Kỹ thuật di truyền

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
930
lượt xem
401
download

Kỹ thuật di truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là kỹ thuật thao tác trên vật liệu di truyền (ADN, gen) + dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của các axit nuclêic và di truyền vi sinh vật. Là kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng cách dùng plasmit (hay thể thực khuẩn) làm thể truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật di truyền

 1. GV: Nguyễn Hoàng Quí
 2. Khái niệm giống Nhiệm vụ của ngành chọn giống I. KĨ THUẬT DI TRUYỀN II. ỨNG DỤNG CỦA KĨ THUẬT DI TRUYỀN.
 3. §5. KỸ THUẬT DI TRUYỀN I.KỸ THUẬT DI TRUYỀN : 1.Khái niệm : a)+Là kỹ KĨ ật thao T DI TRUYliệu di truyền thu THUẬ tác trên vật ỀN LÀ GÌ ? (ADN, gen) + dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của các axit nuclêic và di truyền vi sinh vật. b) Kỹ thuật cấy gen : KĨ THUẬT CẤY GEN LÀ GÌ ? • Là kĩ thuật chuyển một đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận bằng cách dùng plasmit (hay thể thực khuẩn) làm thể truyền
 4. 1.Khái niệm : 2. Plasmid: • Là những cấu trúc nằm trong tế bào chất của vi khuẩn • Tùy loài vi khuẩn, mỗi tế bào chứa từ vài đến vài chục plasmid. • Plasmid chứa ADN dạng vòng, gồm 8000 ─ 200.000 cặp nucleotit . ● ADN-plasmid tự nhân đôi độc lập với ADN của NST
 5. 3. Phân biệt ADN nhiễm sắc thể với ADN của plasmid: ADN nhiễm sắc thể ADN plasmid tế bào chất • Nằm trong nhân tế bào. • Trong …………………… • Dạng chuỗi dài, xoắn kép của vi khuẩn vòng • Dạng ……………… • Số nucleotit nhiều • Số …………… (8000 – Nu ít 200000 cặp) làm thể truyền • Không dùng làm thể •Dùng …………………… truyền các gen các gen
 6. 1.Khái niệm : 2. Plasmid: 4. Ba giai đoạn của kỹ thuật cấy gen : Enzim cắt Tách ADNnst tb cho ADN tái tổ hợp Chuyển ADNtth vào tb nhận Tách plasmit Enzim cắt
 7. Enzim Enzim cắt cắt Tách ADN NST của “tế bào cho” Sơ đồ cấy gen Đoạn ADN bị cắt ra bằng cách Gắn đoạn bị cắt vào plasmid nhờ dùng plasmid enzim nối ADN tái tổ hợ p Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận E.coli
 8. E.coli có khả nVì sao ăng nhân đôi nhanh ptế bào ng lasmit cũ nhận được nhân lên rất c đượ nhanh dùng lượng lớn phổ các chất tbiếnứlà ương ng với các gen vi đã ghép vào plasmit. n khuẩ E.coli ?
 9. PHIẾU HỌC TẬP Các bước của kỹ thuật cấy gen Khái niệm Bước 1 Bước 2 Bước 3 Cắt và nối Cắt và nối Chuyển ADN Chuyển Tách ADN Tách • Là kĩ thuật đoạn ADN của tái tổ hợp vào NST của tế chuyển một tế bào cho và tế bào nhận và bào cho và ADN plasmid ở tạo điều kiện đoạn ADN từ tế tách plasmid những điểm xác cho gen đã bào cho sang ra khỏi tế ghép được biểu định tạo nên tế bào nhận bào vi hiện. ADN tái tổ hợp. bằng cách khuẩn. • Việc cắt nhờ (tự nhân đôi, dùng plasmit enzim cắt sao mã, dịch (hoặc thể thực (restrictaza) mã tổng hợp khuẩn) làm thể protein) • Việc nối nhờ truyền enzim nối (ligaza)
 10. II. ỨNG DỤNG CỦA KTDT : 1.Tạo những chủng vi khuẩn mới có khả năng sản xuất trên qui mô công nghiệp nhiều sản phẩm sinh học như: axit amin, protein, vitamin, hoocmôn, enzim, kháng sinh. 2. Dùng plasmid để chuyển gen mã hóa insulin của người vào vi khuẩn E.coli → insulin chữa bệnh tiểu đường cho người 3. Chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ từ loài thuốc lá cảnh vào cây bông và cây đậu tương các cây này có khả năng kháng thuốc diệt cỏ.
 11. Cây thuốc lá cảnh
 12. CỦNG CỐ 1. Kỹ thuật di truyền là gì ? 2. Trình bày các khâu chính của kỹ thuật cấy gen bằng plasmid ? 3. Nêu ứng dụng thực tiễn của KTDT ? Vẽ sơ đồ cấy gen.
 13. 4. Trong kỹ ổ h:ậtậtấoấra gen, ADN thuật cấy 31. Plasmid thu p tạ y gen, thể kỹ ền được . ADN tái t là ợ c trong truy 2. Trong kỹ thu c y tái tổ sử ợp sau là:tạo ảừ được đưa vào tế bào vi gen,ụng đó ph i d đượ h a. Các c t: bào quan nằm trong tế bào chất khuẩn nhằm: a. ủa khuẩn n. bào cho sau khi được nối a. ADNkhuẩ tế c Vi vi của E.coli a. Làm tăng hoạt tính của gen chứa trong vào một bào n ADNncủa trong tế bào chất b. tái tổđhợ quan ằm tế bào nhận. Các oạ b. Plasmid p. ADN b. a virut. ahoặbào nhận sau khi được củ ADN củ tế c. Plasmid số lc E.coli được cấy nhờ b. Làm tăng ượng gen nối vào một đoạn ADN của tế vòng cho. Cấ ntrúc chứ ản nhanh bào khuẩ c.khảu ăng sinhasADN dạng của vi trongn. vào Plasmid hoặc thể thực khuẩn. d. c. ADN chất plasmitkhuẩn. được nối tế bào của của vi sau khi c. Để ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN vi thêm ấu trúc oạn a ADN ủtrong tế bào n. d.n. vào 1 đ chứ ADN c a tế bào nhậ khuẩ C d. ất của virut. sau khi được nối thêm ch ADN plasmit d. Để kiểm tra hoạt động của ADN tái tổ vào một đoạn ADN của tế bào cho. hợp.
Đồng bộ tài khoản