intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
102
lượt xem
36
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm có những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội, phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN<br /> NƢỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ HẢI YẾN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19270<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN<br /> NƢỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Lê Thị Hạnh<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Thị Hải Yến<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19270<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng biết ơn cùng với sự chân thành và tri ân sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn<br /> tới các thầy cô của trường Đại học Thăng Long, đặc biệt là các thầy cô khoa Quản lý<br /> của trường đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong<br /> suốt thời gian em học tập tại trường, đó sẽ là hành trang giúp em vững bước trong<br /> tương lai. Và em cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô Lê Thị Hạnh, người đã nhiệt<br /> tình hướng dẫn em trong suốt 4 tháng qua để giúp em hoàn thành tốt bài Khóa luận<br /> này.<br /> Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị trong Công ty TNHH<br /> MTV Nước sạch số 2 Hà Nội đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian em thực tập<br /> tại Công ty.<br /> Cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, và đặc biệt là bố mẹ và<br /> người thân trong gia đình, những người luôn kịp thời động viên và giúp đỡ em vượt<br /> qua những khó khăn trong cuộc sống.<br /> Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài Khóa luận do trình<br /> độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài Khóa luận không thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô<br /> để giúp em có thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện kiến thức trong lĩnh vực<br /> này hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thị Hải Yến<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bài Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân tôi thực hiện có<br /> sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn và không có sao chép các công trình nghiên cứu của<br /> người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và<br /> được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thị Hải Yến<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƢỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI...............1<br /> 1.1. Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực.................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ ...........................................................1<br /> 1.1.1.1 Khái niệm ..............................................................................................................1<br /> 1.1.1.2 Tầm quan trọng của tuyển mộ ..............................................................................1<br /> 1.1.2. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển chọn .........................................................2<br /> 1.1.2.1 Khái niệm ..............................................................................................................2<br /> 1.1.2.2 Tầm quan trọng của tuyển chọn ..........................................................................2<br /> 1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của quản<br /> trị nguồn nhân lực...........................................................................................................2<br /> 1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với phân tích công việc .......................3<br /> 1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đào tạo và phát triển<br /> nhân lực ............................................................................................................................4<br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đánh giá tình hình thực<br /> hiện công việc ...................................................................................................................5<br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với các quan hệ lao động ....................6<br /> 1.2.5. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác thù lao cho người lao<br /> động...................................................................................................................................7<br /> 1.3. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực ..................................................................8<br /> 1.3.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực ................................................................................8<br /> 1.3.1.1 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực ..............................................................................8<br /> 1.3.1.2 Các giải pháp để thay thế tuyển mộ ...................................................................11<br /> 1.3.1.3 Nguồn tuyển mộ ..................................................................................................13<br /> 1.3.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực ...........................................................................15<br /> 1.4. Ý nghĩa của công tác tuyến dụng đối với doanh nghiệp ....................................21<br /> 1.5. Phân tích các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực ....................23<br /> 1.5.1. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp ..........................................................23<br /> 1.5.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp .........................................................26<br /> CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI<br /> CÔNG TY TNHH MTV NƢỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI ............................................29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản