intTypePromotion=1

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
7
download

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Phát biểu được qui tắc tổng hợp của hai lực có giá đồng qui. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2)

  1. Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 28: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG (Tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Phát biểu được qui tắc tổng hợp của hai lực có giá đồng qui. - Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song. 2.Về kỹ năng: - Vận dụng được các điều kiện cân bằng và qui tắc tổng hợp hai lực có giá đồng qui để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự. II.Chuẩn bị: Giáo viên: - Các TN theo hình 17.1, 17.3, 17.4 SGK - Các tấm mỏng, phẳng
  2. Học sinh: - Ôn lại: Qui tắc hình bình hành, điều kiện cân bằng cảu một chất điểm. III.Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm IV.Tiến trình dạy học: 1)Ổn định: kiểm diện 2)Kiểm tra: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực. Cách xác định trọng tâm của vật mỏng phẳng 3)Hoạt động dạy – học: Hoạt động : Tìm điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực không song song: Giới thiệu bộ TN như II.Cân bằng của hình 17.6 SGK. một vật chịu tác dụng của ba lực Hai lực kế cho biết gì ? Cho biết độ lớn của 2 không song song: lực căng Dây dọi qua trọng tâm 1.Qui tắc tổng hợp cho biết gì ? Cho biết giá của trọng 2 lực có giá đồng lực Hoàn thành yêu cầu C3 qui: ?
  3. 3 giá của 3 lực nằm Dùng bảng phẳng để vẽ Muốn tổng hợp 2 trong cùng một mặt 3 lực lên bảng theo lực có giá đồng qui phẳng. đúng điểm đặt và tỉ lệ trước hết ta phải trượt 2 vectơ lực đó xích. trên giá của chúng Hãy xác định điểm đồng qui của giá 3 lực ? đến điểm đồng qui, rồi áp dụng qui tắc Các lực có điểm đặt HS xác định điểm đồng hình bình hành để khác nhau, vậy làm thế qui tìm hợp lực. nào để tìmhợp của 3 lực ? (GV gợi ý: Đối với vật rắn tác dụng của lực không đổi khi lực trượt trên giá của nó) Phát biểu qui tắc hợp Áp dụng tìm hợp của của 2 lực có giá đồng 2 lực qui. Yêu cầu HS áp dụng Nhận xét mối quan hệ Hợp của 2 lực có của hợp lực của 2 lực và cùng giá, ngược chiều
  4. và cùng độ lớn với lực lực còn lại ? thức 3. Tức là hợp 2 lực cân bằng với lực thứ 3 2.Điều kiện cân bằng của một vật Phát biểu điều kiện cân chịu tác dụng của 3 bằng của vật chịu tác lực không song HS phát biểu. dụng của 3 lực không song: song song ? - Ba lực phải có Chính xác hoá phát biểu giá đồng qui của HS. - Hợp của 2 lực phải cân bằng với lực thứ ba. 4. .Củng cố: - Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song. - Qui tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng qui 5. Dặn dò: - Học bài làm bài tập trong SGK và SBT
  5. - Chuẩn bị bài "Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực" - Ôn tập kiến thức về đòn bẩy đã được học ở THCS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản