intTypePromotion=3

Kỳ thi thử đại học Khối A lần 2 năm 2010 Môn thi: hóa học

Chia sẻ: Trần Tú Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
431
lượt xem
180
download

Kỳ thi thử đại học Khối A lần 2 năm 2010 Môn thi: hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thuộc Sở GD-ĐT Bắc Ninh Trường THPT Quế Võ 1 trong Kỳ thi thử đại học KHốI A lần 2 năm 2010 Môn thi: hóa học (Thời gian làm bài: 90 phút). Đề số: 413

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi thử đại học Khối A lần 2 năm 2010 Môn thi: hóa học

  1. Sở GD-ĐT Bắc Ninh Trường THPT Quế Võ 1 --------------- Kỳ thi thử đại học KHốI A lần 2 năm 2010 Môn thi: hóa học (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề số: 413 Họ tên thí sinh:.............................................................. SBD:.............................................................................. Câu 1: Cho các hợp chất sau (1) HOCH2CH2OH; (2) HOCH2CH2CH2OH; (3) HOCH2CHOHCH2OH; (4) CH3CH2OCH2CH3; (5) CH3CHOHCH2OH. Các hợp chất vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 1, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4 D. 1, 3, 5. Câu 2: Trong 1 bình kín ,đốt 1 hỗn hợp gồm 1 thể tích anken,1lượng oxi có thể tích gấp 2 lần thể tích oxi cần dùng. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ,đưa về đk ban đầu,thể tích giảm 25% so với hỗn hợp đầu. Cấu tạo olefin là: A. Không xác định được B. CH2 = CH-CH3 C. CH2 = CH-CH2CH3 D. CH3CH2 = CH- CH2CH3 Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ X Y CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. C. CH3CHO và CH3CH2OH. D. CH3CH2OH và CH3CHO. Câu 4: Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch? A. K+, NH , OH–, PO B. Ba2+, Mg2+, Cl–, HCO3- C. Cu2+, Fe3+, SO , Cl– D. Na+, Mg2+, NO , SO Câu 5: Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch? A. Fe, Mg, Cu B. K, Ca, Al C. Na, Al, Zn D. Ag, Mg, Ni Câu 6: Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a (mol) H2O và b (mol) CO2. Hỏi tỉ số T = a/b có giá trị trong khoảng nào? A. 1,5< T < 2 C. 1≤ T ≤ 2 B. 1< T < 2 D. 1,2< T
  2. A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 9: Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, dung dịch sau phản ứng tác dụng với BaCl2 dư thu được 2,33g kết tủa. Thể tích V là: A. 2240ml B. 112ml C. 224ml D. 1120ml Câu 10: Cho 36,4g hỗn hợp Mg và Fe có tỉ lệ mol 2:1 vào dung dịch HNO3 dư thu 196,3g hỗn hợp muối và 12,32 lit (đktc) một chất khí X (là sản phẩm khử N+5). Khí X là: A. NO B. NO2 C. N2O D. N2 Câu 11: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Gía trị của m là? A. 750 B. 550 C. 810 D. 650 Câu 12: Có 5 lọ hóa chất mỗi lọ đựng một dung dịch sau ( nồng độ khoảng 0,1M) X1: NaClO4; X2: Na2S ; X3: K3PO4; X4: AlCl3 ; X5: NaHCO3 . Dùng quỳ tím có thể nhận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản