intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
15
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa cơ sở lí luận về phân tích, tín dụng, rủi ro tín dụng cùng với các thước đo để đánh giá rủi ro tín dụng; phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế; đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học<br /> của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, phân tích và kết quả được đề cập trong<br /> kh a luận đều hoàn toàn trung thực và c nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Văn Huy<br /> <br /> Nguyễn Văn Huy - K43A Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến h c s<br /> Nguyễn Việt Đức, người đã tận tình giảng d y, chỉ bảo tôi trong những năm<br /> học qua, cũng là người thầy đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian<br /> thực hiện h a luận. ôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Thầy Cô của<br /> trường Đ i học Kinh tế<br /> nghiệm và<br /> <br /> uế đã truyền đ t cho tôi những kiến thức, kinh<br /> <br /> năng quí báu trong suốt bốn năm đ i học.<br /> <br /> ôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể anh ch cán b nhân viên t i<br /> phòng Khách hàng cá nhân nói riêng và t i<br /> <br /> hi nhánh<br /> <br /> gân hàng<br /> <br /> ông<br /> <br /> Thương Nam Th a Thiên Huế nói chung đã nhiệt tình giúp đỡ tôi rất nhiều<br /> trong quá trình thực tập cũng như quá trình thu thập tài liệu để hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> t lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn<br /> uế, tháng<br /> <br /> năm 2013<br /> <br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Văn uy<br /> <br /> Nguyễn Văn Huy - K43A Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> L<br /> <br /> ...................................................................................... i<br /> <br /> L I CẢ<br /> <br /> Ơ ...........................................................................................ii<br /> <br /> MỤC LỤC ................................................................................................iii<br /> DANH MỤC BẢNG .............................................................................. vii<br /> DANH MỤC BIỂU Ồ ........................................................................... ix<br /> DANH MỤC Á KÍ H ỆU, CHỮ VIẾT TẮT ..................................... x<br /> TÓ<br /> H<br /> <br /> TẮT GH Ê<br /> – ẶT VẤ<br /> <br /> ỨU Ề TÀ ....................................................... xi<br /> Ề ........................................................................................... 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 1<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 5. Kết cấu đề tài ....................................................................................................... 2<br /> H<br /> <br /> – NỘ DU G VÀ KẾT QUẢ GH Ê<br /> <br /> HƯƠ G 1:<br /> <br /> Ơ SỞ<br /> <br /> Í THUYẾT VỀ HÂ<br /> <br /> GÂ HÀ G THƯƠ G<br /> <br /> ỨU .......................................... 4<br /> TÍ H RỦ R<br /> <br /> TÍ<br /> <br /> DỤNG TẠI<br /> <br /> ẠI ................................................................................. 4<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về tín dụng và rủi ro tín dụng ........................................ 4<br /> 1.1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại ........................................ 4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng ............................................................ 4<br /> 1.1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng ............................................................. 4<br /> 1.1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng ........................................................... 4<br /> 1.1.2. Khái niệm, phân loại, nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng ........... 5<br /> 1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro ............................................................................ 5<br /> 1.1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng ................................................................... 5<br /> 1.1.2.3. Phân loại rủi ro tín dụng ..................................................................... 5<br /> 1.1.2.4. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng................................................ 6<br /> 1.1.2.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng ................................................................ 7<br /> 1.2. Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng .......................................................... 8<br /> <br /> Nguyễn Văn Huy - K43A Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> 1.2.1. Mục tiêu của việc phân tích rủi ro với ngân hàng ..................................... 8<br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu định lượng để phân tích rủi ro tín dụng ................................. 8<br /> 1.2.1.1. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng ........................................................ 9<br /> 1.2.1.2. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) .............. 9<br /> 1.2.1.3. Tỷ lệ nợ quá hạn .............................................................................. 10<br /> 1.2.1.4. Tỷ lệ nợ xấu ..................................................................................... 13<br /> 1.2.1.5. Vòng quay vốn tín dụng ................................................................... 13<br /> 1.2.1.6. Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng ............................................... 13<br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng .......................................... 15<br /> 1.2.3.1. Khả năng tài chính của khách hàng đi vay ........................................ 15<br /> 1.2.3.2. Kinh nghiệm của khách hàng đi vay ................................................. 15<br /> 1.2.3.3. Việc sử dụng vốn vay ....................................................................... 15<br /> 1.2.3.4. Tài sản đảm bảo ............................................................................... 16<br /> 1.2.3.5. Kinh nghiệm, trình độ của cán bộ tín dụng ....................................... 16<br /> 1.2.3.6. Sự kiểm tra, giám sát khoản vay của cán bộ tín dụng ....................... 16<br /> 1.2.4. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .......................................................... 16<br /> 1.2.4.1. Nh m dấu hiệu phát sinh rủi ro từ khách hàng ................................. 16<br /> 1.2.4.2. Nh m dấu hiệu từ chính ngân hàng .................................................. 17<br /> 1.3. Cơ sở thực nghiệm ....................................................................................... 18<br /> HƯƠ G 2: THỰC TRẠ G VÀ HÂ TÍ H RỦ R<br /> HÀ G T<br /> <br /> Ô G THƯƠ G H<br /> <br /> HÁ H<br /> <br /> TÍ DỤNG TẠ<br /> <br /> GÂ<br /> <br /> THỪ TH Ê HUẾ ...... 19<br /> <br /> 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế<br /> ............................................................................................................................ 19<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .......................................................... 19<br /> 2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính ................................................................. 20<br /> 2.1.3. Tổng quan về tình hình của toàn hệ thống Vietinbank giai đoạn 2008-2012....... 21<br /> 2.1.3.1. Tổng tài sản ..................................................................................... 21<br /> 2.1.3.2. Vốn chủ sở hữu ................................................................................ 22<br /> 2.1.3.3. Tiền gửi khách hàng ......................................................................... 23<br /> 2.1.3.4. Lợi nhuận sau thuế ........................................................................... 24<br /> <br /> Nguyễn Văn Huy - K43A Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Việt Đức<br /> <br /> 2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Vietinbank Nam Thừa<br /> Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 ....................................................................... 26<br /> 2.1.4.1. Tình hình huy động vốn ................................................................... 26<br /> 2.1.4.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh........................................... 28<br /> 2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên<br /> Huế ..................................................................................................................... 31<br /> 2.2.1. Tình hình cho vay tại chi nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế giai<br /> đoạn 2008-2012 ............................................................................................... 31<br /> 2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng tại chi nhánh Vietinbank<br /> Nam Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 ..................................................... 35<br /> 2.2.2.1. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng ...................................................... 35<br /> 2.2.2.2. Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) .......................... 37<br /> 2.2.1.4. Tỷ lệ nợ xấu ..................................................................................... 40<br /> 2.2.1.5. Vòng quay vốn tín dụng ................................................................... 43<br /> 2.2.1.6. Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng ............................................... 44<br /> 2.2.3. So sánh các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Vietinbank Nam Thừa<br /> Thiên Huế với chi nhánh ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy ............ 45<br /> 2.2.3.1. Khái quát về ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy ............... 45<br /> 2.2.3.2. So sánh tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng .......................................... 46<br /> 2.2.3.3. So sánh tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (hệ số rủi ro tín dụng) 47<br /> 2.2.3.4. So sánh tỷ lệ nợ quá hạn................................................................... 48<br /> 2.2.3.5. So sánh tỷ lệ nợ xấu ......................................................................... 50<br /> 2.2.3.6. So sánh vòng quay vốn tín dụng ....................................................... 51<br /> 2.2.3.7. So sánh tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng ................................... 52<br /> 2.3. Đánh giá chung về tình hình rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2008-2012 tại chi<br /> nhánh Vietinbank Nam Thừa Thiên Huế ............................................................. 52<br /> HƯƠ G 3:<br /> <br /> Ị H HƯỚ G VÀ<br /> <br /> GIẢM THIỂU RỦ<br /> THƯƠ G H<br /> <br /> R<br /> <br /> HÁ H<br /> <br /> TÍ<br /> <br /> Á<br /> <br /> GẢ<br /> <br /> HÁ<br /> <br /> Ể<br /> <br /> HÒ G<br /> <br /> DỤNG TẠ<br /> <br /> GÂ<br /> <br /> HÀ G T<br /> <br /> GỪ<br /> <br /> VÀ<br /> Ô G<br /> <br /> THỪ TH Ê HUẾ ............................................ 54<br /> <br /> Nguyễn Văn Huy - K43A Tài chính Ngân hàng<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản