intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 66: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

76
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu 1. Kiến thức : - Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại. - Định nghĩa được độ ẩm tỉ đối. - Phân biệt được sự khác nhau giũa các độ ẩm nói trên và nêu được ý nghĩa của chúng. 2. Kỹ năng : - Quan sát các hiện tượng tự nhiên về độ ẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 66: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ

  1. Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 66: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức : - Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại. - Định nghĩa được độ ẩm tỉ đối. - Phân biệt được sự khác nhau giũa các độ ẩm nói trên và nêu được ý nghĩa của chúng. - Quan sát các hiện tượng tự nhiên về độ ẩm. 2. Kỹ năng : - So sánh các khái niệm. II. Chuẩn bị Giáo viên : Các lọai ẩm kế : Ẩm kế tóc, ẩm kế khô ướt, ẩm kế điểm sương. Học sinh : Ôn lại trạng thái hơi khô với trạng thái hơi bão hòa. III. Tiến trình dạy – học 1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi.
  2. 3. Bài mới Hoạt động 1 (15 phút) : Tìm hiểu độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại. Ghi nhận khái 1. Độ ẩm tuyệt đối. Giới thiệu khái niệm, kí hiệu và niệm. Độ ẩm tuyệt đối a của đơn vị của độ không khí là đại lượng ẩm tuyệt đối. được đo bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí. Giới thiệu khái Ghi nhận khái Đơn vị của độ ẩm tuyệt niệm, kí hiệu và niệm. đối là g/m3. đơn vị của độ 2. Độ ẩm cực đại. ẩm cực đại. Độ ẩm cực đại A là độ
  3. Cho học sinh Trả lời C1. ẩm tuyệt đối của không trả lời C1. khí chứa hơi nước bảo hoà. Giá trị của độ ẩm cực đại A tăng theo nhiệt độ. Đơn vị của độ ẩm cực đại là g/m3. Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu độ ẩm tỉ đối. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh II. Độ ẩm tỉ đối. Giới thiệu khái Ghi nhận khái Độ ẩm tỉ đối f của niệm, kí hiệu và niệm. không khí là đại lượng đo đơn vị của độ ẩm bằng tỉ số phần trăm giữa tỉ đối. độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ : f = a .100% A
  4. hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bảo hoà trong không khí ở cùng một Trả lời C2. nhiệt độ. Cho học sinh trả p f= .100% pbh ời C2. Không khí càng ẩm thì Ghi nhận cách độ ẩm tỉ đối của nó càng đo độ ẩm. cao. Giới thiệu các Đọc phần các Có thể đo độ ẩm của loại ẩm kế. loại ẩm kế. không khí bằng các ẩm Cho học sinh kế : Am kế tóc, ẩm kế phần em có biết khô – ướt, ẩm kế điểm về các loại ẩm sương. kế. Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu ảnh hưởng của độ ẩm không khí và cách chống ẩm.
  5. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản giáo viên học sinh III. Ảnh hưởng của độ ảnh ẩm không khí. Cho học sinh Nêu các nếu các ảnh hưởng của độ ẩm Độ ẩm tỉ đối của hưởng của độ ẩm không khí. không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng không khí. nhanh, thân người càng Ghi nhận các dễ bị lạnh. Nhận xét các ảnh hưởng của độ Độ ẩm tỉ đối cao hơn câu trả lời và hệ ẩm không khí. 80% tạo điều kiện cho thống đầy đủ các cây cối phát triển, nhưng ảnh hưởng của Nêu các biện lại lại dễ làm ẩm mốc, độ ẩm không khí. pháp chống ẩm. hư hỏng các máy móc, Cho học sinh dụng cụ, … nếu các biện Để chống ẩm, người ta pháp chống ẩm. phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông
  6. gió, … Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt Tóm tắt những kiến thức đã những kiến thức trong bài. học trong bài. Yêu cầu học sinh về nhà trả Ghi các câu hỏi và bài tập về lời các câu hỏi và các bài tập nhà. trang 213 và 214.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2