intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học: Đồ gốm men thời Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:294

91
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học: Đồ gốm men thời Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội nghiên cứu với mong muốn đóng góp nhất định vào việc hiểu biết một cách tương đối toàn diện và hệ thống về sưu tập gốm men thời Lý, thời Trần hiện đang lưu giữ tại kho Bảo tàng và qua đó góp phần hiểu thêm về một thời kỳ quan trọng trong tiến trình lịch sử gốm sứ Việt Nam, góp phần hoàn thiện nội dung hệ thống phích phiếu hiện vật gốm thời Lý, thời Trần; đáp ứng yêu cầu công tác phát huy trưng bày trong hệ thống chính và trưng bày chuyên đề; tăng cường nội dung cho công tác thuyết minh, hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học: Đồ gốm men thời Lý và thời Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM<br /> VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGÔ THỊ THANH THÚY<br /> <br /> ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ VÀ THỜI TRẦN<br /> TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành : Khảo cổ học<br /> Mã số : 60.22.03.17<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHẢO CỔ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGÔ THỊ THANH THÚY<br /> <br /> ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ VÀ THỜI TRẦN<br /> TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành : Khảo cổ học<br /> Mã số : 60.22.03.17<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHẢO CỔ HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. Tống Trung Tín<br /> <br /> HÀ NỘI, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình tổng hợp tư liệu và kết quả nghiên cứu<br /> của riêng tôi. Các số liệu và tư liệu nêu trong luận án là trung thực. Những ý kiến<br /> khoa học chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày tháng<br /> Tác giả luận án<br /> Ngô Thị Thanh Thúy<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 1.1.<br /> 1.2.<br /> <br /> 2.1.<br /> 2.2.<br /> <br /> 3.1.<br /> 3.2.<br /> 3.3.<br /> <br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình vẽ, biểu đồ, sơ đồ<br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT HIỆN, NGHIÊN<br /> CỨU CÁC SƯU TẬP ĐỒ GỐM MEN THỜI LÝ, THỜI TRẦN<br /> TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI<br /> Một số khái niệm chuyên ngành<br /> Tình hình phát hiện, sưu tầm và nghiên cứu đồ gốm men thời Lý,<br /> thời Trần ở Thăng Long - Hà Nội<br /> Tiểu kết chương 1<br /> Chương 2: CÁC LOẠI HÌNH GỐM MEN THỜI LÝ, THỜI TRẦN<br /> TRONG KHO BẢO TÀNG HÀ NỘI<br /> Đồ gốm men thời Lý<br /> Đồ gốm men thời Trần<br /> Tiểu kết chương 2<br /> Chương 3: ĐẶC TRƯNG-KỸ THUẬT SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ<br /> LỊCH SỬ-VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ<br /> TRỊ GỐM MEN THỜI LÝ, THỜI TRẦN TRONG KHO BẢO<br /> TÀNG HÀ NỘI.<br /> Đặc trưng và kỹ thuật sản xuất<br /> Đôi nét về giá trị lịch sử-văn hóa của đồ gốm men thời Lý, thời<br /> Trần trong kho Bảo tàng Hà Nội<br /> Vấn đề bảo quản hiện vật và phát huy giá trị bộ sưu tập<br /> Tiểu kết chương 3<br /> KẾT LUẬN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ<br /> PHỤ LỤC<br /> Phụ lục 1: Bảng kê<br /> Phụ lục 2: Bản đồ<br /> Phụ lục 3: Bản ảnh<br /> Phụ lục 4: Bản vẽ<br /> Phụ lục 5: Kết quả phân tích mãu gốm men thời Lý, thời Trần bằng<br /> phương pháp Khoa học tự nhiên<br /> <br /> 1<br /> 9<br /> <br /> 9<br /> 11<br /> 25<br /> 27<br /> 27<br /> 50<br /> 91<br /> 93<br /> <br /> 93<br /> 128<br /> 139<br /> 141<br /> 145<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> Ba<br /> BEFEO<br /> BTHN<br /> BLT<br /> BTHN<br /> BTLSVN<br /> BTLSQG<br /> Bv<br /> CTQG<br /> ĐHQG<br /> ĐHKHXH & NV<br /> Đkđ<br /> Đkm<br /> ĐT<br /> ĐV<br /> Gm<br /> GS<br /> HLV<br /> KCH<br /> KHLSVN<br /> KHTN<br /> KHXH<br /> KL<br /> NCLS<br /> NPHMVKCH<br /> Nxb<br /> PL<br /> TBKH<br /> Tk<br /> TP<br /> TS<br /> VC<br /> VKCH<br /> VHNT<br /> VHTT<br /> VHTT&DL<br /> <br /> Bản ảnh<br /> Bulletin de L’Ecole Francaise d’ Extrême-Orient<br /> Bảo tàng Hà Nội<br /> Bến Long Tửu<br /> Bảo tàng Hà Nội<br /> Bảo tàng Lịch sử Việt Nam<br /> Bảo tàng Lịch sử Quốc gia<br /> Bản vẽ<br /> Chính trị Quốc gia<br /> Đại học quốc gia<br /> Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn<br /> Đường kính đáy<br /> Đường kính miệng<br /> Đền Thượng<br /> Đầu Vè<br /> Gốm men<br /> Giáo sư<br /> Hoa Lâm Viên<br /> Khảo cổ học<br /> Khoa học Lịch sử Việt Nam<br /> Khoa học tự nhiên<br /> Khoa học xã hội<br /> Kim Lan<br /> Nghiên cứu lịch sử<br /> Những phát hiện mới về khảo cổ học<br /> Nhà xuất bản<br /> Phụ lục<br /> Thông báo khoa học<br /> Thế kỷ<br /> Thành phố<br /> Tiến sỹ<br /> Văn Cao<br /> Viện Khảo cổ học<br /> Văn hóa nghệ thuật<br /> Văn hóa thông tin<br /> Văn hóa, Thể thao và Du lịch<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2