KHÁI NIỆM CHI PHÍ

Chia sẻ: Bùi Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
634
lượt xem
70
download

KHÁI NIỆM CHI PHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp được xem xét và phân biệt các khoản nêu mục (1) và mục (2) sau: (1) Hàng loạt các trường hợp làm cho nguồn lực tài chính thể hiện dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp được vận động ra bên ngoài doanh nghiệp như: Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất; Mua sắm tài sản cố định; Mua vật tư hàng hóa; Đào tạo cho nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁI NIỆM CHI PHÍ

  1. 4.1 KHÁI NIỆM CHI PHÍ Quá trình hoạt động của doanh nghiệp được xem xét và phân biệt các khoản nêu mục (1) và mục (2) sau: (1) Hàng loạt các trường hợp làm cho nguồn lực tài chính thể hiện dưới hình thái tiền tệ của doanh nghiệp được vận động ra bên ngoài doanh nghiệp như: - Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất; - Mua sắm tài sản cố định; - Mua vật tư hàng hóa; - Đào tạo cho nhân viên; - Thanh toán tiền cho hoạt động thể thao, văn nghệ trong doanh nghiệp; thanh toán tiền khám chửa bệnh cho nhân viên; đóng góp cho công tác từ thiện, khuyến học; - Nộp phạt do vi phạm pháp luật; - V.v.. (2) Hàng loạt các khoản sau đây phát sinh như: - Tiền lương phải trả cho công nhân viên; - Hao phí máy móc thiết bị; - Lãi vay phải trả; - Giá trị văn phòng phẩm phải tiêu dùng; - Giá trị vốn của hàng hóa đã xuất bán; - V.v…
  2. Điểm khác biệt lớn giữa mục (1) và mục (2): Các khoản phát sinh ở mục (2) sẽ dược bù đắp từ doanh thu hoặc thu nhập khác của doanh nghiệp, còn các khoản phát sinh ở mục (1) sẽ được bù đắp bằng các nguồn vốn tương ứng, cụ thể như: - Trả tiền xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm: các khoản này gọi là chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định, mua vật tư nguyên liệu sẽ được bù đắp bằng nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp; - Các khoản thanh toán cho hoạt động thể thao, văn nghệ trong doanh nghiệp, khám chửa bệnh cho nhân viên, công tác nhân đạo… , sẽ được bù đắp từ các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp; - Các khoản nộp phạt do vi phạm pháp luật sẽ được bù đắp từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Vậy qua thực tế so sánh trên, theo quy dịnh hiện hành về chế độ quản lý tài chính thì: - Tất cả các khoản phát sinh ở mục (1) không phải là chi phí của doanh nghiệp mà là những khoản chi của doanh nghiệp. - Những khoản phát sinh ở mục (2) là chi phí của doanh nghiệp. Vậy chi phí trong doanh nghiệp thương mại là biểu hiện về giá trị của toàn bộ những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã thực sự tiêu dùng để phục vụ cho các hoạt động của
  3. doanh nghiệp nhằm tạo ra doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp trong một this kỳ nhất định. Hay chi phí của doanh nghiệp thương mại bao gồm toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp và được bù đắp bằng doanh thu và thu nhập khác trong kỳ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản