intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần ALFA Việt Nam

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

53
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được trình bày qua 3 chương. Chương 1 - Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2 - Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ALFA Việt Nam. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần ALFA Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần ALFA Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ALFA VIỆT NAM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TÔ HỮU TOÀN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A18745<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN ALFA VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Đào Diệu Hằng<br /> : Tô Hữu Toàn<br /> : A18745<br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần ALFA Việt Nam<br /> đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng của mình trong ngành thương mại tại Việt<br /> Nam. Trong nền kinh tế thị trường đang vấp phải tình trạng suy thoái và cạnh tranh<br /> khốc liệt như hiện nay, Công ty đã và đang cố gắng nỗ lực không ngừng để từng bước<br /> khắc phục khó khăn và phát triển ngày một lớn mạnh.<br /> Qua quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại Công ty cổ phần ALFA<br /> Việt Nam, em nhận thấy rõ được khoảng cách nhất định giữa lý thuyết và thực tế. Bản<br /> thân em đã cố gắng tiếp thu những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tế cũng như tìm<br /> hiểu tình hình hoạt động của Công ty và đặc biệt là được sự giúp đỡ của các cô chú,<br /> anh chị trong Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty đã giúp em hoàn thành bài luận<br /> văn.<br /> Tuy nhiên với kiến thức trình độ của bản thân còn hạn chế cũng như thời gian<br /> thực tập không dài nên bản luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em<br /> rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo trong Bộ môn kinh tế<br /> trường Đại học Thăng Long.<br /> Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô Đào Diệu Hằng<br /> cùng các cô chú, anh chị trong Công ty đã giúp em hoàn thành bài luận văn này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> (Chữ ký)<br /> <br /> Tô Hữu Toàn<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ...................1<br /> 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thƣơng mại và sự cần thiết của việc hoàn<br /> thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng<br /> mại .................................................................................................................................1<br /> 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại .....................................................1<br /> 1.1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán<br /> hàng trong doanh nghiệp thương mại...........................................................................1<br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết<br /> quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại ..........................................................3<br /> 1.3. Nội dung kế toán bán hàng ....................................................................................5<br /> 1.3.1 Các phương thức bán hàng ..................................................................................5<br /> 1.3.1.1. Bán buôn .............................................................................................................5<br /> 1.3.1.2. Bán lẻ ..................................................................................................................6<br /> 1.3.1.3. Phương thức gửi đại lý .......................................................................................6<br /> 1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng ...........................................................................7<br /> 1.3.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng...................................................................................7<br /> 1.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................7<br /> 1.3.3. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên ...........................10<br /> 1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp<br /> kiểm kê định kỳ .............................................................................................................13<br /> 1.3.5. Kế toán giá vốn hàng bán...................................................................................14<br /> 1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................16<br /> 1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng.....................................................16<br /> 1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng .........................................................................16<br /> 1.4.2. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................................19<br /> 1.4.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ...............................................................20<br /> 1.4.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng ...................................................................21<br /> 1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán<br /> hàng ...............................................................................................................................21<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALFA VIỆT NAM .......................23<br /> 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần ALFA Việt Nam...................................23<br /> 2.1.1. Thông tin chung về công ty ................................................................................23<br /> 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................23<br /> 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .....................................................................24<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2