Lịch sử lớp 7 - Làm bài tập lịch sử

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
959
lượt xem
25
download

Lịch sử lớp 7 - Làm bài tập lịch sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Một số kiến thức cơ bản đã học trong phần chương III và chương IV 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Làm bài tập lịch sử

  1. Làm bài tập lịch sử I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Một số kiến thức cơ bản đã học trong phần chương III và chương IV 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập 2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1phút) 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong nội dung bài học. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 8phút). Bài tập 1 1. Bài tập 1: Sự bùng nổ của cuộc GV: Sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa nông dân khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế nửa cuối thế kỷ XIV chứng tỏ điều gì? kỷ XIV chứng tỏ điều gì? HS: Trả lời GV:Cho hs khác nhận xét bổ sung. - ý thức của nông dân đã được giác
  2. GV: Chuẩn kiến thức. ngộ và nâng cao. 2. Bài tập 2: Hồ Quý Ly có những * Hoạt động 2: ( 9phút). Bài tập 2. cải cách gì về chính trị. GV: Theo em Hồ Quý Ly có những cải cách gì - Thay đổi một số đơn vị hành hính về chính trị? cấp trấn, thay đổi toàn bộ các quan HS: Trao đổi trả lời lại trong triều bằng họ hàng thân GV: Hướng dẫn và chuẩn kiến thức. tích. * Hoạt động 3: ( 6phút). Bài tập 3: 3.Bài tập 3: ý nghĩa và tác dụng GV: Nêu ý nghĩa và tác dụng của cải cách Hồ của cải cách Hồ Quý Ly? Quý Ly? HS: Trả lời ( Khuyến khích hs trả lời cho điểm). - Giải quyết được những yêu cầu bức GV: Chuẩn kiến thức thiết của nhân dân.... * Hoạt động 4: ( 10phút). Bài tập 4 4.Bài tập 4: Tại sao nhà Trầ ba lần kháng chiến chống quân xâm lược HS: Đọc và làm bài theo yêu cầu nội dung bài Mông – Nguyên đều giành thắng tập lợi? GV: Chuẩn kiến thức. Đáp án:
  3. - Vì nhà trần quan tâm đến đời sống của nhân dân - Động viên mọi tầng lớp tham gia kháng chiến - Quân đội Việt Nam chiến đấu dũng cảm - Sự lãnh đạo đúng đắn, có chiến lược chiến thuật đúng đắn của vua Trần. 5. Bài tập 5: Chính sách cai trị của * Hoạt động 5: ( 7phút). Bài tập 5. Cho biết nhà Minh đối với nước ta như thế chính sách cai trị của nhà Minh đối vứi nước nào? ta? Đáp án: HS: Làm bài Chính sách tàn bạo, xóa bỏ quốc hiệu GV: Kiểm tra 2 hs trình bày của ta, đặt ra các thứ thuế vô lý... GV: Cho điểm và chuẩn kiến thức? 4. Củng cố: ( 3 phút ) :
  4. - GV: Thu vở bài tập của hs để chấm điểm. 5. Hướng học bài ở nhà: (2phút). Ôn tập chuẩn bị thi học kì .
Đồng bộ tài khoản