intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
89
lượt xem
26
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến hạch toán kế toán thuế GTGT; phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam; từ những kiến thức đã học và những thông tin thu thập được, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> <br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ<br /> TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH BIA<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CARLSBERG VIỆT NAM<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Trần Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cám ơn<br /> Quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là thầy cô<br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tận tình truyền đạt kiến thức và<br /> kinh nghiệm cho em trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại<br /> trường. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên ThS. Nguyễn<br /> Thị Thanh Bình đã trực tiếp hướng dẫn tận tình cho em hoàn<br /> thành tốt đề tài này. Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban<br /> Lãnh Đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bia Carlsberg Việt<br /> Nam cùng toàn thể các cô chú, anh chị phòng Kế toán - Tài<br /> chính đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp đỡ nhiệt tình cho<br /> tôi trong suốt quá trình thực tập tại đây. Cuối cùng, em xin chân<br /> thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên, khích lệ và động viên<br /> của gia đình, bạn bè trong suốt quá trình học tập cũng như trong<br /> thời gian hoàn thành đề tài này. Do thời gian thực tập không<br /> nhiều và kinh nghiệm bản thận còn hạn chế nên đề tài này sẽ<br /> không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Quý thầy cô đóng<br /> góp ý kiến để đề tài này được hoàn thiện hơn.<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh.<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ....................................................................................................... 1<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................. 1<br /> 1.1 Tầm quan trọng của đề tài ......................................................................................1<br /> 1.2 Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 1.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 1.4 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 1.5 Phương pháp nghiên cứu........................................................................................2<br /> 1.6 Kết cấu đề tài ..........................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Phần II: ........................................................................................................ 4<br /> NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................ 4<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán thuế GTGT ..................................... 4<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu ............................................................................4<br /> 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của thuế GTGT, bản chất, chức năng và vai trò<br /> của thuế GTGT .............................................................................................................5<br /> 1.2.1. Sự hình thành và phát triển của thuế GTGT ...................................................5<br /> 1.2.2. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa thuế GTGT và thuế doanh thu ..6<br /> 1.2.2.1 Giống nhau ................................................................................................6<br /> 1.1.2.2 Khác nhau ..................................................................................................6<br /> 1.2.3. Đặc điểm về thuế GTGT.................................................................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.4. Chức năng và vai trò của thuế GTGT .............................................................7<br /> 1.2.4.1. Chức năng và vai trò của thuế GTGT trong lưu thông hàng hóa .............7<br /> 1.2.4.2. Chức năng và vai trò của thuế GTGT đối với nền kinh tế quốc dân .......8<br /> 1.2.5. Sự cần thiết phải áp dụng luật thuế GTGT vào Việt Nam .............................9<br /> 1.3. Khái niệm, cơ chế hoạt động, các quy định về thuế GTGT ................................10<br /> 1.3.1. Khái niệm......................................................................................................10<br /> 1.3.2. Cơ chế hoạt động, các quy định về thuế GTGT ...........................................10<br /> 1.3.3. Các quy định về thuế GTGT .........................................................................11<br /> 1.4. Căn cứ thuế GTGT ..............................................................................................14<br /> 1.4.1. Giá tính thuế GTGT ......................................................................................14<br /> 1.4.2. Thời điểm xác định thuế GTGT ...................................................................16<br /> 1.4.3. Thuế suất .......................................................................................................17<br /> 1.5.1. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT ...............................................................19<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> 1.5.1.1. Xác định thuế GTGT đầu ra ...................................................................20<br /> 1.5.1.2. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ .........................................20<br /> 1.5.2. Phương pháp trực tiếp ...................................................................................21<br /> 1.6. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán và hoàn thuế GTGT ................................23<br /> 1.6.1. Kê khai thuế ..................................................................................................23<br /> 1.6.2. Nộp thuế GTGT ............................................................................................23<br /> 1.6.3. Hoàn thuế GTGT ..........................................................................................24<br /> 1.7.1. Yêu cầu quản lý thuế GTGT .........................................................................26<br /> 1.7.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT ................................................................26<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.8. Phương pháp kế toán thuế GTGT .......................................................................27<br /> 1.8.1. Chứng từ kế toán...........................................................................................27<br /> 1.8.2. Tài khoản sử dụng.........................................................................................27<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.8.2.2. Tài khoản 33311 –Thuế GTGT đầu ra ...................................................28<br /> 1.8.3. Phương pháp hạch toán.................................................................................28<br /> 1.8.3.1. Theo phương pháp khấu trừ: ..................................................................28<br /> 1.8.3.2.Theo phương pháp trực tiếp: ...................................................................30<br /> <br /> Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty<br /> TNHH Bia Carlsberg Việt Nam. ............................................................. 31<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu về Công ty ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam ..................................31<br /> 2.1.1. Khái quát về Công ty ....................................................................................31<br /> 2.1.2. Lịch sử hình thành ........................................................................................32<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty ..............................33<br /> 2.1.3.1 Chức năng................................................................................................33<br /> 2.1.3.2. Nhiệm vụ ................................................................................................34<br /> 2.1.4. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động của Công ty ......................................35<br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ...........................................................36<br /> 2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................38<br /> 2.1.7. Đặc điểm tình hình lao động của Công ty năm 2013-2015 ..........................41<br /> 2.2. Khái quát tình hình Tài sản, Nguồn vốn, Kết quả hoạt động sản xuất của Công<br /> ty .................................................................................................................................42<br /> 2.2.1 Tình hình Tài sản ...........................................................................................42<br /> 2.2.2. Tình hình Nguồn vốn ....................................................................................46<br /> 2.2.3. Tình hình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................49<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> 2.3. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt<br /> Nam ............................................................................................................................53<br /> 2.3.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào .........................................................................53<br /> 2.3.1.1. Đối tượng chịu thuế ................................................................................53<br /> 2.3.1.2. Tài khoản sử dụng ..................................................................................53<br /> 2.3.1.3. Căn cứ tính thuế .....................................................................................53<br /> 2.3.1.4. Phương pháp tính thuế............................................................................54<br /> 2.3.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra ...........................................................................64<br /> 2.3.2.1. Đối tượng chịu thuế ................................................................................64<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.3.2.2. Tài khoản sử dụng ..................................................................................65<br /> 2.3.2.3. Căn cứ tính thuế .....................................................................................65<br /> 2.3.2.4. Phương pháp tính thuế............................................................................65<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.3.3. Kế toán kê khai thuế GTGT..........................................................................75<br /> 2.3.3.1. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào .........................75<br /> 2.3.3.2. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra .............................77<br /> 2.3.3.3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ........................................................79<br /> 2.3.3.4. Tờ khai thuế GTGT ................................................................................82<br /> 2.3.4. Hồ sơ khai thuế GTGT .................................................................................85<br /> 2.3.5. Nộp tiền vào Ngân sách nhà nước ................................................................85<br /> <br /> Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế<br /> GTGT tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam. ................................. 87<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT .......................87<br /> 3.1.1. Sự cần thiết của hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT ............................87<br /> 3.1.2. Yêu cầu của hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT ..................................87<br /> 3.2. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty<br /> TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .................................................................................88<br /> 3.2.1. Ưu điểm ........................................................................................................88<br /> 3.2.1.1. Về bộ máy kế toán ..................................................................................88<br /> 3.2.1.2. Về chính sách kế toán.............................................................................89<br /> 3.2.1.3. Về chứng từ, sổ sách sử dụng: ...............................................................89<br /> 3.2.1.4. Về công tác kế toán thuế GTGT.............................................................89<br /> 3.2.2. Hạn chế .........................................................................................................90<br /> 3.2.2.1. Về hóa đơn Giá trị gia tăng ....................................................................90<br /> 3.2.2.2. Về công tác kế toán thuế ........................................................................90<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Ngọc Ánh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2