intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
62
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Khái quát một số vấn đề lý luận về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật, tìm ra những tồn tại trong quá trình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể và có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> Đề tài:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN<br /> LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỀU HÕA<br /> KHÔNG KHÍ VIỆT - NHẬT<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lê Đình Vƣợng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18509<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> Lê Đình Vƣợng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự khích lệ,<br /> động viên và tạo điều kiện từ nhiều phía<br /> Trước tiên em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn – TS. Nguyễn Thị Minh Huệ đã<br /> hết sức tận tâm định hướng, chỉ bảo và cho em những góp ý để em có thể hoàn thành<br /> khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời tri ân chân thành đến các thầy cô thuộc<br /> Khoa Kinh tế - Quản lý trường Đại học Thăng Long đã cho em kiến thức về kinh tế từ<br /> các khái niệm cơ bản nhất đến những điều thực tế trong cuộc sống làm nền tảng để em<br /> có thể hoàn thành đề tài này.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị tại tất cả các<br /> phòng ban thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật đã hết sức<br /> tạo điều kiện cho em được thực tập, tìm hiểu về tình hình kinh doanh của công ty suốt<br /> những tháng làm khóa luận<br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và các bạn thân thiết đã hỗ trợ và động viên<br /> em trong suốt thời gian qua<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN<br /> <br /> HẠN CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................................. 1-4<br /> 1.1 Khái quát về doanh nghiệp ................................................................................ 1-4<br /> 1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp .............................................................. 1-4<br /> 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp ......................................................... 1-5<br /> 1.2 Quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ................................. 1-6<br /> 1.2.1 Tổng quan về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ........................................... 1-6<br /> 1.2.2 Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp .................................................. 1-10<br /> 1.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ................................................................ 1-20<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh<br /> nghiệp ........................................................................................................................ 1-23<br /> 1.3.1 Các nhân tố chủ quan ..................................................................................... 1-23<br /> 1.3.2 Các nhân tố khách quan ................................................................................. 1-26<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn CỦA CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN Dịch vụ điều hòa không khí việt - nhật ........................................ 2-28<br /> 2.1 Khái quát về công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt - Nhật .... 2-28<br /> 2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển ........................................................................... 2-28<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân sự ............................................................................... 2-30<br /> 2.1.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu ........................................................................... 2-32<br /> 2.2 Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa<br /> Không khí Việt - Nhật ............................................................................................. 2-39<br /> 2.2.1 Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn ............................................................... 2-39<br /> 2.2.2 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền ................................................. 2-41<br /> 2.2.3 Thực trạng quản lý hàng tồn kho.................................................................... 2-43<br /> 2.2.4 Thực trạng quản lý khoản phải thu ngắn hạn ................................................ 2-45<br /> 2.2.5 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần Dịch vụ<br /> Điều hòa Không khí Viêt - Nhật ................................................................................ 2-48<br /> 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần<br /> Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật ............................................................. 2-51<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 2.3.1 Kết quả đạt được ............................................................................................ 2-51<br /> 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................ 2-52<br /> CHƢƠNG 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công<br /> ty cổ phần dịch vụ điều hòa không khí việt – Nhật .............................................. 3-55<br /> 3.1 Định hƣớng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần<br /> Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật .............................................................. 3-55<br /> 3.1.1 Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt –<br /> Nhật ........................................................................................................................ 3-55<br /> 3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần<br /> Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật .................................................................. 3-55<br /> 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty Cổ phần<br /> Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật .............................................................. 3-56<br /> 3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền ................................................. 3-56<br /> 3.2.2 Quản lý các khoản phải thu ............................................................................ 3-57<br /> 3.2.3 Quản lý hàng tồn kho...................................................................................... 3-60<br /> 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực .............................................................................. 3-61<br /> 3.3 Kiến nghị ............................................................................................................ 3-62<br /> 3.3.1 Kiến nghị với Cơ quan quản lý, Nhà nước ..................................................... 3-62<br /> 3.3.2 Kiến nghị với Tổng công ty Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt – Nhật .......... 3-63<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................. 3-64<br /> DANH MỤC THAM KHẢO .................................................................................. 3-65<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản