intTypePromotion=3

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 68: Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (Tiếp theo)

Chia sẻ: Phạm Đình Chính | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
4
lượt xem
0
download

Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 68: Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án biên soạn bài thực hành 10 thực hành tổng hợp với nội dung: tạo biểu đồ và trình bày trang in. Là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình biên soạn giáo án giảng dạy môn Tin học lớp 7. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học lớp 7 - Tiết 68: Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (Tiếp theo)

  1. Ngày soạn: 16 /04/ 2018 Lớp 7A, ngày giảng:      /04/ 2018. Kiểm diện: Lớp 7B, ngày giảng:      /04/ 2018. Kiểm diện: Tiết 68 BÀI THỰC HÀNH 10 THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiếp) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn luyện kĩ năng, kiến thức đã học. 2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kĩ năng đã học vào thực hành. 3. Thái độ: Hợp tác, hưởng ứng nghiêm túc. 4. Hình thành và phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh:  ­ Trau dồi các phẩm chất linh hoạt, tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt   khó.  ­ Năng lực: Tự học, sáng tạo. II. HỆ THỐNG CÂU HỎI: III. PHƯƠNG ÁN ĐÁNH GIÁ: ­ Đánh giá bằng nhận xét thông qua quan sát trong giờ học. IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ­ GV: Giáo án, SGK, SBT, phòng máy. ­ HS: SGK, vở ghi. V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung  Hoạt động 1: HƯỚNG DẪN BÀI TẬP 3 (10’) ­ GV: Yêu cầu HS đọc bài tập  ­ HS: Đọc bài tập 3. Bài thực hành 10:   3.(SGK trang 95 ­ 96) THỰC HÀNH TỔNG HỢP ­   GV:   Hướng   dẫn   học   sinh   ­ HS: Lắng nghe. Bài tập 3:  Tạo biểu đồ  và  thảo luận theo nhóm để  tiến  trình bày trang in. hành thực hành ­ GV: Phân công từng phần để  ­   HS:   Nghe   sự   phân  học sinh thực hành. công của GV. Hoạt động 2: TẠO BIỂU ĐỒ VÀ TRÌNH BÀY TRANG IN (30’)
  2. ­  GV:  Yêu   cầu  HS   mở  trang  ­   HS   mở   trang   tính  tính Thong ke đã được tạo và  Thong   ke   đã   được  lưu trong bài tập 2 tạo  và   lưu   trong   bài  ­ GV: Quan sát và kiểm tra bài  tập 2 của HS ­ HS: Sao chép cột B  ­ GV: Sao chép cột B và cột G  và   cột   G   sang   vùng  sang vùng khác của trang tính  khác   của   trang   tính  và tạo biểu đồ  minh hoạ  tổng  và tạo biểu đồ  minh  Toång thu nhaäp bình quaân theo ñaàu ngöôøi thu  nhập  bình  quân   theo  đầu  hoạ   tổng   thu   nhập  người của từng xã trong vùng  bình   quân   theo   đầu  350 300 trên cơ sở dữ liệu sao chép. người   của   từng   xã  250 trong vùng trên cơ sở  200 ­ GV: Yêu cầu HS thực hành  dữ   liệu   được   sao  150 kết   quả   tương   tự   như   hình  chép.  100 50 124  0 An Thaønh Trung Myõ Nhaân Hoaøng Bình Thanh ­ GV: Kiểm tra bài thực hành  Bình  Lôïi Chính Ñình Haäu Long Tín Haø  của từng nhóm HS.  ­ HS: Thực hành theo  yêu cầu.  ­   GV:   Yêu   cầu   HS   sao   chép  hàng 4 và hàng 13 sang vùng  khác   của   trang   tính   và   tạo  ­ HS: Thực hành theo  biểu   đồ   hình   tròn   minh   hoạ  yêu cầu.  tổng thu nhập trung bình của  cả vùng theo từng ngành  ­ GV: Yêu cầu HS thảo luận  ­   GV:   Kiểm   tra   hoạt   động  thảo luận của một số nhóm. ­   HS:   Thảo   luận  nhóm tạo biểu đồ. ­ GV: Yêu cầu HS xem trước  trang   tính,   thiết   đặt   lề,   điều  chỉnh   nếu   cần,   để   có   thể   in  ­ HS: Thực hành theo  hết vùng dữ  liệu và các biểu  yêu cầu.  đồ   trên   một   trang   giấy   như  hình 126.  ­ GV:  Yêu cầu HS lưu bảng  tính . ­ GV: Kiểm tra hoạt động của  ­   HS:   Lưu   lại   bảng  một   số   nhóm   và   rút   ra   nhận  tính xét  ­   GV:   Nhắc   nhở   HS   một   số  sai sót trong quá trình làm thực  ­   HS:   Quan   sát   và  hành. lắng nghe
  3. 3. Củng cố ­ Dặn dò: (5’) ­ Nhắc nhở học sinh học bài. ­ Xem lại lý thuyết các bài thực hành của bài thực hành 10. VI. RÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản