intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý dạy học ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:261

0
91
lượt xem
34
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý dạy học ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về lý luận, thực trạng của quản lý dạy học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Phú Thọ, luận án đề xuất các biện pháp quản lý dạy học theo hướng xã hội học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý dạy học ở trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ QUỲNH LOAN QU¶N Lý D¹Y HäC ë TRUNG T¢M GI¸O DôC NGHÒ NGHIÖP - GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N THEO H¦íNG X¢Y DùNG X· HéI HäC TËP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ QUỲNH LOAN QU¶N Lý D¹Y HäC ë TRUNG T¢M GI¸O DôC NGHÒ NGHIÖP - GI¸O DôC TH¦êNG XUY£N THEO H¦íNG X¢Y DùNG X· HéI HäC TËP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS,TS. Nguyễn Xuân Thức PGS,TS. Dƣơng Thị Hoàng Yến Hà Nội, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, những vấn đề viết trong luận án là nghiên cứu của bản thân. Các số liệu đƣợc trình bày trong luận án là trung thực, khách quan. Kết quả nghiên cứu của luận án chƣa đƣợc công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã cam đoan. Tác giả Trần Thị Quỳnh Loan LỜI CẢM ƠN Sau quá trình học tập, nghiên cứu với sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo, các cơ sở giáo dục và bạn bè đồng nghiệp, tôi đã hoàn thành luận án này. Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin trân trọng cảm ơn: Các Thầy Cô Khoa Quản lý giáo dục, phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tận tình giảng dạy, quan tâm và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu giáo dục, Sở Giáo dục - đào tạo Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, phòng Giáo dục đào tạo thành phố Việt Trì, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Phú Thọ, cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đóng góp ý kiến giúp tôi hoàn thành luận án. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đối với PGS.TS Nguyễn Xuân Thức, PGS.TS Dương Hoàng Yến những người trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ, cung cấp kiến thức, phương pháp luận và hướng dẫn tôi hoàn thành luận án này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ giáo, góp ý của các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, để tôi hoàn thành tốt luận án này Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 8 năm 2016 Tác giả luận án Trần Thị Quỳnh Loan DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BDTX : Bồi dƣỡng thƣờng xuyên BGĐ : Ban giám đốc BGD&ĐT : Bộ Giáo dục và Đào tạo BTVH : Bổ túc văn hóa CB, GV, CNV : Cán bộ, giáo viên, công nhân viên CBQL : Cán bộ quản lý CM : Chuyên môn CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất DHPH : Dạy học phân hóa GDNN - GDTX : Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HS : Học sinh HV : Học viên KT-KN : Kiến thức – kỹ năng KT-XH : Kinh tế - xã hội LĐ-TB&XH : Lao động - thƣơng binh và xã hội THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TTHTCĐ : Trung tâm học tập cộng đồng UBND : Ủy ban nhân dân XH : Xã hội XHH : Xã hội hóa XHHT : Xã hội học tập

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2