intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
27
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới, tìm ra những ưu điểm và những hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng. Từ đó có những điều chỉnh thích hợp và kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> HÓA ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ ANH TUẤN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A18199<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> HÓA ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : PGS.TS. Trần Đăng Khâm<br /> : Lê Anh Tuấn<br /> : A18199<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo<br /> trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là PGS.TS. Trần Đăng Khâm cùng các bác, cô<br /> chú và anh chị trong Công ty Cổ phần Hóa ứng dụng và Công nghệ mới đã tận tình<br /> giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo<br /> giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực<br /> hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương<br /> lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Anh Tuấn<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Lê Anh Tuấn<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN<br /> CỦA DOANH NGHIỆP ................................................................................................1<br /> 1.1. Tài sản của doanh nghiệp ..................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp .........................................................................1<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp ...................................................................1<br /> 1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp ........................................................................1<br /> 1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp ...........................................................................2<br /> 1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm tài sản của doanh nghiệp ....................................2<br /> 1.1.2.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp ......................................................2<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ..................................................15<br /> 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ......................15<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp .......16<br /> 1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán ....................................16<br /> 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản ......................17<br /> 1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ...............18<br /> 1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cố định .................21<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ....22<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ...............................................................................22<br /> 1.3.1.1. Trình độ quản lý và sử dụng tài sản ....................................................22<br /> 1.3.1.2. Xác định cơ cấu tài sản .......................................................................22<br /> 1.3.1.3. Công tác lựa chọn dự án đầu tư ..........................................................23<br /> 1.3.1.4. Nhân tố con người ...............................................................................23<br /> 1.3.1.5. Nhân tố cơ sở vật chất .........................................................................23<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan ...........................................................................23<br /> 1.3.2.1. Chính sách kinh tế của Nhà nước .......................................................23<br /> 1.3.2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ..............................................................24<br /> 1.3.2.3. Tiến bộ khoa học công nghệ ................................................................24<br /> 1.3.2.4. Rủi ro trong kinh doanh ......................................................................24<br /> 1.3.2.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .............24<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TẠI SẢN TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN HÓA ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ MỚI..........................................25<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản