GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
189
lượt xem
28
download

GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hs biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. - Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)

  1. O C BÀI 7: GI GÌN TRƯ NG L P S CH P (Ti t 1) I. M C TIÊU : - Hs bi t m t s bi u hi n c th c a vi c gi gìn trư ng l p s ch p. Lí do vì sao c n gi gìn trư ng l p s ch p. - Bi t làm m t s công vi c c th gi gìn trư ng l p s ch p. - Có thái ng tình v i các vi c làm úng gi gìn trư ng l p s ch p. II. DÙNG D Y H C : GV : Phi u h c t p. Tranh, ti u ph m : “B n Hùng th t áng khen”. HS : Xem bài trư c III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n quan tâm giúp b n?
  2. - Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Gi gìn trư ng l p s ch p” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: Phân tích ph ti u ph m “ B n Hùng th t áng khen -Hs s m vai ti u M c Tiêu : HS bi t ư c ph m. m t s vi c làm gi gìn trư ng l p s ch p. -Th o lu n tr l i câu h i. 10 -GV nêu ti u ph m. ph -GV nêu câu h i v n dung ti u ph m -K t lu n : V t rác úng -Nhóm quan sát nơi qui nh,.. tranh, th o lu n. – i di n nhóm trình bày theo tranh. *Ho t ng 2 : Bày t thái 5 .
  3. ph M c tiêu : Hs bày t thái trư c vi c làm úng. -Hs làm cá nhân. -GV phát tranh cho các nhóm và nêu câu h i. -Nh n xét k t lu n. *Ho t ng 3 : Bày t ý ki n. M c tiêu : Hs nh n th c ư c b n ph n c a ngư i hs là ph i gi gìn trư ng l p s ch p. -GV phát phi u bài t p. -Nh n xét k t lu n : Gi gìn trư ng l p s ch p,… 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao c n ph i gi gìn trư ng l p s ch p? -GV nh n xét.
  4. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài. -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản