KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHKẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chia sẻ: Thi Marc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
148
lượt xem
57
download

KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHKẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp • Kế toán tổng hợp trên PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý, rà soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra, thực hiện yêu cầu kế toán chung Tổng hợp, làm công tác kế toán cuối kỳ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính quý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHKẾ TOÁN TỔNG HỢP

  1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Giảng viên: • Khoa: • Trường:
  2. Nội dung • Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp • Kế toán tổng hợp trên PMKT Nhiệm vụ kế toán tổng hợp Quản lý, rà soát nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra, thực hiện yêu cầu kế toán chung Tổng hợp, làm công tác kế toán cuối kỳ Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế, báo cáo tài chính quý, năm • Quản lý và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. • Kiểm tra và thực hiện yêu cầu kế toán chung.
  3. • Tổng hợp và làm công tác kế toán cuối kỳ: Tính khấu hao TSCĐ, khấu trừ thuế, bút toán phân bổ định kỳ, kết chuyển tự động để xác định kết quả kinh doanh. • Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo thuế và báo cáo tài chính quý, năm. • Bước 1: Vào thời điểm cuối kỳ kế toán (theo tháng, theo quý hoặc theo năm), bộ phận kế toán chi phí và kế toán doanh thu sẽ tiến hành Tập hợp chi phí và Xác định doanh thu trong kỳ, sau đó chuyển toàn bộ kết quả cho kế toán tổng hợp. • Bước 2: Từ kết quả của việc Tập hợp chi phí và Xác định doanh thu, kế toán tổng hợp sẽ tiến hành kết chuyển lãi lỗi để xác định kết quả kinh doanh. • Bước 3: Sau khi xác định kết quả kinh doanh xong, kế toán sẽ tiến hành cân đối thử sổ sách, báo cáo tài chính. • Bước 4: Kế toán tổng hợp thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính sau khi cân đối xong số liệu, sau đó chuyển kết quả cho kế toán trưởng. • Bước 6: Kế toán trưởng sẽ tiến hành xem và kiểm tra lại các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
  4. Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
  5. Nội dung • Thông tin bổ sung trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. • Thông tin bổ sung trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. • Thông tin khác. Cơ sở dữ liệu • Các sổ kế toán kỳ báo cáo. • Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. • Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo. • Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước. • Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp. Cơ sở số liệu: Các sổ kế toán kỳ báo cáo.
  6. Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo. Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước. Sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp. Thiết lập công thức báo cáo trên máy • Báo cáo trên phần mềm có phần nhập số liệu về: đặc điểm doanh nghiệp, chính sách chế độ kế toán đơn vị áp dụng • Phần thông tin bổ sung được tự động tổng hợp số liệu
  7. Xem báo cáo • Vào hệ thống báo cáo. • Chọn Thuyết minh báo cáo tài chính. • Thiết lập các tham số xem báo cáo: Chọn kỳ báo cáo. • Nhập liệu những thông tinh chung về doanh nghiệp, chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán áp dụng... • In báo cáo. Xem báo cáo: Để xem báo cáo kế toán thực hiện các bước sau: Vào hệ thống báo cáo. Chọn Thuyết minh báo cáo tài chính. Thiết lập các tham số xem báo cáo: Chọn kỳ báo cáo. Nhập liệu những thông tinh chung về doanh nghiệp, chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán áp dụng... In báo cáo.
  8. Xem báo cáo Tài liệu tham khảo • Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản