Khóa luận tốt nghiệp đại học: Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

Chia sẻ: Mr Ham Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
25
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Khẳng định Dương Hướng với tư cách là một tác giả tiêu biểu của văn học đổi mới nhất là từ những năm đầu 90 và những đóng góp của nhà văn cho tiểu thuyết Việt Nam thời kì này; nhận thức về hiện trạng xã hội nông thôn Việt Nam trước đổi mới mà làng Đông trong tác phẩm là một điển hình. Qua đó đồng cảm, xót thương cho những số phận đầy bi kịch, mất mát đau thương của con người sau chiến tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp đại học: Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2<br /> KHOA NGỮ VĂN<br /> -----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TUYẾN<br /> <br /> HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ<br /> THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG<br /> TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG<br /> CỦA DƢƠNG HƢỚNG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2<br /> KHOA NGỮ VĂN<br /> -----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TUYẾN<br /> <br /> HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ<br /> THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG<br /> TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG<br /> CỦA DƢƠNG HƢỚNG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học<br /> TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo - Tiến Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh<br /> đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo<br /> trong khoa Ngữ văn đặc biệt là các thầy, cô trong tổ Văn học Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong 4 năm<br /> học nói chung và trong quá trình nghiên cứu khóa luận nói riêng.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã quan tâm,<br /> động viên, khích lệ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng song với trình độ và kiến thức còn hạn chế<br /> của người viết, khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất<br /> mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy, cô và các bạn sinh viên để<br /> khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 5 năm 2014<br /> Tác giả khóa luận<br /> Nguyễn Thị Tuyến<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận này là kết quả nghiên cứu của tôi cùng với<br /> sự giúp đỡ của các thầy, cô trong khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà<br /> Nội 2, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – Tiến sĩ Nguyễn Thị<br /> Tuyết Minh.<br /> Trong quá trình làm khóa luận, tôi có tham khảo những tài liệu có liên<br /> quan đã được hệ thống trong mục Tài liệu tham khảo. Khóa luận Hiện thực<br /> đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết Bến không chồng của<br /> Dương Hướng không có sự trùng lặp với các khóa luận khác.<br /> Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, tháng 5, năm 2014<br /> Tác giả khóa luận<br /> Nguyễn Thị Tuyến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Lịch sử vấn đề ............................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4<br /> 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................ 5<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 5<br /> 6. Đóng góp của khóa luận ................................................................................ 5<br /> 7. Cấu trúc của khóa luận .................................................................................. 6<br /> Chƣơng 1. TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG TRONG ĐỜI<br /> SỐNG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI ............................................ 7<br /> 1.1. Quan niệm về tiểu thuyết ........................................................................... 7<br /> 1.2. Thể loại tiểu thuyết trong đời sống văn xuôi Việt Nam đương đại ........... 8<br /> 1.3. Tác giả Dương Hướng và tiểu thuyết Bến không chồng.......................... 11<br /> 1.3.1. Tác giả Dương Hướng .................................................................... 11<br /> 1.3.2. Tác phẩm Bến không chồng ............................................................ 13<br /> Chƣơng 2. BỨC TRANH HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ THÂN<br /> PHẬN CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG<br /> CHỒNG CỦA DƢƠNG HƢỚNG ................................................................ 16<br /> 2.1. Hiện thực đời sống ................................................................................... 16<br /> 2.1.1. Đời sống nông thôn thời hậu chiến ................................................. 16<br /> 2.1.2. Đời sống nông thôn với nhiều hủ tục nặng nề ................................ 20<br /> 2.2. Thân phận con người................................................................................ 27<br /> 2.2.1. Thân phận người lính thời hậu chiến.............................................. 27<br /> 2.2.2. Thân phận người phụ nữ ................................................................. 35<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản