Việc thực hiện tính toán  tính toán trên trang tính  trên trang tính có ưu điểm gì nổi  có ưu điểm gì nổi bật? bật? ­   CH5:   Hàm   trong  ­ CH5: Hàm trong chương trình  chương trình bảng tính  bảng  tính  có nghĩa  gì?   Nêu  các  có   nghĩa   gì?   Nêu   các  hàm tính toán cơ bản? ­   Học   sinh   chú   ý   lắng  hàm tính toán cơ bản? Sau   mỗi   câu   trả   lời   giáo   viên   nghe và ghi nhớ. nhận   xét   câu   trả   lời   của   học   sinh và giải đáp câu hỏi.  2. Một số bài tập cơ bản 2. Bài tập Giáo viên đưa ra bài tập về  các   ­   Học   sinh   chú   ý   lắng  ­ Bài tập 1: Tính điểm  thao tác thực hiện tính toán trên   nghe   câu   hỏi,   tư   duy   và  trung   bình   cá   nhân   các  trang   tính   và   yêu   cầu   học   sinh   làm bài. môn học của bản thân trả lời. ­ Bài tập 2: Tính lượng  Giáo viên giao bài tập theo nhóm   ­ Học sinh các nhóm cử  hàng   hoá   tồn   kho   của  và yêu cầu các nhóm lên làm bài   đại diện lên làm bài trực  kho   A   mỗi   khi   có   sự  trực tiếp trên máy. tiếp trên máy. thay đổi hàng hóa. ­ Bài tập 1: Tính điểm trung bình  ­ Bài tập 3: Tính điểm  cá   nhân   các   môn   học   của   bản  trung bình cuối kỳ  của  thân cả lớp. ­ Bài tập 2: Tính lượng hàng hoá  ­ Bài tập 4: Thực hiện  tồn kho của kho A mỗi khi có sự  một   số   phép   toán   cơ  thay đổi hàng hóa. bản. ­ Bài tập 3: Tính điểm trung bình  cuối kỳ của cả lớp. ­ Bài tập 4: Thực  hiện một số  phép toán cơ bản. ­   Học   sinh   chú   ý   lắng  Sau   mỗi   câu   trả   lời   giáo   viên   nghe và ghi nhớ. nhận   xét   câu   trả   lời   của   học   sinh và giải đáp câu hỏi. 
  3. Ngày dạy: 14/10/2019 Tiết 18: ÔN TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Tổng hợp các kiến thức về phần mềm bảng tính Excel qua bài 1, 2, 3, 4. 2. Kỹ năng: ­ Rèn kỹ năng viết đúng công thức tính một số phép toán. ­ Sử dụng được một số hàm có sẵn. 3. Thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học trong công việc II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: SGK, giáo án, máy chiếu 2. Học sinh: SGK, vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY a) Ổn định tổ chức lớp học  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình ôn tập Hoạt động 2: Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt   động   1:   Kiểm   tra  bài   cũ:   Kết   hợp  trong   quá  trình ôn tập Hoạt   động   2:   Bài   mới  (43’) 1. Ôn tập lý thuyết 1. Ôn tập lý thuyết ­ HS: Trả  lời và ghi  * Bài 1:  ­ GV: Đưa ra câu hỏi theo  nhớ kiến thức ­ Nêu cách nhập, sửa, xoá, dữ  chủ đề từng bài học liệu   trên   trang   tính   và   cách   di  ­ Gv:  chuyển trên trang tính * Bài 1:  ­ Kể tên các thành phần cơ bản   ­ Nêu cách nhập, sửa, xoá,  của màn hình bảng tính dữ   liệu   trên   trang   tính   và  ­   Nêu   khái   niệm   hàng,   cột,   ô,  cách   di   chuyển   trên   trang  địa chỉ ô tính tính * Bài 2: ­ Kể  tên các thành phần cơ  ­ Nêu cách chọn một ô, một  bản của màn hình bảng tính hàng, một cột và một khối ­ Nêu khái niệm hàng, cột,  ­ Thanh công thức có vai trò gì? ô, địa chỉ ô tính ­   Phân   biệt   kiểu   dữ   liệu   số,  * Bài 2: kiểu dữ liệu kí tự. ­ Nêu cách chọn một ô, một  *Bài 3:  hàng, một cột và một khối ­ Nêu các bước nhập công thức  ­ Thanh công thức có vai trò  vào ô tính gì? ­ Kể tên các phép toán và kí 
  4. ­ Phân biệt kiểu dữ liệu số,  hiệu trong Excel kiểu dữ liệu kí tự. * Bài 4: *Bài 3:  Kể tên các hàm đã học trong  ­ Nêu các bước nhập công  Excel, viết cú pháp của hàm. thức vào ô tính ­ Kể tên các phép toán và kí  hiệu trong Excel * Bài 4: Kể tên các hàm đã học  trong Excel, viết cú pháp  của hàm. 2.Bài tập 2. Bài tập ­ GV: Đưa chiếu màn hình  ­ HS: Quan sát và nêu  Bài 1.  Bạn An nói "Một nhóm  bảng   tính   Excel,   yêu   cầu  địa chỉ ô tính theo yêu  các  ô  tạo nên một  khối".  Bạn  HS xác định địa chỉ của một  cầu của GV An nói đúng hay sai? số ô tính. TL: Bạn An nói chưa chính xác,  ­ GV: Chiếu đề bài nhóm các ô phải liền kề và tạo  Bài   1.  Bạn   An   nói   "Một  ­ HS: Nêu đáp án, có  thành một hình chữ nhật. nhóm   các   ô   tạo   nên   một  thể  thao tác trên máy  Bài 2:  Hãy viết địa chỉ của các  khối". Bạn An nói đúng hay  tính để  kiểm tra kết  ô hoặc các khối sau: sai? quả. a)   Các   ô   tính   trong   hình   chữ  nhật có hai đỉnh là các ô C3 và  A8 b) Tất cả các ô tính thuộc cột C ­ GV: Chiếu đề bài c)  Tất   cả   các   ô   tính   nằm  trên  Bài 2:  Hãy viết địa chỉ của  ­ 1HS: Lên bảng viết hàng 5 các ô hoặc các khối sau: HS: Cả  lớp viết vào  d) Tất cả  các ô tính thuộc các  a) Các ô tính trong hình chữ  vở cột A,B và C nhật có hai đỉnh là các ô C3  e)  Tất   cả   các   ô   tính   nằm  trên  và  A8 các hàng từ hàng 1 đến hàng 5 b) Tất cả  các ô tính thuộc  Đáp án:  cột C a) A3: C8 c)   Tất   cả   các   ô   tính   nằm  b) C:C trên hàng 5 c) 5:5 d) Tất cả  các ô tính thuộc  d) A:C các cột A,B và C e) 1:5 e)   Tất   cả   các   ô   tính   nằm  Bài   3.  Viết   các   công   thức   sau  trên các hàng từ  hàng 1 đến  đây   bằng   các   kí   hiệu   trong  hàng 5 Excel  ­  GV: Nhận xét a) = 16+20x4 b) = (20­ 16)4 c) = 500(1+1/100)12
  5. Đáp án: a) = 16 + 20*4 b) = (20­16)^4 c) = 500*(1+1/100)^12 Bài 4. Viết các hàm thích hợp  để tính:  a) Tổng các số  trong các ô: A1,  A2, A5, A7 b) Trung bình cộng của các số  trong các ô từ  B2 đến B6 và ô  C5 c) Số nhỏ nhất trong các số lưu  trong các ô của khối từ  A4 đến  C5 Đáp án: a) =SUM(A1,A2,A5,A7) b) =AVERAGE(B2:B6,C5) c) = MIN(A1:C5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản