LỊCH SỬ (Tiết 10 ) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ NHẤT ( Năm 981)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
151
lượt xem
10
download

LỊCH SỬ (Tiết 10 ) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ NHẤT ( Năm 981)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân . - Kể lại được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược . - Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ (Tiết 10 ) - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG LẦN THỨ NHẤT ( Năm 981)

  1. L CH S (Ti t 10 ) CU C KHÁNG CHI N CH NG QUÂN T NG L N TH NH T ( Năm 981) I -/M C TIÊU : H c xong bài này HS bi t : - Lê Hoàn lên ngôi vua là phù h p v i yêu c u c a t nư c và h p v i lòng dân . - K l i ư c di n bi n c a cu c kháng chi n ch ng quân T ng xâm lư c . - Ý nghĩa th ng l i c a cu c kháng chi n . II-/ DÙNG D Y H C Lư c Phi u h c t p III-/ CÁC HO T NG D Y H C
  2. T/gian Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1-/K êm tra bài cũ - G i 3 HS lên b ng tr 3HS lên b ng th c l i 3 câu h i cu i bài 7 hi n yêu c u - GV nh n xét và ghi i m - 2-/Bài m i :Gi i thi u - GV cho HS quan sát tranh l lên ngôi c a Lê Hoàn,và Gi i thi u . HS l ng nghe ây là c nh lên ngôi c a Lê Hoàn ,ng i sáng l p nên tri u Ti n Lê,tri u i ti p n i c a tri u inh.Vì sao nhà Lê l i lên thay nhà inh. Bài h c hôm nay s giúp các em tr l i câu h i ó. +Ho t ng 1:Làm vi c c l p HS c SGK o n :"Năm 979......s 2HS c bài cũ g i là nhà Ti n Lê" GV tv n : 1HS c o n +Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn :Năm 979...nhà Ti n Lê. c nh nào ? +Vi c Lê Hoàn tôn lên làm vua có
  3. ư c nhân dân ng h không ? GV ch t :Vì khi lên ngôi , inh HS tr l i ý th 2 Toàn còn quá nh ;nhà T ng em quân +Lê Hoàn lên ngôi sang xâm lư c nư c ta,Lê Hoàn ang gi vua ư c nhân dân ng h ch c Th p o tư ng quân ,khi Lê Hoàn vì ông là ngư i tài gi i, lên ngôi, ông ư c quân sĩ ng h và tung ang lãnh o quân i và hô"v n tu " có th ánh u i gi c +Ho t ng 2: Th o lu n nhóm ngo i xâm. Nhóm 1+2:Quân T ng xâm lư c -L p nh n xét b nư c ta vào năm nào? sung Nhóm 3+4:Quân T ng ti n vào i di n các nhóm nư c ta theo nh ng ư ng nào ? lên trình bày Nhóm 1+2:Năm 981 quân T ng kéo quân Nhóm 5+6 :Hai tr n ánh l n di n ra sang xâm lư c nư c ta. âu và di n ra như th nào? N3+4:Chúng kéo vào nư c ta theo hai con ư ng,quân thu theo c a sông B ch ng,quân b ti n vào theo ư ng L ng Sơn. N5+6:T i c a sông B ch ng,cũng theo k c a Ngô Quy n ,Lê Hoàn cho quân ta óng c c
  4. Nhóm 7+8:Quân T ng có th c hi n c a sông ánh ch ,k t ư cý xâm lư c c a chúng không ? qu quân thu c a ch b ánh lui. Trên b quân ta GV ch t ý: ch n ánh gi c quy t li t +Ho t ng 3:Làm vi c c l p i Chi Lăng bu c chúng ph i lui quân. HS th o lu n nhóm ôi tr l i câu h i: N7+8:Quân T ng -Th ng l i c a cu c kháng chi n ã không th c hi n ư c ý ch ng quân T ng ã em l i k t qu gì cho xâm lư c c a chúng dân ta? +Cu c kháng chi n ch ng quân T ng xâm lư c th ng l i ã gi v ng GV ch t l i ư cn n cl pc a 4 HS c ph n ghi nh nư c nhà và em l i cho nhân dân ta ni m t C ng c ,d n dò hào,lòng tin s c m nh dân t c . Trò chơi c ng c l i n i dung bài h c Thi i n t còn thi u vào sơ sau: -Năm ........,gi c ........kéo quân sang áp án : i n theo xâm lư c nư c ta. th t : -Dư i s lãnh o c a..........quân dân 981 ,T ng ,Lê ta ã giành chi n th ng v vang tr n Hoàn ,B ch ng ,Chi ..........và tr n ........
  5. -Cu c kháng chi n ch ng Lăng ,th ng l i , cl p. T ng.........n n........c a dân t c ư c gi v ng GV nh n xét tuyên dương Bài sau :Nhà Lý d i ô ra Thăng Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản