intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2016

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
21
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này nhằm đạt các mục tiêu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về thị trường chứng khoán và Lý thuyết thị trường hiệu quả; sử dụng số liệu của 6 bộ chỉ số ở SGDCK thành phố Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội để kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ 22/03/2010 đến 31/03/2016; đưa ra một số khuyến nghị đối với nhà đầu tư vào TTCK Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2016

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> -------<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> inh<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ DẠNG YẾU<br /> CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> tế<br /> Đạ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Đình Khôi<br /> <br /> Tiến sĩ Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Niên khoá: 2012-2016<br /> <br /> ih<br /> <br /> Lớp: K46B Tài chính<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> <br /> Huế, Khóa học 2012 - 2016<br /> <br /> ế<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi xin<br /> <br /> gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Cô giáo TS.Trần Thị Bích Ngọc<br /> - người trực tiếp hướng dẫn đã quan tâm, đưa ra những chỉ bảo<br /> quý báu và giúp đỡ về mọi mặt để tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các Thầy, Cô giáo trong<br /> <br /> khoa Kế toán – Tài chính, trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình<br /> dạy dỗ và tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành khóa học.<br /> Xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình và bạn bè đã quan tâm,<br /> động viên, tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian qua.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> tế<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên,<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Lê Đình Khôi<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT KHOÁ LUẬN<br /> <br /> Luận văn này xem xét tính hiệu quả dạng yếu của thị trường chứng khoán<br /> <br /> Việt Nam. Giá đóng cửa của bảy bộ chỉ số là VN-Index, HNX-Index, VN-30-Index,<br /> VN50-Index, SMALLCAP-Index, MIDCAP-Index, LARGECAP-Index được thu<br /> thập từ trang cophieu68.vn trong giai đoạn 3/2010-3/2016. Nghiên cứu này sử dụng<br /> phương pháp thống kê mô tả, kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định nghiệm đơn vị,<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> kiểm định tính tự tương quan và kiểm định đoạn mạch để xem xét mức độ hiệu quả<br /> của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng thị trường chứng<br /> khoán Việt Nam không đạt hiệu quả ở dạng yếu.<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Từ tiếng Anh đầy đủ<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> TTCK<br /> EMH<br /> <br /> Nghĩa tiếng Việt tương đương<br /> <br /> Efficient Market Hypothesis<br /> <br /> Lý thuyết thị trường hiệu quả<br /> <br /> HNX<br /> <br /> Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội<br /> <br /> HoSE<br /> <br /> Sở giao dịch chứng khoán Thành phố<br /> <br /> TTHQ<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> ADF<br /> <br /> Hồ Chí Minh<br /> <br /> Augmented Dickey Fuller<br /> <br /> Kiểm định Dickey-Fuller bổ sung<br /> Thị trường hiệu quả<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT KHOÁ LUẬN ................................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... iii<br /> MỤC LỤC......................................................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................................ vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................................... vii<br /> Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................................... 1<br /> 1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................................................... 1<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> 2 Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................................... 1<br /> 3 Phương pháp nghiên cứu............................................................................................................. 2<br /> 4 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................................. 2<br /> 5 Phạm vi nghiên cứu..................................................................................................................... 2<br /> 6 Kết cấu đề tài............................................................................................................................... 2<br /> Phần 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................... 4<br /> <br /> inh<br /> <br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TÍNH HIỆU<br /> QUẢ CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN .............................................................................. 4<br /> 1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán ..................................................................................... 4<br /> 1.1.1 Thị trường chứng khoán .................................................................................................... 4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.2 Chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán ............................................................ 4<br /> 1.2 Lý thuyết về tính hiệu quả của thị trường chứng khoán........................................................... 6<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> 1.2.1 Thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis) .......................................................... 6<br /> 1.2.2 Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (Random walk hypothesis)................................................ 8<br /> 1.2.3 Tầm quan trọng của lý thuyết thị trường hiệu quả ............................................................ 8<br /> <br /> ih<br /> <br /> 1.2.4 Các giả định của lý thuyết thị trường hiệu quả ................................................................. 9<br /> 1.2.5 Các dạng thị trường hiệu quả ............................................................................................ 9<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2.6 Các đặc trưng cơ bản của thị trường hiệu quả ................................................................. 10<br /> 1.2.7 Kiểm định tính hiệu quả dạng yếu của thị trường ........................................................... 10<br /> 1.2.8 Các nghiên cứu trước đây về thị trường hiệu quảdạng yếu ............................................. 14<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Chƣơng 2: KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ DẠNG YẾU CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG<br /> KHOÁN VIỆT NAM ..................................................................................................................... 17<br /> 2.1 Khái quát TTCK Việt Nam .................................................................................................... 17<br /> <br /> ế<br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản