Kế toán mua hàng

Chia sẻ: Tran Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
593
lượt xem
223
download

Kế toán mua hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kế toán mua hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán mua hàng

 1. KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
 2. Nội dung • Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng • Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả • Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng • Kế toán mua hàng trên PMKT
 3. Nguyên tắc hạch toán
 4. Nguyên tắc hạch toán
 5. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
 6. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
 7. Kế toán mua hàng trên PMKT • Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo kế toán mua hàng
 8. Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT
 9. Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT
 10. Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng
 11. Các chứng từ đầu vào liên quan • Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập • Bảng kê mua hàng do Nhân viên lập • Phiếu Nhập kho • Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ • ...
 12. Một số hình ảnh chứng từ đầu vào liên quan
 13. Nhập chứng từ vào PMKT • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ kế toán mua hàng vào PMKT • Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT • Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT
 14. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT
 15. Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT
 16. Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT
 17. Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong PMKT • Quy trình mua hàng • Lập đơn mua hàng • Lập hóa đơn mua hàng • Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá • Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả • Đối trừ công nợ
 18. Quy trình mua hàng
 19. Lập đơn mua hàng
 20. Lập hóa đơn mua hàng
Đồng bộ tài khoản