intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
47
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài khóa luận gồm 3 phần với những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thuơng mại Huy Anh, , một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thuơng mại Huy Anh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Huy Anh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH THƢƠNG MẠI HUY ANH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ MAI HƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19224<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI<br /> CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HUY ANH<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thanh Huyền<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trần Thị Mai Hƣơng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19224<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Thạc sỹ Nguyễn<br /> Thanh Huyền đã hƣớng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp em có thể hoàn thành đƣợc bài<br /> khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất.<br /> Em chân thành cảm ơn các thầy, cô trong khoa Kinh tế - Quản lý trƣờng Đại học<br /> Thăng Long đã cung cấp kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập và rèn<br /> luyện tại trƣờng.<br /> Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới các anh chị phòng Kế toán Công ty TNHH<br /> Thƣơng mại Huy Anh đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong quá trình thực tập.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Thị Mai Huơng<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luân tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Thị Mai Huơng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ...................1<br /> 1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong<br /> doanh nghiệp thƣơng mại ............................................................................................. 1<br /> 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại.....................................................1<br /> 1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh<br /> nghiệp thương mại .........................................................................................................1<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh<br /> nghiệp thương mại .........................................................................................................2<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2<br /> 1.2.1. Doanh thu bán hàng ............................................................................................ 2<br /> 1.2.2. Giảm trừ doanh thu ............................................................................................. 3<br /> 1.2.3. Doanh thu thuần..................................................................................................3<br /> 1.2.4. Giá vốn hàng bán.................................................................................................3<br /> 1.2.5. Lợi nhuận gộp ......................................................................................................4<br /> 1.2.6. Chi phí quản lý kinh doanh ................................................................................4<br /> <br /> 1.2.7. Kết quả bán hàng .................................................................................................4<br /> 1.3. Các phƣơng thức bán hàng ..................................................................................4<br /> 1.3.1. Phương thức bán buôn........................................................................................ 4<br /> 1.3.1.1. Bán buôn qua kho ............................................................................................. 4<br /> 1.3.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng .............................................................................5<br /> 1.3.1.3. Bán buôn giao đại lý.......................................................................................... 5<br /> 1.3.2. Phương thức bán lẻ ............................................................................................. 5<br /> 1.3.3. Bán hàng nhận đại lý .......................................................................................... 6<br /> 1.3.4. Bán hàng trả chậm, trả góp ................................................................................6<br /> 1.4. Các phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho ...................................................6<br /> 1.4.1. Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) ..................................................6<br /> 1.4.2. Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO) .....................................................7<br /> 1.4.3. Phương pháp thực tế đích danh..........................................................................7<br /> 1.4.4. Phương pháp bình quân gia quyền ....................................................................7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản