intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh thương mại Minh Hà

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
38
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh thương mại Minh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm 3 nội dung chính: Chương 1 - Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp; chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh thương mại Minh Hà

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> THƢƠNG MẠI MINH HÀ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ NGỌC LINH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18501<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH<br /> THƢƠNG MẠI MINH HÀ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thị Minh Huệ<br /> Sinh viên thực tập<br /> <br /> : Vũ Ngọc Linh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18501<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được<br /> sự giúp đỡ cũng như sự động viên từ rất nhiều phía.<br /> Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn<br /> khóa luận tốt nghiệp – TS. Nguyễn Thị Minh Huệ. Cô đã chỉ bảo tận tình, hướng dẫn<br /> em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này gửi lời cảm ơn chân<br /> thành tới các thầy cô đang giảng dạy tại trường đại học Thăng Long, những người luôn<br /> nhiệt tình và tâm huyết để mang lại cho sinh viên những kiến thức để chúng em có thể<br /> có một nền tảng về chuyên ngành của mình.<br /> Bên cạnh đó em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị đặc biệt là<br /> phòng kế toán của Công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà đã tận tình giúp đỡ và<br /> cung cấp số liệu để em có thể hoàn thành khóa luận của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Vũ Ngọc Linh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện, có sự hỗ<br /> trợ của giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Vũ Ngọc Linh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƢU<br /> ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ...................................................................................1<br /> 1.1. Khái quát về doanh nghiệp ....................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp .................................................................1<br /> 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp ............................................................ 3<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động của doanh nghiệp ........................................6<br /> 1.2.1. Tài sản lưu động trong doanh nghiệp .................................................................6<br /> 1.2.2.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ......................................................................9<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động của doanh nghiệp ...................14<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ........................................................................................14<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan ....................................................................................21<br /> CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƢU ĐỘNG CỦA<br /> CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KDTM MINH HÀ..................................................23<br /> 2.1. Khái quát về công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà ...................................23<br /> 2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà ..23<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà ......24<br /> 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà<br /> giai đoạn 2011 – 2013 ...................................................................................................26<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động tại công ty TNHH sản xuất<br /> KDTM Minh Hà ..........................................................................................................35<br /> 2.2.1. Thực trạng tài sản lưu động tại công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà ....35<br /> 2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH<br /> sản xuất KDTM Minh Hà ............................................................................................ 39<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động của công ty TNHH..41<br /> 2.3.1. Kết quả.................................................................................................................41<br /> 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ...................................................................................42<br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƢU<br /> ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KDTM MINH HÀ ............................ 48<br /> 3.1. Định hƣớng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lƣu động tại công ty TNHH .48<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển công ty TNHH sản xuất KDTM Minh Hà ..................48<br /> 3.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH .....50<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản