intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á – Phòng giao dịch Hà Huy Tập

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
42
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á – Phòng giao dịch Hà Huy Tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về HSX, về tín dụng Ngân hàng đối với HSX và rủi ro trong hoạt động cho vay HSX; phân tích và đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay HSX tại NHTMCP Đại Á – PGD Hà Huy Tập; đề xuất các giải pháp và kiến nghị phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng HSX tại PGD Hà Huy Tập trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á – Phòng giao dịch Hà Huy Tập

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ<br /> RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á PHÒNG GIAO DỊCH HÀ HUY TẬP<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN<br /> <br /> : Th.s NGUYỄN PHƢƠNG MAI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGÔ NGỌC MINH ANH<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17885<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Kết thúc khoá luận là khép lại những tháng ngày miệt mài trên giảng đường đại<br /> học. Ở nơi ấy có biết bao kỷ niệm khó quên về hình ảnh ngôi trường quen thuộc về<br /> thầy cô, bè bạn … Tất cả sẽ đọng lại trong em thành một hồi ức tốt đẹp nhất.<br /> Nhân đây em xin chân thành cảm ơn Thầy cô trường đại học Thăng Long, đặc<br /> biệt là Thầy cô khoa Kinh tế - Quản lý đã không quản khó khăn vất vả trang bị cho<br /> chúng em những kiến thức thật hữu ích.<br /> Lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi đến cô Th.s Nguyễn Phương Mai, tuy bận nhiều<br /> công việc nhưng cô đã trực tiếp tận tình hướng dẫn em hoàn thành khóa luận<br /> tốt nghiệp<br /> Bên cạnh đó em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đang làm việc tại<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á – Phòng giao dịch Hà Huy Tập đã hướng dẫn<br /> giúp đỡ em trong quá trình thực tập để hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng cho bản thân nhưng do thời gian có hạn và hiểu biết<br /> thực tế của em còn hạn chế nên khoá luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi thiếu<br /> sót. Rất mong thầy cô, các anh chị góp ý để khoá luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin kính chúc Thầy cô, các anh chị sức khoẻ dồi dào, công tác tốt.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Ngô Ngọc Minh Anh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> NGÔ NGỌC MINH ANH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG CHO VAY HỘ SẢN<br /> <br /> XUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................1<br /> 1.1. Những vấn đề chung về hộ sản xuất ............................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất .................................................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại.......................................................................................................1<br /> 1.1.3. Đặc điểm hộ sản xuất ...................................................................................2<br /> 1.1.4. Vai trò kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường .............................. 3<br /> 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất ................4<br /> 1.1.5.1. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên ..........................................................4<br /> 1.1.5.2. Nhóm nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội................................................5<br /> 1.1.5.3. Nhân tố từ bản thân hộ sản xuất ...........................................................6<br /> 1.1.6. Xu hướng phát triển của hộ sản xuất kinh doanh ........................................7<br /> 1.2. Tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất ............8<br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .....................................................................8<br /> 1.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng ......................................................................8<br /> 1.2.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh ................9<br /> 1.2.4. Các hình thức tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất ............................. 10<br /> 1.3. Rủi ro tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất ...........................................11<br /> 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ...........................................................................11<br /> 1.3.2. Đặc trưng của rủi ro tín dụng .....................................................................11<br /> 1.3.3. Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng ........................................................12<br /> 1.3.3.1. Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài ...............................................12<br /> 1.3.3.2. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng.........................................................13<br /> 1.3.3.3. Nguyên nhân từ phía khách hàng ........................................................14<br /> 1.3.3.4. Nguyên nhân từ tài sản bảo đảm .........................................................15<br /> 1.3.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng .......................................................................15<br /> 1.3.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng hộ sản xuất......................................17<br /> 1.3.5.1. Chỉ tiêu dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn HSX ................................ 17<br /> 1.3.5.2. Chỉ tiêu dư nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu ......................................................19<br /> 1.3.5.3. Chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn tín dụng ............................................19<br /> 1.3.5.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ............................................................................19<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1.3.5.5. Tình hình tổn thất tín dụng ..................................................................20<br /> 1.3.5.6. Khả năng bù đắp rủi ro .......................................................................20<br /> 1.4. Quản trị rủi ro tín dụng .................................................................................21<br /> 1.4.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: ............................................................ 21<br /> 1.4.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng:.............................................................. 21<br /> 1.4.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng ....................................................................21<br /> 1.4.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng .....................................................................22<br /> 1.4.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng ....................................................................24<br /> 1.4.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng .........................................................................24<br /> 1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng .......................25<br /> 1.4.3.1. Yếu tố chủ quan ...................................................................................25<br /> 1.4.3.2. Yếu tố khách quan ...............................................................................25<br /> 1.5. Các dấu hiệu nhận biết RRTD HSX ............................................................. 25<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................................ 28<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN<br /> XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á –<br /> PHÒNG GIAO DỊCH HÀ HUY TẬP .......................................................................29<br /> 2.1. Khái quát tình hình hoạt động của PGD Hà Huy Tập ............................... 29<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 29<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ...........................................................................................30<br /> 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động chính của PGD Hà Huy Tập ......................................31<br /> 2.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn ......................................................................31<br /> 2.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng ..............................................................................31<br /> 2.1.3.3. Nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ ......................................................32<br /> 2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của PGD Hà Huy Tập trong giai đoạn<br /> 2010 - 2012 ................................................................................................ 32<br /> 2.1.4.1. Tình hình lợi nhuận của PGD trong giai đoạn 2010 – 2012 ..............33<br /> 2.1.4.2. Hoạt động huy động vốn .....................................................................35<br /> 2.1.4.3. Tình hình sử dụng vốn .........................................................................37<br /> 2.1.4.4. Nghiệp vụ bảo lãnh .............................................................................38<br /> 2.1.4.5. Nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu và chiết khấu Bộ chứng từ ........39<br /> 2.2. Thực trạng cho vay hộ sản xuất của PGD Hà Huy Tập ............................. 39<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản