Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn: Cơ học

Chia sẻ: Nong Thi Be | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
101
lượt xem
37
download

Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn: Cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn: Cơ học

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc Khoa Khoa học cơ bản Bộ môn: Cơ học NỘI DUNG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KẾT THÚC MÔN ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH Chương I: CÁC KIẾN THỨC MỞ ĐẦU Các kiến thức cơ bản sinh viên phải nắm chắc: 1. Định nghĩa và mô hình nghiên cứu các hệ dao động 2. Các loại lực tác dụng lên hệ dao động: Lực kích động suy rộng, lực ph ục h ồi suy r ộng, l ực hao tán suy rộng 3. Phân loại hệ dao động: phân loại theo số bậc tự do c ủa c ơ hệ, phân lo ại theo mô hình toán học, phân loại theo tính chất các dao động Chương II: DAO ĐỘNG CỦA HỆ MỘT BẬC TỰ DO Các kiến thức cơ bản sinh viên phải nắm chắc: 1. Cách lập phương trình vi phân dao động của hệ một bậc tự do bằng phương trình Lagrăng II và phương pháp lực. 2. Phương trình, nghiệm, các đặc trưng và tính chất dao đ ộng tuyến tính c ủa c ơ h ệ m ột b ậc t ự do trong trường hợp: - Dao động tự do của hệ không cản. - Dao động tự do của hệ có cản nhớt. 3. Phương trình, nghiệm, các đặc trưng và tính chất dao đ ộng tuyến tính c ủa c ơ h ệ m ột b ậc t ự do dưới tác dụng của lực kích động điều hoà và kích động xung trong trường hợp: - Dao động cưỡng bức của hệ không cản - Dao động cưỡng bức của hệ có cản nhớt. Bài tập: Chương 1, sách Bài tập Động lực học công trình – PGS. TS Nguyễn Đình Ba. Cụ thể: sử dụng lý thuyết trong chương này để giải quyết các bài tập có dạng như sau: 1- Đối với dao động tự do không cản: - Lập phương trình vi phân dao động của hệ. - Tìm tần số dao động riêng, chu kì dao động của hệ. - Tìm quy luật dao động của hệ tương ứng với điều kiện ban đầu . 2- Đối với dao động tự do có cản nhớt: - Lập phương trình vi phân chuyển động của hệ. - Tìm điều kiện để hệ dao động xung quanh vị trí cân bằng. - Tìm tần số dao động riêng, tìm chu kì của dao động.
  2. - Xác định độ giảm biên độ của dao động tắt dần. - Tìm quy luật dao động của hệ tương ứng với điều kiện ban đầu. 3- Đối với dao động cưỡng bức : - Lập phương trình vi phân dao động của hệ trong trường hợp có cản và không cản. - Tìm tần số dao động riêng, tần số dao động cưỡng bức. - Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động cưỡng bức. - Tìm điều kiện để hệ có cộng hưởng. - Tìm quy luật dao động của hệ tương ứng với điều kiện ban đầu. Chương III: DAO ĐỘNG TUYẾN TÍNH CỦA HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO Các kiến thức cơ bản sinh viên phải nắm chắc: 1. Cách lập phương trình vi phân dao động của cơ hệ có nhiều bậc tự do. 2. Dao động tự do không cản: cách xác định các t ần s ố dao đ ộng riêng và các d ạng dao đ ộng riêng.Tính chất trực giao của các vectơ riêng. Các toạ độ chính. 3. Cách dùng phương pháp ma trận dạng riêng để giải bài toán dao động tự do có cản. 4. Giải bài toán dao động cưỡng bức của hệ nhiều bậc tự do bằng ph ương pháp ma tr ận d ạng riêng. Bài tập: Chương 2, quyển Bài tập Động lực học công trình - PGS.TS Nguyễn Đình Ba. Thông qua hội đồng khoa học giáo Thông qua bộ môn dục khoa Khoa học cơ bản Trưởng bộ môn Chủ tịch TS.Nguyễn Văn Tuấn TS.Nguyễn Văn Tuấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản