intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
78
lượt xem
7
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Những nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng, kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 1. KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
 2. Nội dung • Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng • Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả • Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng • Kế toán mua hàng trên PMKT
 3. Nguyên tắc hạch toán Giá gốc hàng mua tính theo nguồn nhập, phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua Tính giá trị của hàng hóa xuất kho thực hiện 1 trong 4 phương pháp: • Phương pháp giá đích danh • Phương pháp bình quân cuối kỳ. • Phương pháp Nhập trước, xuất trước. • Phương pháp Nhập sau, xuất trước.
 4. Nguyên tắc hạch toán Chi phí thu mua trong kỳ tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. Tiêu thức phân bổ chi phí thu mua phải nhất quán. Kế toán chi tiết hàng hóa thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa
 5. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
 6. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
 7. Kế toán mua hàng trên PMKT • Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo kế toán mua hàng
 8. Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT
 9. Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT
 10. Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng
 11. Các chứng từ đầu vào liên quan • Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập • Bảng kê mua hàng do Nhân viên lập • Phiếu Nhập kho • Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ • ...
 12. Một số hình ảnh chứng từ đầu vào liên quan
 13. Nhập chứng từ vào PMKT • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ kế toán mua hàng vào PMKT • Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT • Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT
 14. Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT Chọn phân hệ có liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng Chọn loại chứng từ cập nhật Cập nhật chứng từ
 15. Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT Thông tin chung • Mã và tên nhà cung cấp • Địa chỉ • Mã số thuế • Số chứng từ ; Ngày chứng từ Thông tin chi tiết • Mã hàng, kho; tài khoản kho • Diễn giải • Số lượng; đơn giá; thành tiền, • Tài khoản phải trả • Thông tin khai báo về thuế
 16. Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT
 17. Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong PMKT • Quy trình mua hàng • Lập đơn mua hàng • Lập hóa đơn mua hàng • Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá • Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả • Đối trừ công nợ
 18. Quy trình mua hàng
 19. Lập đơn mua hàng
 20. Lập hóa đơn mua hàng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2