Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
139
lượt xem
19
download

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được định nghĩa vật rắn và giá của lực. - Phát biểu được quy luật tổng hợp hai lực có giá đồng quy. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực hay của ba lực không song song. 2. Kỹ năng: - Biết cách xác định trọng tâm bằng thực nghiệm. - Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy để giải các bài tập. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

  1. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT KHI CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được định nghĩa vật rắn và giá của lực. - Phát biểu được quy luật tổng hợp hai lực có giá đồng quy. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của hai lực hay của ba lực không song song. 2. Kỹ năng: - Biết cách xác định trọng tâm bằng thực nghiệm. - Vận dụng được các điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy để giải các bài tập. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên:
  2. - Chuẩn bị các thí nghiệm hình 17.1, 17.2, 17.3 và 17.5 - Chuẩn bị các tấm bìa mỏng, phẳng có tâm đối xứng trong hình 17.4 Học sinh: - Ôn lại quy tắc hình bình hành và điều kiện cân bằng của một chất điểm. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới. Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh - Vật rắn khác chất điểm ở chổ - Vật rắn có kích thước, có một trọng nào? tâm. - Giá của lực và điểm đặt cái - Giá quan trọng hơn. nào quan trọng hơn?
  3. - Thí nghiệm cân bằng của một vật - Bố trí thí nghiệm 17.1 - Vật phải nhẹ để có thể bỏ chịu tác dụng của 2 lực qua trọng lực. - Quan sát. - Hai quả cân có trọng lượng - Hai lực có cùng giá, cùng độ lớn bằng nhau. nhưng ngược chiều. - Nhận xét gì về giá, chiều, độ lớn của hai lực đó? - Điều kiện cân bằng được - Phát biểu điều kiện cân bằng của phát biểu ra sao? vật chịu tác dụng bởi hai lực trong sách giáo khoa. - Có thể xác định trọng tâm - Học sinh suy nghĩ và trả lời. của bìa hình tam giác bằng thực nghiệm dựa vào đặc tính - Nằm trên đường kéo dài của dây giá của trọng lực đi qua trọng treo AB. tâm. - Nằm trên đường kéo dài của dây - Bố trí thí nghiệm như hình treo CD.
  4. - Trọng tâm nằm ở giao điểm của 17.2. - Khi treo vật tại A thì trọng AB và CD. tâm ở đâu? - Học sinh ghi nhận: giao điểm của - Khi treo vật tại C thì trọng hai đường kéo dài của dây treo tại hai điểm khác nhau của vật chính là tâm ở đâu? trọng tâm của vật. - Vậy trọng tâm nằm tại đâu? - Bố trí thí nghiệm hình 17.3 - Quan sát - Trọng tâm G của những vật - Tại tâm đối xứng. phẳng, mỏng và có hình dạng hình học đối xứng nằm ở đâu? - Bố trí thí nghiệm hình 17.5 - Thí nghiệm - Có nhận xét gì về giá của 3 - Giá của 3 lực cùng nằm trong một lực? mặt phẳng và đồng quy tại một - Trượt 3 lực trên giá của điểm. chúng đến điểm O ta được hệ 3 lực cân bằng giống như ở
  5. chất điểm - Quy tắc tổng hợp hai lực có - Phát biểu quy tắc hợp lực. giá đồng quy được phát biểu ra sao? - Điều kiện cân bằng của một - Phát biểu điều kiện cân bằng. vật rắn chịu tác dụng của 3 lực không song song là gì? - Ghi ví dụ. - Quả cầu cân bằng nên phải vẽ các lực như thế nào? - Đọc đề bài. - Ta phải trượt lực nào đến - Đồng quy. điểm đồng quy để có thể áp dụng quy tắc hình bình hành? - L ực N - Giao bài tập về nhà
  6. - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa. - Làm bài tập 6, 7, 8 sách giáo khoa. IV. RÚT KINH NGHIỆM
Đồng bộ tài khoản