Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khảo sát các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường Hình học động

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
47
lượt xem
15
download

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khảo sát các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường Hình học động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khảo sát các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường Hình học động được nghiên cứu nhằm Hỗ trợ khả năng hình thành giả thiết cho học sinh; thiết kế các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường hình học động nhằm hỗ trợ học sinh thao tác lên đối tượng để quan sát các bất biến toán học, từ đó kiến tạo kiến thức toán; phân tích quá trình hình thành giả thiết của học sinh khi tiến hành khảo sát các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường hình học động và các khó khăn mà học sinh gặp phải khi khảo sát các bài toán này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khảo sát các bài toán quỹ tích có điều kiện trong môi trường Hình học động

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM<br /> <br /> HUỲNH THỊ ÁI HẰNG<br /> <br /> KHẢO SÁT CÁC BÀI TOÁN<br /> QUỸ TÍCH CÓ ĐIỀU KIỆN<br /> TRONG MÔI TRƯỜNG HÌNH HỌC ĐỘNG<br /> Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. NGUYỄN ĐĂNG MINH PHÚC<br /> <br /> Huế, năm 2015<br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các<br /> số liệu và kết quả nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực,<br /> được các đồng tác giả cho phép sử dụng và chưa từng được công<br /> bố trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Huỳnh Thị Ái Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến thầy<br /> Nguyễn Đăng Minh Phúc, người đã nhiệt tình hướng dẫn tận tình chu đáo và giúp<br /> đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm<br /> Huế, Phòng Đào tạo sau đại học, các thầy cô trong khoa Toán, đặc biệt là các thầy<br /> cô thuộc chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán đã tận tình<br /> giảng dạy và truyền thụ cho tôi rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong hai<br /> năm học vừa qua.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cùng<br /> tập thể học sinh lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế đã tạo<br /> điều kiện cho tôi thực nghiệm sư phạm.<br /> Sau cùng tôi xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè của tôi luôn ủng hộ,<br /> quan tâm, động viên và giúp đỡ tôi mọi mặt để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự hướng<br /> dẫn và góp ý.<br /> Chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Huỳnh Thị Ái Hằng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> TRANG PHỤ BÌA ...................................................................................................... i<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................4<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ...........................................................................................5<br /> Chương 1 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................6<br /> 1.1. Giới thiệu ..........................................................................................................6<br /> 1.1.1. Nhu cầu nghiên cứu ...................................................................................6<br /> 1.1.2. Phát biểu vấn đề nghiên cứu ......................................................................9<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................9<br /> 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................9<br /> 1.4. Các thuật ngữ dùng trong luận văn ................................................................10<br /> 1.5. Ý nghĩa nghiên cứu ........................................................................................11<br /> 1.6. Cấu trúc luận văn ............................................................................................11<br /> Tóm tắt chương 1 ..................................................................................................12<br /> Chương 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................13<br /> 2.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu..............................................................................13<br /> 2.1.1. Nguồn gốc và cơ sở lý thuyết của các bài toán quỹ tích có điều kiện .....13<br /> 2.1.2. Bài toán quỹ tích có điều kiện trong Môi trường Hình học động ...........14<br /> 2.2. Khung lý thuyết ..............................................................................................16<br /> 2.2.1. Lý thuyết kiến tạo ....................................................................................16<br /> 2.2.2. Sự hình thành phỏng đoán trong Môi trường Hình học động .................19<br /> 1<br /> <br /> 2.2.2.1. Làm việc trong một Hệ thống Hình học động ..................................19<br /> 2.2.2.2. Kéo rê trong DGS .............................................................................20<br /> 2.2.2.3. Phương thức Kéo rê ..........................................................................21<br /> 2.2.2.4. Bất biến trong môi trường Hình học động ........................................25<br /> 2.2.2.5. Lý luận thông qua ngoại suy .............................................................28<br /> 2.2.3. Nhận thức bất biến trong Môi trường Hình học động .............................29<br /> 2.2.3.1. Phương thức kéo rê theo mô tả của Hölzl .........................................29<br /> 2.2.3.2. Phương thức kéo rê theo mô tả của Marton ......................................31<br /> 2.2.3.3. Nhận thức thông qua Chương trình Kéo rê Duy trì ..........................34<br /> Tóm tắt chương 2 ..................................................................................................41<br /> Chương 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ......................................................................42<br /> 3.1. Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................42<br /> 3.2. Đối tượng tham gia .........................................................................................43<br /> 3.3. Chủ đề của các bài toán khảo sát ....................................................................43<br /> 3.4. Công cụ nghiên cứu ........................................................................................44<br /> 3.4.1. Phiếu học tập số 1 ....................................................................................44<br /> 3.4.2. Phiếu học tập số 2 ....................................................................................46<br /> 3.4.3. Bảng hỏi (Xem phụ lục) ..........................................................................48<br /> 3.5. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu ..........................................................48<br /> 3.5.1. Thu thập dữ liệu .......................................................................................48<br /> 3.5.2. Phân tích dữ liệu ......................................................................................49<br /> 3.6. Hạn chế ...........................................................................................................49<br /> Tóm tắt chương 3 ..................................................................................................50<br /> Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................................................51<br /> 4.1. Kết quả từ phiếu học tập .................................................................................51<br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản