intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
99
lượt xem
38
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu bản chất từng khoản mục như doanh thu, chi phí, lợi nhuận… trên cơ sở đó tìm ra những gì công ty đạt được và chưa đạt được để có biện pháp giải quyết hợp lý. Đồng thời so sánh và phân tích những khoản mục biến động trong các năm và tìm ra nguyên nhân gây ra sự chênh lệch đó để có hướng khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TUẤN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN CƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A16907<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TUẤN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Vũ Lệ Hằng<br /> : Nguyễn Văn Cƣơng<br /> : A16907<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện bài khóa luận này, em đã nhận được sự động viên và<br /> giúp đỡ tận tình từ nhiều phía.<br /> Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trường Đại Học<br /> Thăng Long, những người luôn nhiệt huyết với nghề, đã quan tâm, chia sẻ và truyền<br /> đạt những kiến thức bổ ích cho chúng em, giúp những sinh viên Thăng Long như<br /> chúng em có một nền tảng kiến thức cũng như kỹ năng quan trọng để bước tiếp trên<br /> con đường sự nghiệp trong tương lai. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất<br /> tới cô Th.S. Vũ Lệ Hằng, giảng viên trực tiếp hướng dẫn em, cùng toàn thể các cô chú,<br /> anh chị trong Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Tuấn đã tận tình giúp đỡ<br /> em có thể hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Văn Cương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY................................................................................................. 1<br /> 1.1. Tổng quan về hiệu quả sản xuất kinh doanh ....................................................... 1<br /> 1.1.1.Khái niệm và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................... 1<br /> 1.1.2.Phân loại hiệu quả kinh doanh .............................................................................. 2<br /> 1.1.3.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.................................... 4<br /> 1.2. Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh ............................... 5<br /> 1.2.1.Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................................... 5<br /> 1.2.2.Sự cần thiết của nâng cao hiệu quả kinh doanh ................................................... 6<br /> 1.3. Các phƣơng pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ............................... 8<br /> 1.3.1.Phương pháp so sánh .............................................................................................. 8<br /> 1.3.2.Phương pháp thay thế liên hoàn............................................................................. 9<br /> 1.3.3.Phương pháp số chênh lệch .................................................................................. 11<br /> 1.3.4.Phương pháp số cân đối ........................................................................................ 11<br /> 1.3.5.Phương pháp tương quan ..................................................................................... 11<br /> 1.3.6.Phương pháp đồ thị ............................................................................................... 12<br /> 1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ......................... 12<br /> 1.4.1.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ......................................................... 12<br /> 1.4.2.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời............................................................... 13<br /> 1.4.3.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động .......................................................... 16<br /> 1.4.4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TS ......................................................... 18<br /> 1.4.5.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ........................................................ 20<br /> 1.4.6.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí .................................................. 20<br /> 1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ............. 21<br /> 1.5.1.Nhân tố bên trong .................................................................................................. 21<br /> 1.5.2.Các nhân tố bên ngoài........................................................................................... 22<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI<br /> CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH TUẤN.......................... 25<br /> 2.1. Giới thiệu chung về công ty THHH Thƣơng mại và Xây dựng Anh Tuấn ..... 25<br /> 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ................................................. 25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản