intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

48
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây. Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tây

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA<br /> CÔNG TY VẬT TƢ KỸ THUẬT<br /> NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ NGỌC PHƢƠNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A20162<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA<br /> CÔNG TY VẬT TƢ KỸ THUẬT<br /> NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực tập<br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : TS. Trần Đình Toàn<br /> : Lê Ngọc Phƣơng<br /> : A20162<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI- 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ<br /> từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.<br /> Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích<br /> dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Ngọc Phương<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, trước tiên tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến<br /> thầy giáo – TS. Trần Đình Toàn, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình<br /> thực hiện khóa luận tốt nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trong khoa Tài chính – Ngân hàng cùng<br /> các thầy cô đã giảng dạy tôi tại trường Đại Học Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến<br /> thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không<br /> chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để tôi<br /> bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng Kinh doanh, các anh chị cán bộ<br /> công nhân viên Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây đã cho phép, cung cấp tài<br /> liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ, kỹ năng của<br /> bản thân còn nhiều hạn chế nên chắc chắn đề tài khóa luận tốt nghiệp của tôi không<br /> tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo, bổ sung<br /> thêm của các thầy cô.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Ngọc Phương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP ..............................................................................1<br /> 1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp ..1<br /> 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ....................................................................1<br /> 1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp ............................................1<br /> 1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp..........................................................1<br /> 1.1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.................................................................2<br /> 1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ....................................................3<br /> 1.1.4. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................3<br /> 1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính.....................................................4<br /> 1.3. Phƣơng pháp phân tích hoạt động tài chính .....................................................5<br /> 1.3.1. Phương pháp tỷ số .............................................................................................5<br /> 1.3.2. Phương pháp so sánh ........................................................................................6<br /> 1.3.3. Phương pháp cân đối .........................................................................................6<br /> 1.4. Nội dung phân tích tài chính ..............................................................................7<br /> 1.4.1. Phân tích tình hình tài chính chung .................................................................7<br /> 1.4.1.1. Tình hình về tài sản .........................................................................................7<br /> 1.4.1.2. Tình hình về nguồn vốn ..................................................................................8<br /> 1.4.1.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn ..........................................................9<br /> 1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính .......................................................................10<br /> 1.4.2.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ........................................................10<br /> 1.4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động ..........................................................12<br /> 1.4.2.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ.........................................................15<br /> 1.4.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời..............................................................17<br /> 1.4.3. Hế số Z-Score ...................................................................................................18<br /> CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬT TƢ<br /> KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY.........................................20<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Vật tƣ kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây .........................20<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..............................................20<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty VTKT nông nghiệp Hà Tây ................................20<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2