intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
48
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về công tác kế toán thuế GTGT và TNDN, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và TNDN tại công ty, trên cơ sở thực trạng hạch toán để đưa ra một số nhận xét và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty thực tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI H ỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ<br /> GIA TĂNG VÀ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lớp: K45C Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> PGS.TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên: Phan Thị Phương<br /> <br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 05/năm 2015<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> HTK<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TTĐB<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> <br /> BVMT<br /> <br /> Bảo vệ môi trƣờng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> DN<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1- Tình hình lao động của Công ty qua ba năm<br /> Bảng 2.2- Tình hình tài sản giai đoạn năm 2012-2014<br /> Bảng 2.3- Tình hình nguồn vốn giai đoạn năm 2012-2014<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.4- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2014<br /> <br /> ii<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1 - Qui trình hạch toán thuế GTGT đầu vào<br /> Sơ đồ 1.2 - Qui trình hạch toán thuế GTGT đầu ra<br /> Sơ đồ 1.3 - Qui trình hạch toán kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành<br /> Sơ đồ 1.4 - Quy trình hạch toán kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại<br /> Sơ đồ 1.5 - Quy trình hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả<br /> Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần vật tƣ nông nghiệp Thừa<br /> Thiên Huế<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Thiên Huế<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ bộ máy kế toán Công ty Cổ phần vật tƣ nông nghiệp Thừa<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2