Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc – Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
31
lượt xem
13
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc – Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động bán hàng và các vấn đề liên quan; đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của siêu thị Gia Lạc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu thống kê; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc – Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Như Phương Anh<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mỗi doanh nghiệp đều cố gắng<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phát huy và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Việt Nam gia nhập WTO khiến<br /> <br /> U<br /> <br /> cho áp lực cạnh tranh ngày càng tăng vì sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp nước<br /> <br /> H<br /> <br /> ngoài mạnh về tài chính và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh. Áp lực<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải tìm mọi cách giữ vững thị phần, tăng<br /> doanh thu và lợi nhuận để có thể đứng vững trên thị trường. Trong đó, ngành bán lẻ<br /> đang tỏ ra là một ngành có mức độ hấp dẫn cao. Năm 2015 này, khi thị trường bán lẻ<br /> <br /> H<br /> <br /> được mở cửa hoàn toàn, việc các tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới sẽ ào ạt vào Việt<br /> <br /> IN<br /> <br /> Nam là không tránh khỏi. Thực tế này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp bán<br /> <br /> K<br /> <br /> lẻ nội địa.<br /> <br /> C<br /> <br /> Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của thị trường thế giới nói chung và thị trường<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Việt Nam nói riêng thì vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện<br /> <br /> IH<br /> <br /> nay là phải bán được hàng và làm sao để thỏa mãn một cách tối đa nhu cầu của khách<br /> hàng. Điều này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại:<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> làm sao để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, nhằm duy trì và gia<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tăng lợi nhuận, giữ vững sự ổn định về tăng trưởng và đảm bảo sự tồn tại lâu dài.<br /> Hiện nay hoạt động bán hàng không chỉ là một chức năng, mà còn là một nhiệm<br /> <br /> G<br /> <br /> vụ rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Đó là một nhân tố để mang lại lợi nhuận<br /> <br /> N<br /> <br /> cho doanh nghiệp. Để thực hiện lưu thông hàng hoá thì hoạt động bán hàng chiếm một<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> vị trí khá quan trọng mang tính quyết định đến nền sản xuất hàng hoá. Nếu mỗi doanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> nghiệp thực hiện tốt quá trình bán hàng thì không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho<br /> <br /> TR<br /> <br /> doanh nghiệp mà còn thúc đẩy nền sản suất hàng hoá phát triển. Ngày nay đời sống<br /> của người dân được nâng cao, nhu cầu của họ cũng đang ngày càng thay đổi. Để đáp<br /> ứng với sự mong mỏi của khách hàng về một thị trường bán lẻ với danh mục hàng hóa<br /> đa dạng, sản phẩm phong phú, ngày càng nhiều các siêu thị, cửa hàng tiện ích được<br /> mở ra nhằm phục vụ cho thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của đông đảo<br /> dân cư.<br /> SVTH: Đào Thị Thu Hiền – Lớp K45A Thương Mại<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Như Phương Anh<br /> <br /> Siêu thị Gia Lạc là một trong các siêu thị xuất hiện khá sớm và chiếm thị phần<br /> nhất định trên thị trường bán lẻ thành phố Huế. Tuy nhiên, cạnh tranh trong thị trường<br /> bán lẻ ngày càng tăng do sự xuất hiện của những siêu thị mới trên địa bàn. Sự phát<br /> triển của hệ thống siêu thị đã làm thay đổi phong cách mua sắm của người dân, góp<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phần làm cho hoạt động thương mại thêm đa dạng, phong phú hơn. Trong bối cảnh đó<br /> <br /> U<br /> <br /> đặt ra nhiều vấn đề đối với sự phát triển của siêu thị Gia Lạc trong thời gian sắp tới,<br /> <br /> H<br /> <br /> trong đó vấn đề quan tâm nhất là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> hàng của siêu thị.<br /> <br /> Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng đối với doanh nghiệp,<br /> trong quá trình thực tập tại siêu thị Gia Lạc, tôi quyết định chọn đề tài: “Nâng cao<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc – Huế” làm đề tài tốt nghiệp của<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> C<br /> <br /> 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu<br /> <br /> K<br /> <br /> mình.<br /> <br />  Mục tiêu cụ thể:<br /> <br /> IH<br /> <br />  Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc.<br /> <br /> Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động bán hàng và các vấn đề liên quan.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của siêu thị Gia Lạc thông qua kết quả<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> -<br /> <br /> G<br /> <br /> hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu thống kê.<br /> <br /> Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động bán hàng<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> -<br /> <br /> Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị.<br /> <br /> N<br /> <br /> -<br /> <br /> Ư<br /> <br /> của siêu thị.<br /> <br /> TR<br /> <br /> -<br /> <br /> Dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu<br /> quả hoạt động bán hàng tại siêu thị.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Câu hỏi nghiên cứu<br /> <br />  Các yếu tố nào tác động đến hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Gia Lạc?<br />  Yếu tố nào ảnh hưởng lớn nhất/thấp nhất đến hiệu quả hoạt động bán hàng của<br /> siêu thị Gia Lạc?<br /> SVTH: Đào Thị Thu Hiền – Lớp K45A Thương Mại<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Như Phương Anh<br /> <br />  Những giải pháp nào cần được thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động bán<br /> hàng của siêu thị Gia Lạc?<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả hoạt động bán hàng tại siêu thị Gia Lạc.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đối tượng điều tra: khách hàng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ của siêu thị Gia<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Phạm vi không gian:<br /> <br /> IN<br /> <br /> + Nghiên cứu được tiến hành tại siêu thị Gia Lạc.<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Lạc.<br /> <br /> Phạm vi thời gian:<br /> <br /> C<br /> <br /> -<br /> <br /> K<br /> <br /> + Điều tra các khách hàng mua hàng trực tiếp tại siêu thị Gia Lạc.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> + Thực trạng tình hình kinh doanh của siêu thị trong thời gian ba năm 2012-2014.<br /> <br /> IH<br /> <br /> + Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ ngày 19/1/2015 đến 19/5/2015.<br /> -<br /> <br /> Phạm vi nội dung: nghiên cứu lý thuyết liên quan đến công tác bán hàng và đi<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> sâu tìm hiểu công tác bán hàng của siêu thị, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thúc đẩy hoạt động bán hàng của siêu thị.<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 4.1.<br /> <br /> TR<br /> <br /> 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp<br /> <br /> Các dữ liệu thứ cấp cần thu thập bao gồm:<br /> -<br /> <br /> Thu thập thông tin cần thiết tại siêu thị về tình hình kinh doanh qua các năm<br /> <br /> như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, …<br /> -<br /> <br /> Tiến hành thu thập tài liệu, tìm kiếm các thông tin về các vấn đề liên quan tới<br /> <br /> hiệu quả hoạt động bán hàng thông qua sách báo, tạp chí chuyên ngành, Internet, ...<br /> SVTH: Đào Thị Thu Hiền – Lớp K45A Thương Mại<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> -<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Như Phương Anh<br /> <br /> Các nghiên cứu có liên quan về hoạt động bán hàng từ các khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> đại học tại trường Đại học Kinh tế Huế, báo chí, các bài viết có giá trị trên Internet.<br /> 4.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp<br /> <br /> Ế<br /> <br />  Nghiên cứu sơ bộ<br /> <br /> U<br /> <br /> Giai đoạn này được thực hiện nhằm tìm hiểu về các yếu tố có ảnh hưởng đến<br /> <br /> H<br /> <br /> hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị. Đầu tiên, nghiên cứu sẽ áp dụng kỹ thuật<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> phỏng vấn các chuyên gia để xác định các yếu tố liên quan đến hiệu quả hoạt động bán<br /> hàng. Từ đó phác thảo các chỉ tiêu cần có khi xây dựng bảng hỏi. Các khách hàng dự<br /> <br /> H<br /> <br /> định được phỏng vấn bao gồm: những khách hàng thường xuyên mua sắm tại siêu thị,<br /> <br /> IN<br /> <br /> các nhân viên bán hàng tại siêu thị. Kết quả thu thập và tổng hợp được sử dụng để xây<br /> dựng, điều chỉnh, hoàn thiện thang đo và bảng hỏi. Trên cơ sở đó, người nghiên cứu<br /> <br /> K<br /> <br /> đưa ra bảng hỏi hoàn chỉnh cũng như lưu giữ thông tin cho điều tra chính thức sau này.<br /> <br /> Ọ<br /> <br />  Nghiên cứu chính thức<br /> <br /> C<br /> <br /> Đây là nghiên cứu làm tiền đề và cơ sở cho nghiên cứu chính thức.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Thu thập các thông tin, số liệu liên quan đến công tác bán hàng của siêu thị<br /> thông qua bảng hỏi điều tra khách hàng đến mua hàng trực tiếp tại siêu thị. Dữ liệu thu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thập được tiến hành phân tích thông qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Microsoft Office Excel… được sử dụng trong quá trình phân tích số liệu.<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br />  Thiết kế bảng hỏi<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Bảng hỏi là công cụ chính của nghiên cứu để thu thập dữ liệu sơ cấp, được thiết<br /> kế dựa trên cơ sở tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và cuộc nghiên<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> cứu thăm dò người dân trên địa bàn được thực hiện trước đó.<br /> Bảng hỏi có ba phần:<br /> Phần 1: Mã số phiếu và lời giới thiệu<br /> Phần 2: Đây là phần chính của bảng câu hỏi. Nội dung bao gồm các câu hỏi về<br /> hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Đánh giá của khách hàng về mức độ<br /> <br /> SVTH: Đào Thị Thu Hiền – Lớp K45A Thương Mại<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Như Phương Anh<br /> <br /> ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng. Để đánh giá, sử<br /> dụng thang đo dạng Likert năm mức độ từ 1 (rất không đồng ý) đến 5 (rất đồng ý).<br /> Phần 3: Thông tin người trả lời (tên, địa chỉ, số điện thoại,…)<br /> Sau khi thiết kế xong bảng hỏi, điều tra thử với 30 người tiêu dùng để kiểm tra<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tính dễ trả lời, độ tin cậy của câu hỏi, sau đó điều chỉnh, loại bỏ hay bổ sung thêm câu<br /> <br /> Phương pháp chọn mẫu<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> H<br /> <br /> hỏi. Bảng hỏi chính thức được sử dụng để điều tra thông qua phỏng vấn trực tiếp.<br /> <br /> 4.2.1. Xác định kích thước mẫu<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Kích thước mẫu được xác định theo công thức:<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Trong đó:<br /> <br /> IH<br /> <br /> n: kích thước mẫu cần tiến hành điều tra.<br /> <br /> Z: giá trị tới hạn tương ứng với độ tin cậy (1-α); với độ tin cậy 95%, mức ý nghĩa<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> α=0.05, ta có Z = 1.96.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> P: xác suất xuất hiện dấu hiệu của phần tử đang nghiên cứu. Để có kích thước mẫu lớn<br /> <br /> G<br /> <br /> nhất và đảm bảo tính đại diện cao nhất ta chọn p=q=0.5 (Theo Phạm Văn Quyết và<br /> <br /> N<br /> <br /> Nguyễn Quý Thanh, 2001).<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> ε: sai số chọn mẫu cho phép, với nghiên cứu này sai số được chọn là ε = 0.08<br /> <br /> TR<br /> <br /> Với những dữ liệu trên, tính được kích thước mẫu là 150. Tuy nhiên, để đảm bảo<br /> <br /> tính đại diện của mẫu nghiên cứu, tác giả quyết định tăng kích thước mẫu lên 180.<br /> 4.2.2. Xác định phương pháp chọn mẫu<br /> Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện (chọn mẫu dựa trên sự thuận lợi hay<br /> dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng điều tra, tiến hành điều tra bất kì khách hàng<br /> nào đã đến mua sản phẩm của siêu thị, nếu khách hàng từng mua hay đã từng sử dụng<br /> SVTH: Đào Thị Thu Hiền – Lớp K45A Thương Mại<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản