Lịch sử và địa lý - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
75
lượt xem
11
download

Lịch sử và địa lý - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta. - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ quốc. - Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý - Bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của ông cha.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử và địa lý - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

  1. L ch s và a lý ( Ti t 1) PH N M U BÀI 1 : MÔN L CH S VÀ A LÝ I/ M c tiêu : H c xong bài này HS bi t - V trí a lý, hình dáng c a t nư c ta. - Trên t nư c ta có nhi u dân t c sinh s ng và có chung m t l ch s , m t T qu c. - M t s yêu c u khi h c môn L ch s và a lý - B i dư ng cho HS tình yêu quê hương t nư c, lòng t hào v nh ng truy n th ng t t p c a ông cha. II/ dùng d y - h c : -B n a lý t nhiên Vi t Nam, b n hành chính Vi t Nam - Hình nh sinh ho t c a m t s dân t c 1
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ - Ki m tra sách v c a HS B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : t nư c ta có v trí a lý, hình dáng ra sao ? Trên t nư c ta có bao nhiêu dân t c sinh s ng. Bài h c hôm nay : Môn L ch s và a lý s cho ta bi t i u ó. * Ho t ng 1 : Làm vi c c l p 1. GV gi i thi u v trí c a t nư c ta và các dân cư m i vùng. - 1 HS ct u ….Trên bi n - G i 1 HS c t u ….trên bi n. -C l p c th m GV h i : ph n t li n nư c ta - HS tr l i có hình gì ? Phía B c giáp nư c nào ? 2
  3. Phía Tây giáp nư c nào ? Phái ông và Phía Nam ra sao ? - Hình ch S phía B c giáp - GV cho HS treo b n a lí Trung Qu c , phía Tây giáp Lào , phía t nhiên và k t h p gi ng . ông và phía Nam là vùng bi n r ng l n 2. G i HS lên trình bày và xác nh v trí t nư c VN trên b n . -HS lên b ng trình bày l i và xác nh v trí t nư c ta trên b n . - GV treo b n hành chính VN: - HS quan sát tranh. Cho HS quan sát b n và h i : - Xác nh Thành ph nơi em em ang s ng nơi nào trên t nư c ta anh sinh s ng ( TP à N ng ). ? - các nhóm làm vi c, sau ó c *Ho t ng 2 Làm vi c theo i di n trình bày trư c l p. nhóm - Các nhóm khác b sung. - GV phát cho m i nhóm 1tranh, nh v c nh sinh ho t c a m t dân t c nào ó m t vùng -Y/ C HS tìm hi u và mô t b c - HS phát bi u ý ki n tranh ó - HS l ng nghe và th c hi n - GV nh n xét t ng nhóm - HS c 3
  4. - HS tr l i câu 1 ,2 trang 4/ SGK - GV k t lu n : M i dân t c s ng trên t nư c VN có nét văn hoá riêng song u có cùng m t T qu c, m t l ch s VN. * Ho t ng 3: Làm vi c c l p 1/-GV t v n : có t qu c ta tươi p như ngày hôm nay , ông cha ta ã tr i qua hàng ngàn năm d ng nư c và gi nư c . Em nào có th k m t s ki n ch ng minh i u ó? 2/ GV k t lu n *Ho t ng 4 : Làm vi c c l p - GV hư ng d n HS cách h c môn LS và L ( sgk) - G i 1-2 HS c ph n k t lu n sgk 4
  5. + C ng c - d n dò - Hs sinh tr l i ư c câu 1,2 trang 4/sgk - Bài sau : Bài 2 : Làm quen v i b n . 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản