intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:282

0
24
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ cơ sở lý luận, hình thành khung lý luận và từ thực tiễn đào tạo từ xa, quản lý đào tạo từ xa để đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> PHẠM PHƯƠNG TÂM<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG<br /> NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC<br /> VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> PHẠM PHƯƠNG TÂM<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP ỨNG<br /> NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC<br /> VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 62.14.01.14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> GS.TS PHAN VĂN KHA<br /> PGS.TS HÀ THANH TOÀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> của bản thân. Các số liệu trong Luận án là trung thực.<br /> Kết quả của Luận án chưa từng được tác giả nào<br /> công bố trong bất kỳ các công trình khác.<br /> <br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> PHẠM PHƯƠNG TÂM<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Để hoàn thành công trình nghiên cứu này tôi đã nhận được sự giúp đỡ<br /> nhiệt tình của các tập thể và cá nhân.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy hướng dẫn<br /> khoa học: GS.TS. Phan Văn Kha và PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã tận tình<br /> giúp đỡ và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện<br /> luận án.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm các nhà khoa học, các Thầy giáo, Cô giáo,<br /> Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường<br /> Đại học Cần Thơ, Trung tâm Liên kết đào tạo... đã đóng góp những ý kiến quý<br /> báu cho luận án.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các Thầy, Cô, các Nhà<br /> khoa học của Trường Đại học Giáo dục; Ban Giám hiệu, Thầy, Cô và bạn bè<br /> đồng nghiệp Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Liên kết đào tạo đã động<br /> viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập,<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của Ban Lãnh đạo<br /> và Quý Thầy Cô của các trường đại học: Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại<br /> học Đồng Tháp và các Đơn vị liên kết đào tạo từ xa, các Cơ sở sử dụng nhân<br /> lực thông qua hình thức đào tạo từ xa đã tham gia và giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình điều tra, khảo sát, khảo nghiệm và thử nghiệm của luận án.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã quan<br /> tâm, chia sẻ, động viên giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án.<br /> Tôi xin trân trọng cám ơn!<br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> PHẠM PHƯƠNG TÂM<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................ I<br /> LỜI CÁM ƠN ................................................................................................. II<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... III<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... VI<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................... VII<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................. IX<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA<br /> ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ....................... 7<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề .................................................................. 7<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu về đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình<br /> độ đại học...................................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu về quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân<br /> lực trình độ đại học........................................................................................ 8<br /> 1.2. Đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học ................... 11<br /> 1.2.1. Một số khái niệm ............................................................................... 11<br /> 1.2.2. Vai trò và đặc điểm đào tạo từ xa....................................................... 14<br /> 1.2.3. Nhu cầu đào tạo nhân lực trình độ đại học thông qua đào tạo từ<br /> xa ................................................................................................................ 17<br /> 1.2.4. Nội dung đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại<br /> học .............................................................................................................. 20<br /> 1.3. Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học ...... 24<br /> 1.3.1. Quản lý đào tạo từ xa ......................................................................... 24<br /> 1.3.2. Tiếp cận quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình<br /> độ đại học.................................................................................................... 25<br /> 1.3.3. Nội dung quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình<br /> độ đại học.................................................................................................... 28<br /> 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu<br /> cầu nhân lực trình độ đại học ....................................................................... 42<br /> 1.4.1. Nhóm các yếu tố khách quan ............................................................. 42<br /> 1.4.2. Nhóm các yếu tố chủ quan ................................................................. 45<br /> Kết luận Chương 1 ...................................................................................... 47<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA ĐÁP<br /> ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÙNG<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KINH NGHIỆM CỦA<br /> MỘT SỐ QUỐC GIA ................................................................................. 48<br /> 2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng .............................................................. 48<br /> 2.1.1. Hồi cứu tư liệu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ................................. 48<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản