Khóa luận tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cầu Giấy

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

1
28
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cầu Giấy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận chung về hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. Đồng thời phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy qua các năn 2010, 2011 và 2012. Qua những phân tích đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế trong hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cầu Giấy

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦU GIẤY<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ THỊ THANH THẢO<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18057<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI<br /> CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CẦU GIẤY<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : PGS-TS. Trần Đăng Khâm<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Đỗ Thị Thanh Thảo<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18057<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới<br /> Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Đăng Khâm, người đã trực tiếp hướng dẫn và truyền đạt<br /> những kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo giảng dạy trong bộ<br /> môn Kinh tế - trường Đại học Thăng Long đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ<br /> ích để thực hiện khóa luận cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp<br /> trong tương lai.<br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, cùng toàn thể các anh chị cán bộ<br /> thực tế tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cầu Giấy đã<br /> quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian qua.<br /> Mặc dù em đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và khả năng nghiên cứu của<br /> bản thân còn hạn chế, khóa luận chưa thể đề cập đến toàn bộ các khía cạnh của vấn đề<br /> và không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự chỉ dẫn và đóng<br /> góp ý kiến của các Thầy, Cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện và mang tính<br /> thực tiễn cao hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Đỗ Thị Thanh Thảo<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................................................... 1<br /> 1.1. Khái quát chung về Ngân hàng thƣơng mại ................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm Ngân hàng thương mại .......................................... 1<br /> 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại ....................................................... 1<br /> 1.1.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng thương mại .................................................. 2<br /> 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại ...................................... 6<br /> 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn ....................................................................... 6<br /> 1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn ......................................................................... 7<br /> 1.1.2.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính khác .................................................... 8<br /> 1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thƣơng mại ................................... 9<br /> 1.2.1. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại ....................................................... 9<br /> 1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu ..................................................................................... 9<br /> 1.2.1.2. Vốn nợ ................................................................................................. 10<br /> 1.2.1.3. Vốn khác ............................................................................................. 11<br /> 1.2.2. Các phương thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại .................... 11<br /> 1.2.2.1. Phân loại căn cứ theo thời gian ......................................................... 12<br /> 1.2.2.2 Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động ......................................... 12<br /> 1.2.2.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn ........................ 13<br /> 1.2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại ................ 15<br /> 1.2.3.1. Sự cần thiết đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương<br /> mại ................................................................................................................... 15<br /> 1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương<br /> mại ................................................................................................................... 16<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng<br /> thƣơng mại .............................................................................................................. 17<br /> 1.3.1. Các nhân tố chủ quan ................................................................................. 18<br /> 1.3.2. Các nhân tố khách quan ............................................................................. 19<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA<br /> CHI NHÁNH AGRIBANK CẦU GIẤY .............................................................. 22<br /> 2.1. Khái quát chung về Chi nhánh Agribank Cầu Giấy ................................... 22<br /> 2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy ............... 22<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy .................. 23<br /> 2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy .......... 28<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản