Hyperbol

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
184
lượt xem
24
download

Hyperbol

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong toán học, hyperbol hay hypecbol (từ tiếng Hy Lạp: ὑπερβολή, nghĩa đen là "vượt quá" hay "thái quá") là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. Đường hyperbol còn được định nghĩa là quĩ tích của những điểm trong mặt phẳng có giá trị tuyết đối của hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định là một hằng số bằng 2a. a đồng thời cũng bằng độ dài bán trục lớn của Hyberbol. Hai điểm cố định đó gọi là hai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hyperbol

  1. Hyperbol Trong toán học, hyperbol hay hypecbol (từ tiếng Hy Lạp: ὑπερβολή, nghĩa đen là "vượt quá" hay "thái quá") là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. Đường hyperbol còn được định nghĩa là quĩ tích của những điểm trong mặt phẳng có giá trị tuyết đối của hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định là một hằng số bằng 2a. a đồng thời cũng bằng độ dài bán trục lớn của Hyberbol. Hai điểm cố định đó gọi là hai tiêu điểm của hyperbol. Đường thẳng đi qua hai tiêu điểm này được gọi là trục thực của hyberbol và trung điểm của đoạn thẳng nối hai tiêu điểm này được gọi là tâm của hình hyperbol.
  2. Hình hyperbol được tạo bởi giao của một mặt phẳng với một mặt nón Trong đại số, đường hyperbol là một đường cong trên mặt phẳng Descartes được định nghĩa bằng công thức tổng quát Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 với B2 > 4AC, trong đó A,B,C,D,E đều là các hệ số thực, và có nhiều hơn một cách giải, với mỗi điểm (x, y) thuộc hình Hyperbol. Định nghĩa Hình hyberbol có thể được định nghĩa theo 3 cách: • Đường giao tạo bởi hai mặt nón với một mặt phẳng khi mặt phẳng cắt cả hai hình nòn. • Quĩ tích của các điểm mà hiệu khoảng cách tới hai điểm cho trước (hai tiêu điểm) là một hằng số. • Quĩ tích của các điểm thỏa mãn tỉ lệ khoảng cách từ điểm đó đến tâm trên khoảng cách từ điểm đó đến một đường thẳng (được gọi là đường chuẩn) là một hằng số lớn hơn 1. Hằng số này được gọi là tâm sai của hyberbol.
  3. Đường hyperbol có hai nhánh với hai tiêu điểm và hai đường tiệm cận. Hai đường tiệm cận đi qua tâm của hình hyperbol có phương trình và Đường hyperbol có tính chất là một tia bắt đầu tại một tiêu điểm sẽ bị phản xạ qua giao điểm của nó với hyperbol (đường tiếp tuyến với hyberbol tại điểm đó là đường pháp tuyến) tạo thành một đường thẳng đi qua tiêu điểm còn lại, và ngược lại. Các hình mà theo tên tiếng anh làrectangular hyperbola (xanh lam và xanh lá cây) và các đường tiệm cận (đỏ) Trường hợp đặc biệt của hyperbol theo tên tiếng anh được gọi là rectangular hyperbola khi hai đường tiệm cận tạo thành một góc vuông. Hình hyperbol đều với trục tọa độ là các đường tiệm cận được xác định bởi công thức xy=c2, trong đó c là một hằng số (theo hình bên dưới). Điểm nằm trên Hyperbol gần gốc tọa độ nhất có tọa độ là . Đồng thời, đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm đó thì vuông góc với tiếp tuyến tại điểm đó.
  4. Vì hàm số sin và hàm số cos là hàm lượng giác dành cho đường elíp, nên hàm sin của hyperbol và hàm cos của hyperbol là hàm lượng giác của hyperbol. Công thức Hình hyperbol Hình Hyperbol nằm theo hướng Đông-Tây với tâm có tọa độ là (h,k): Phương trình chính tắc của đường hyperbol trong hệ tọa độ Descartes khi có tâm trùng với gốc tọa độ: Trong đó c2 = a2 + b2 và 2c là tiêu cự • Trục thực của hyperbol đi qua tâm của hình hyperbol và cắt các nhánh tại các đỉnh của mỗi nhánh. Các tiêu điểm cũng nằm trên đường thẳng chứa trục thực của hyperbol. • Trục ảo vuông góc với trục thực tại tâm của hyperbol. • Hình chữ nhật cơ sở là hình chữ nhật có các đỉnh nằm trên các đường tiệm cận và có hai cạnh là hai tiếp tuyến của hyberbol, độ dài của hai cạnh này bằng 2b đơn vị độ dài, hai cạnh còn lại song song với trục thực có độ dài bằng 2a đơn vị độ dài. Chú ý rằng b có thể lớn hơn a. Tính khoảng cách từ một điểm bất kì tới hai tiêu điểm, hiệu hai giá trị này luôn luôn bằng 2a.
  5. • Tâm sai được tính bằng công thức Nếu c bằng khoảng cách từ tâm cho đến mỗi tiêu điểm, ta có trong đó . Khoảng cách c được hiểu là nửa tiêu cự của hyperbol. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm (tiêu cự) bằng 2c hay 2aε. • Tiêu điểm của đường hyperbol nằm theo hướng Đông-Tây được xác định bởi công thức: và đối với đường hyperbol Bắc-Nam được xác định bởi công thức . • Đường chuẩn của đường hyperbol nằm theo hướng Đông-Tây được xác định bởi công thức và đối với đường hyperbol nằm theo hướng Bắc-Nam được xác định bởi công thức
  6. . Hình hyperbol đều Hình của hyperbol đều . Đối với đường hyperbol đều có trục tọa song song với các đường tiệm cận: Ví dụ đơn giản nhất của hình hyperbol đều . Cực của đường hyperbol Hình hyperbol nằm theo hướng đông-tây:
  7. Hình hyperbol nằm theo hướng bắc-nam: Hình hyperbol nằm theo hường Đông Bắc-Tây Nam: Hình hyperbol nằm theo hường Tây Bắc-Đông Nam Hàm số Hình hyperbol nằm theo hướng Đông-Tây Hình hyperbol nằm theo hướng Bắc-Nam: Trong công thức (h,k) là tọa độ tâm của hyperbol, a bằng nửa độ dài trục thực, và b bằng nửa độ dài trục ảo.
Đồng bộ tài khoản