intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
33
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề thu hút vốn đầu tư và khu công nghiệp, điều kiện hạ tầng khu công nghiệp; nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà; đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà, trên cơ sở đó chỉ ra nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà; đề xuất phương hướng và giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kinh tế và phát triển: Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ,<br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> LÊ THỊ LOAN<br /> <br /> Khóa học: 2009 – 2013<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Loan<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU<br /> <br /> K<br /> <br /> CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ,<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Loan<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> Lớp: K43B – Kế hoạch - Đầu tư<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Loan<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được giúp đỡ nhiệt tình<br /> của nhiều cá nhân và tổ chức.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo - Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh<br /> Bình. Người đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực<br /> hiện và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên trong Ban<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn<br /> thành tốt kỳ thực tập.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Tôi xin chân thành biết ơn sự tận tình dạy dỗ của tất cả các quý thầy cô Khoa<br /> Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.<br /> <br /> IN<br /> <br /> suốt quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã ủng hộ và động viên tôi trong<br /> <br /> K<br /> <br /> Mặc dù đã cố gắng nhiều nhưng khoá luận vẫn không tránh khỏi những sai sót,<br /> kính mong Quý thầy cô, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> Lê Thị Loan<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Loan<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu<br /> Danh mục các bảng biểu<br /> Danh mục các bản đồ và biểu đồ<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài. ................................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................................2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..........................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. ........................................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.1. Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư và khu công nghiệp ....................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2. Cơ sở thực tiễn về thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp .............................16<br /> 1.2. Khái quát về khu công nghiệp Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ................................19<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp Nam Đông Hà................19<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.2. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................................20<br /> 1.2.3. Tình hình hạ tầng cơ sở ở khu công nghiệp Nam Đông Hà .............................23<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2.4. Đánh giá chung về khu công nghiệp Nam Đông Hà ..........................................24<br /> CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP<br /> NAM ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ ...........................................................................26<br /> 2.1. Khái quát về các khu công nghiệp và tình hình đầu tư vào các khu công nghiệp<br /> của tỉnh Quảng Trị .................................................................................................................26<br /> 2.1.1. Quy mô các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ...............................26<br /> 2.1.2. Tỷ trọng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp so với vốn đầu tư toàn tỉnh<br /> Quảng Trị ...........................................................................................................................27<br /> 2.1.3. Số lượng dự án đầu tư vào các khu công nghiệp so với toàn tỉnh Quảng Trị .29<br /> 2.1.4. Tình hình sử dụng đất ở khu công nghiệp Nam Đông Hà .................................32<br /> SVTH: Lê Thị Loan<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình<br /> <br /> 2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà qua 3<br /> năm (2010-2012) .................................................................................................................33<br /> 2.2.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà phân theo<br /> loại hình doanh nghiệp......................................................................................................33<br /> 2.2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà phân theo<br /> mục đích vốn đầu tư ..........................................................................................................35<br /> 2.2.3. Tình hình thu hút vốn đầu tư theo dự án và tiến độ thực hiện dự án ...............38<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.3. Kết quả thực hiện đầu tư ở khu công nghiệp Nam Đông Hà ...................................41<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3.1. Số lượng dự án đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông Hà ............................41<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.3.2. Số lượng lao động làm việc trong khu công nghiệp Nam Đông Hà ................44<br /> 2.3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nghiệp Nam Đông Hà .......................................................................................................45<br /> 2.4. Tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào khu công<br /> <br /> H<br /> <br /> nghiệp Nam Đông Hà ............................................................................................................46<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.5. Đánh giá chung về hoạt động thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Nam Đông<br /> <br /> K<br /> <br /> Hà qua 3 năm (2010-2012). ..................................................................................................47<br /> 2.5.1. Những thành tựu đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư vào khu công<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> nghiệp Nam Đông Hà qua 3 năm (2010-2012). ............................................................47<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.5.2. Những mặt hạn chế trong hoạt động thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp<br /> Nam Đông Hà qua 3 năm (2010-2012) và nguyên nhân của những hạn chế đó. ......50<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG<br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ ...........53<br /> 3.1. Quan điểm và định hướng nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào khu<br /> công nghiệp Nam Đông Hà nói riêng và các khu công nghiệp nói chung của tỉnh<br /> Quảng Trị ................................................................................................................................53<br /> 3.2. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào khu công<br /> nghiệp Nam Đông Hà ............................................................................................................54<br /> 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng.............................54<br /> 3.2.2. Đổi mới và tăng cường công tác quảng bá xúc tiến, thu hút đầu tư .................55<br /> 3.2.3. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ................................................57<br /> SVTH: Lê Thị Loan<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản