Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 11 : MẪU GIẤY VỤN

Chia sẻ: Abcdef_21 Abcdef_21 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
244
lượt xem
20
download

Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 11 : MẪU GIẤY VỤN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.MỤC TIÊU : - Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,,… Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải giữu gìn trường lớp luôn luôn sach đẹp. - Biết đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi họp lí. Đọc đúng các từ : rộng rãi, sáng sũa,… - Giáo dục hs biết giữ gìn trường lớp. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Xem tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs đọc bài “Mục...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 11 : MẪU GIẤY VỤN

  1. Bài 11 : MẪU GIẤY VỤN I.MỤC TIÊU : - Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,,… Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Phải giữu gìn trường lớp luôn luôn sach đẹp. - Biết đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi họp lí. Đọc đúng các từ : rộng rãi, sáng sũa,… - Giáo dục hs biết giữ gìn trường lớp. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Xem tranh minh hoạ SGK. HS: Xem bài trước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát 2.KT bài cũ : (4 phút) - Cho 3 hs đọc bài “Mục lục sách” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -GV nhận xét ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài: “Mẫu giấy vụn” ( Dùng tranh giưói thiệu).
  2. b) Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC TL 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu . - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng :rộng rãi, sáng sũa, lắng -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh nghe,… -Đọc nối tiếp. -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : -Đọc, giải nghĩa từ. xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,… -Hs đọc -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs trong nhóm đọc với -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. nhau -Đại diện nhóm thi đọc.
  3. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài TIẾT 2 (Chuyển tiết) HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC TL *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài 15 Mục tiêu :Hs biết giữ gìn trường lớp ph sạch sẽ. -Hs đọc. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Đọc bài và trả lời câu -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. hỏi +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Hs trả lời. -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết giữ sạch trường lớp. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại 15 Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài ph - Hs đọc theo nhóm. theo vai.  GV đọc lại bài. -Thi đọc toàn bài
  4. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. 4.Củng cố: ( 4 phút) -Nội dung bài nói lên điều gì ? (học sinh phải giữ gìn trường lớp luôn luôn sạch đẹp) . IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài. - Rút kinh nghiệm
Đồng bộ tài khoản