Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Cường Khôi

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
34
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Cường Khôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm có những mục tiêu nghiên cứu sau: Một là, trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hai là, phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Cường Khôi. Ba là, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Cường Khôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Cường Khôi

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CƯỜNG KHÔI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> : LÊ PHƯƠNG LIÊN<br /> : A19045<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CƯỜNG KHÔI<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.S Vũ Lệ Hằng<br /> : Lê Phương Liên<br /> : A19045<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn: Thạc sĩ Vũ Lệ Hằng đã tận tình<br /> hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế Quản lý, các thầy<br /> cô giáo trường Đại học Thăng Long đã trang bị cho em những kiến thức và kinh<br /> nghiệm quý giá trong quá trình học tập tại trường và nhiệt tình giúp đỡ em thực hiện<br /> đề tài này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty<br /> Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Cường Khôi đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ, kỹ năng của<br /> bản thân còn nhiều hạn chế nên đề tài khóa luận tốt nghiệp này của em không tránh<br /> khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo, bổ sung<br /> thêm của thầy cô và các bạn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh Viên<br /> <br /> Lê Phương Liên<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ của giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Phương Liên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................................................... 1<br /> 1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp ............................. 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh ................................................................ 1<br /> 1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh ................................................................. 3<br /> 1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh ...................................................................... 3<br /> 1.1.4. Vai trò của hiệu quả kinh doanh.................................................................... 4<br /> 1.1.5. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh ........................................... 5<br /> 1.1.6. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ......................... 5<br /> 1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .................................... 7<br /> 1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán .......................................................... 7<br /> 1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động ........................................................... 9<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ....................................................... 11<br /> 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ............................................ 14<br /> 1.2.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn ........................................... 16<br /> 1.2.6. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí ................................................ 16<br /> 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh ................................. 17<br /> 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp........................................................... 17<br /> 1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 19<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY<br /> TNHH TM CƯỜNG KHÔI ..................................................................................... 21<br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH TM Cường Khôi .......................................... 21<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Cường Khôi .... 21<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty................................................................................ 21<br /> 2.1.3. Đặc điểm ngành nghề của công ty .............................................................. 23<br /> 2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty............................................... 23<br /> 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công TNHH TM Cường Khôi ...... 25<br /> 2.2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn ....................................................................... 25<br /> 2.2.2. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận .................................................. 31<br /> 2.3. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty .............................. 34<br /> 2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán .................................................. 34<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản