intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

192
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận văn bao gồm: Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, chương 2 - Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới, chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN<br /> LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG<br /> CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ HỢP<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19405<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN<br /> LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG<br /> TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG<br /> CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thu Hoài<br /> Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hợp<br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19405<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Khóa luận tốt nghiệp là sự tổng hợp toàn bộ kiến thức sau khi học tập và rèn<br /> luyện trong trường, được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, của đơn vị thực<br /> tập và của các bạn đồng học đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Thu Hoài,<br /> cô giáo đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.<br /> Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ths. Nguyễn Thu Hoài cũng như toàn bộ<br /> thầy cô giáo trường ĐH Thăng Long nói chung và các thầy cô giáo trong bộ môn kế<br /> toán nói riêng và các cô, các chú trong Công ty TNHH Tư vấn và Ứng dụng Công<br /> nghệ mới.<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Hợp<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> (Chữ ký)<br /> <br /> Nguyễn Thị Hợp<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC<br /> KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ...............................................................................1<br /> 1.1. Các vấn đề chung về tiền lương.............................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm tiền lương ............................................................................................1<br /> 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương ........................................................................2<br /> 1.1.3. Chức năng của tiền lương ...................................................................................2<br /> 1.1.4. Phân loại tiền lương .............................................................................................3<br /> 1.1.5. Các hình thức trả lương .......................................................................................5<br /> 1.1.6. Quỹ tiền lương ....................................................................................................10<br /> 1.2. Các khoản trích theo lương .................................................................................10<br /> 1.2.1. Bảo hiểm xã hội ..................................................................................................10<br /> 1.2.2. Bảo hiểm y tế.......................................................................................................11<br /> 1.2.3. Bảo hiểm thất nghiệp .........................................................................................11<br /> 1.2.4. Kinh phí công đoàn ............................................................................................12<br /> 1.3. Nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo<br /> lương.............................................................................................................................12<br /> 1.3.1. Nguyên tắc cơ bản của kế toán tiền lương ........................................................12<br /> 1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương .......................................................................13<br /> 1.4. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương ...........................14<br /> 1.4.1. Hạch toán số người lao động .............................................................................14<br /> 1.4.2. Hạch toán thời gian lao động ............................................................................14<br /> 1.4.3. Hạch toán kết quả lao động ...............................................................................14<br /> 1.4.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động. .......................................................14<br /> 1.5. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương ............................15<br /> 1.5.1. Kế toán tổng hợp tiền lương và trích trước tiền lương nghỉ phép ...................15<br /> 1.5.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương ...................................................18<br /> 1.6. Tổ chức sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ..........................19<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2